Producten


114 gevonden producten

BAG Viewer

Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto inzoomen op alle gebouwen in Nederland. Van de gebouwen kunt u gegevens raadplegen, zoals adres, bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel.


Objectlijst

Wilt u weten welke percelen, deelpercelen en/of appartementsrechten een persoon of bedrijf op naam heeft staan? Vraag dan een Objectlijst aan.


Graafmelding

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht een Graafmelding te doen. De graafdiepte is niet belangrijk.


Eigendomsinformatie

Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats.


Splitsen van percelen

Als u een deel van een kadastraal perceel wilt verkopen, kan het Kadaster een perceel voor u splitsen. De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding.


Veldwerk

Een schets met meetgegevens en/of coördinaten die de landmeter heeft gemaakt om de ligging van een nieuwe grens vast te leggen.


Grensreconstructie

Een landmeter wijst op basis van het oorspronkelijke veldwerk de kadastrale grens aan.


BRK Levering

BRK Levering is een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden uit de Basisregistratie Kadaster. Deze data kunt u opnemen in uw eigen vastgoedinformatiesysteem.


Controle op doorhalingen hypotheken

Om te voorkomen dat verkeerde hypotheken en beslagen doorgehaald worden in de kadastrale registratie, kan het Kadaster de gegevens voor u controleren.