Privacyverklaring landelijke voorzieningen

Het Kadaster houdt in de openbare registers en basisregistratie kadaster bij welke rechten gelden op registergoederen. Dat is een wettelijke taak. Iedereen die een recht wil laten gelden op een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis), schip of luchtvaartuig is verplicht de bijbehorende stukken te laten inschrijven.

Als u een huis koopt of verkoopt, gaat u samen met de verkoper of koper naar de notaris om de leveringsakte te ondertekenen. De notaris stuurt een afschrift van de akte naar het Kadaster. Wij controleren of alle benodigde gegevens in de akte staan en nemen de akte op in de openbare registers. Pas als dit is gebeurd, is de eigendom juridisch overgedragen. Naar aanleiding van het stuk in het openbaar register wordt de Basisregistratie kadaster bijgewerkt. De koper en de verkoper ontvangen van ons een brief (kennisgeving). Hiermee laten wij u weten dat de gegevens in de Basisregistratie Kadaster zijn gewijzigd.

Vraag en antwoord