BAG 2.0 producten

Planning en wijzigingen ten opzichte van oude producten

Overzicht van wijzigingen BAG producten

Met de gewijzigde Wet bag zijn de BAG producten in een nieuw jasje gestoken. Naast inhoudelijke veranderingen door de wetswijziging, zijn ook de wensen van onze afnemers en de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoek meegenomen in de productontwikkeling.

De overstap naar BAG 2.0 producten

De overstap van BAG 1.0 naar BAG 2.0 verloopt in 3 fasen:

 1. tot en met april 2021
  Wij leveren de BAG 1.0 producten volledig en actueel. U ontvangt bij de BAG 1.0 producten alle gegevens van de bronhouders (door vertalingen in de LV).

 2. mei tot oktober 2021
  Wij stoppen met de handmatige controles op de transformatie van BAG 2.0 naar BAG 1.0. Wij geven geen garanties meer op de BAG 1.0 data, bijvoorbeeld als het gaat om de volledigheid en actualiteit. Lees meer op de pagina Gevolgen stoppen actieve controle BAG 1.0.

 3. vanaf oktober 2021
  Wij leveren de BAG 1.0 producten niet meer. Iedereen moet dan overgestapt zijn op de BAG 2.0 producten.

BAG 2.0 Extract

Het product BAG Extract wijzigt vooral op inhoud. De gegevens die geleverd worden met het BAG 2.0 Extract zijn conform de Catalogus BAG 2018. Er zijn onder andere nieuwe statussen toegevoegd en elk attribuut kan afzonderlijk in onderzoek gezet worden. Zo kan bij een pand gekozen worden om alleen het bouwjaar in onderzoek te zetten en niet het gehele pand.

Belangrijkste wijzigingen:

 • gegevens (attributen en waarden) volgens Catalogus BAG 2018
 • gegevens die in de BAG bekend zijn in NEN3610 worden volgens de NEN3610 norm geleverd
 • aanvullende historische informatie
 • mappenstructuur vereenvoudigd
 • stuurgegevens worden aangepast
 • verwijzing naar Uniform Resource Identifiers (URI’s)

Voor het BAG Extract mutatieabonnement geldt dat deze uitsluitend nog ontsloten wordt door middel van een API.

Meer informatie vindt u op de pagina BAG 2.0 Extract.

 • specificaties gereed: november 2018
 • productieleveringen: december 2018

Meer informatie vindt u op de pagina BAG 2.0 Extract.

 • specificaties gereed: november 2018
 • proefbestand beschikbaar: oktober 2019
 • productieleveringen: oktober 2019
 • product vervangt: BAG Extract20090901 (v1.4)
 • uitfasering BAG 1.0 variant: oktober 2021 (actueel en juist t/m april 2021)

Meer informatie vindt u op de pagina BAG 2.0 Extract.

 • specificaties gereed: november 2018
 • proefbestand beschikbaar: december 2019
 • productieleveringen: september 2020
 • product vervangt: BAG Extract20090901 (v1.4)
 • uitfasering BAG 1.0 variant: oktober 2021 (actueel en juist t/m april 2021)

Meer informatie vindt u op de pagina BAG 2.0 Extract.

 • specificaties gereed: november 2018
 • proefbestand beschikbaar: februari 2020
 • productieleveringen: Q4 2020
 • product vervangt: BAG Extract20090901 (v1.4)
 • uitfasering BAG 1.0 variant: oktober 2021 (actueel en juist t/m april 2021)

Meer informatie vindt u op de pagina BAG 2.0 Extract.

 • specificaties gereed Q4 2020
 • proefbestand beschikbaar: niet van toepassing
 • productieleveringen: Q2 2021
 • product vervangt: oude leverkanaal (e-mail downloadlink en webservice)
 • uitfasering BAG 1.0 variant: oktober 2021 (actueel en juist t/m april 2021)

Meer informatie vindt u op de pagina BAG 2.0 Extract.

BAG API Individuele Bevragingen

Met deze nieuwe API zijn de gegevens uit de LV BAG volgens BAG 2.0 beschikbaar. Daarmee vervalt BAG Bevragen in de huidige vorm. De huidige API REST JSON wordt vervangen door een gewijzigde REST API waarmee ook de gegevens conform BAG 2.0 bevraagd kunnen worden.

Belangrijkste wijzigingen:

 • De krachten van BAG Bevragen en de BAG REST API zijn gebundeld, wat resulteert in een herziene BAG Bevragen REST API.
 • De attributen en waarden zijn opgenomen zoals beschreven in de Catalogus BAG 2018.

Meer informatie vindt u op de pagina BAG API Individuele Bevragingen.

 • specificaties gereed: oktober 2019
 • proefbestand beschikbaar in testomgeving: januari 2020
 • productieleveringen: 1e Bevraging Juli 2020. Alle objecten: September 2020
 • product vervangt: BAG Bevragen 2009 (v1), BAG Bevragen 2015 (v2)
 • uitfasering BAG 1.0 variant: Oktober 2021 (actueel en juist t/m april 2021)

Meer informatie vindt u op de pagina BAG API Individuele Bevragingen.

 • specificaties gereed: oktober 2019
 • productieleveringen: Q1 2021
 • product vervangt: BAG Bevragen 2015 (v2), BAG API (BAG 1.0), BAG Compact
 • uitfasering BAG 1.0 variant: Oktober 2021 (actueel en juist t/m april 2021)

Meer informatie vindt u op de pagina BAG API Individuele Bevragingen.

Meer BAG producten en productenplanning

De webservices van de BAG worden waar nodig aangepast aan de hand van de nieuwe Catalogus BAG 2018.

Planning:

 • specificaties gereed: Q4 2020
 • productieleveringen: april 2021
 • product vervangt: BAG 1.0 WFS, W(M)TS
 • uitfasering BAG 1.0 variant: minor change

Meer informatie vindt u op de pagina’s:

De BAG Viewer is aangepast waardoor er BAG 2.0 data wordt getoond.

Meer informatie vindt u op de pagina BAG Viewer.

BAG Linked data en SPARQL Endpoint worden aangepast zodat BAG 2.0 data wordt geleverd. 

Planning:

 • specificaties gereed: n.v.t.
 • productieleveringen: Q1 2021
 • dit product vervangt: BAG 1.0 Linked data en SPARQL Endpoint
 • uitfasering BAG 1.0 variant: bij livegang BAG 2.0 product

Meer informatie vindt u op de pagina BAG Linked data.

Voor Digilevering verandert er niets in de wijze van leveren aangezien dit proces via Logius verloopt. Inhoudelijk worden de berichten afgestemd op de Catalogus BAG 2018. 

Planning:

 • specificaties gereed: Q4 2020
 • productieleveringen gereed: april 2021
 • product vervangt: BAG 1.0 Digilevering
 • uitfasering BAG 1.0 variant: oktober 2021

Meer informatie vindt u op de pagina BAG Digilevering.

Bent u afnemer en kunt u hulp gebruiken om het juiste product te kiezen? Dan kunt u onze beslisboom gebruiken. Hiermee krijgt u inzicht in het volledige productaanbod en de toepassingsmogelijkheden. U kunt de beslisboom downloaden via GitHub.  Tip: in GitHub werken de linkjes in het bestand niet, dus wij raden u aan om de beslisboom te downloaden.

U vindt in de productenplanning per product de veranderingen, de planning van het beschikbaar stellen van de specificaties en van het uitfaseren van de oude producten. Bij elk product staan de belangrijkste wijzigingen vermeld. Naar de productenplanning.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BAG op telefoonnummer 088 - 183 34 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.