Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen

Wilt u weten of er een hypotheek of een beslag op een boot of schip rust? U kunt dat zien in het Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen als wanneer dit bij ons inschreven staat. Dit is een gewaarmerkt document.

Welke informatie krijgt u?

  • de namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouders)
  • de datum en het tijdstip van inschrijving bij het Kadaster
  • het bedrag
  • de rentevoet (als dit in de akte staat)
  • de naam van het schip en het brandmerk

Bestellen via formulier

Vraag en antwoord