Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen

Bekijk of er een hypotheek of beslag op een boot of schip rust

Gewaarmerkt document

Wilt u weten of er een hypotheek of een beslag op een boot of schip rust? U kunt dat zien in het Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen als dit bij ons inschreven staat. Dit is een gewaarmerkt document.

Welke informatie krijgt u?

  •  de namen van de schuldeisers of beslagleggers (hypotheekhouders)
  •  de datum en het tijdstip van inschrijving bij het Kadaster
  •  het bedrag
  •  de rentevoet (als dit in de akte staat)
  •  de naam van het schip en het brandmerk

Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen per schip vanaf 15,90

  •  hypotheek op een boot inzien
  •  bekijk bedrag van inschrijving
  •  informatie over eventuele beslagleggers

Nu bestellen

Informatie over het eigendom van een schip

Informatie over de eigenaar en rechten van de eigenaar van een schip vindt u in een Uittreksel eigendom schip

Gewaarmerkt document

Een gewaarmerkt document is een officieel document, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Vraag en antwoord