Internationaal

Het Kadaster zet zijn kennis op verschillende manieren in buiten de Nederlandse grenzen. 

De internationale activiteiten van het Kadaster

Advies in projecten
We zetten onze kennis en kunde wereldwijd in. Ons advies helpt buitenlandse overheden bij het inrichten van landregistraties en geografische systemen.

Internationale relaties
We stemmen internationale ontwikkelingen af met buitenlandse instanties. Ook zijn we daarin vertegenwoordigd. Zo delen we kennis en blijven we goed op de hoogte.

Voorlichting en onderwijs
Internationaal verzorgen we voorlichting, onderwijs en onderzoek. Een voorbeeld van onze internationale samenwerking is het onderhouden van contacten met buitenlandse universiteiten.

Recht op land

Ruim vijf jaar verzorgde het Kadaster het projectmanagement voor het Land Administration Reform Project (LARP) in Lesotho. Einddoel: bewoners formeel eigendom laten verkrijgen over land dat ze al vele jaren informeel bezitten. Eindresultaat: er zijn 60.000 landeigenaren geregistreerd in Lesotho. Bekijk hieronder de film.