Rechten en plichten

Rust er een hypotheek of beslag op een woning?

Het product Hypotheekinformatie geeft u inzicht of er hypotheken of beslagen zijn geregistreerd op een perceel of appartement en voor welk bedrag.

Snel zien of er beperkingen op een perceel rusten?

Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan Eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats.

Wat staat over een woning in de akte?

Wilt u weten wat er wettelijk in de akte is vastgelegd over een woning of appartement? Vraag een kopie aan van de akte of splitsingsakte uit de openbare registers.

Geldt er een recht van overpad?

Het Kadaster kan onderzoeken of er erfdienstbaarheden zijn bij een kadastraal object, bijvoorbeeld recht van overpad of recht op uitzicht. Vraag een Erfdienstbaarhedenonderzoek aan

Een exact overzicht van alle beperkingen nodig?

Het Kadaster kan onderzoeken of er bijzondere lasten, bepalingen, beperkingen of akten zijn bij een kadastraal object. Vraag een Onderzoek in de openbare registers aan