Internationaal

Het Kadaster zet zijn kennis op verschillende manieren in buiten de Nederlandse grenzen. 

Internationale activiteiten

Advies in projecten

We zetten onze kennis en kunde wereldwijd in. Ons advies helpt buitenlandse overheden bij het inrichten van landregistraties en geografische systemen.

Lees meer over ons advies en bekijk voorbeelden projecten

Internationale relaties

We stemmen internationale ontwikkelingen af met buitenlandse instanties. Ook zijn we daarin vertegenwoordigd. Zo delen we kennis en blijven we goed op de hoogte.

Lees meer over onze internationale relaties

Voorlichting en onderwijs

Internationaal verzorgen we voorlichting, onderwijs en onderzoek. Een voorbeeld van onze internationale samenwerking is het onderhouden van contacten met buitenlandse universiteiten.

Meer informatie en voorbeelden internationale voorlichting en onderwijs

Recht op land

Ruim vijf jaar verzorgde het Kadaster het projectmanagement voor het Land Administration Reform Project (LARP) in Lesotho. Einddoel: bewoners formeel eigendom laten verkrijgen over land dat ze al vele jaren informeel bezitten. Eindresultaat: er zijn 60.000 landeigenaren geregistreerd in Lesotho. Bekijk de korte film '60.000 landeigenaren in Lesotho' op YouTube