Privacyverklaring medewerkers

Uw persoonsgegevens bij ons in goede handen

In het kader van uw in dienst- of uitdiensttreding, gedurende uw (tijdelijke) aanstelling en/of in het kader van een sollicitatieprocedure verzamelt het Kadaster, als (aankomend) werkgever, persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt. 

Vraag en antwoord