Geschiedenis van de topografie

Ruim 200 jaar topografische kaarten van topniveau

Geografische informatie vanaf 1815

Sinds 1815 verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie. Dat is informatie over bijvoorbeeld de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Het resultaat na ruim 200 jaar: topografische kaarten van topniveau.

Kaarten van vroeger tot nu

De eerste kadastrale tekeningen van het Kadaster, de zogenaamde kadastrale minuutplans, dienden als input voor de eerste topografische kaart. 

  • 1820: de eerste uniforme landsdekkende kaartserie was de Choro-Topographische Kaart der Noordelijke Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden (schaal 1:115.200), kortweg de Kaart van Kraijenhoff.
  • 1870: een topografische kaart op de schaal 1:50.000, met de officiële naam: Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden.
  • 1920: topografische kaart op de schaal 1:50.000
  • 1970: topografische kaart op de schaal 1:50.000

Topografie: onderdeel van de overheid

Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht. Dat werd later als de Topografische Dienst onderdeel van het ministerie van Defensie. Zo werd de topografie een officieel onderdeel van de Nederlandse overheid.

In 2004 ging de Topografische Dienst samen met het Kadaster. Hiermee haalden wij jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie in huis. 

Meer over geschiedenis Kadaster

Benieuwd naar de oorsprong van de naam Kadaster? Of wilt u meer lezen over het Kadaster Bedrijfsmuseum?

Meer informatie vindt u op de pagina Geschiedenis van het Kadaster

Handige links

De applicatie kan zichzelf niet bevatten.