Klachten en bezwaren

Hoe kan ik een verzoek tot herstel Basisregistratie Kadaster indienen?

Onze registratie bevat persoonsgegevens en gegevens over onroerend goed zoals perceelnummers, meetgegevens en grenzen. Als u denkt dat de registratie informatie bevat die niet overeenkomt met een brondocument, zoals een notariële akte, dan dient u hiervoor een 'Verzoek tot herstel' in, met onderstaand formulier.

Naar het formulier: 'Verzoek tot herstel, klacht of terugmelding indienen'

Zakelijke klanten kunnen met dit formulier ook een terugmelding doen van een vermeende fout in de Basisregistratie Kadaster.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Een klacht over een product, een dienst, een factuur of een medewerker, kunt u indienen met onderstaand formulier.

Naar het formulier: 'Verzoek tot herstel, klacht of terugmelding indienen'

Ik wil een bezwaarschrift indienen, hoe doe ik dat?

Als uw gegevens in de Basisregistratie Kadaster gewijzigd zijn, laat het Kadaster u dat weten met een kennisgeving. Als u denkt dat de informatie op die kennisgeving niet goed is, dan kunt u dit binnen zes weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.

Heeft u meer dan één kennisgeving ontvangen? Dan hoeft u maar één keer een bezwaarschrift in te dienen.

U kunt u ook een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een beslissing van het Kadaster over een Verzoek tot herstel.

Digitaal een bezwaarschrift indienen

U kunt direct online een bezwaarschrift indienen met onderstaand formulier. Hiervoor heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Tijdens het invullen van dit formulier wordt u omgeleid om een elektronische (digitale) handtekening te zetten. U wordt gevraagd om uw DigiD gegevens in te vullen, daarna klikt u op 'Akkoord'. Zo plaatst u een digitale handtekening.

Naar het formulier: 'Bezwaar indienen'

Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via de website van DigiD

Schriftelijk een klacht of bezwaar indienen

Mocht u uw verzoek tot herstel, uw bezwaarschrift of uw klacht niet via het digitale formulier kunnen of willen indienen, dan kunt u dit schriftelijk doen.

Zakelijke klanten kunnen alleen schriftelijk een bezwaarschrift indienen omdat bij het maken van bezwaar, inloggen met DigiD nodig is en DigiD is alleen voor personen. Voor zakelijk gebruik is e-herkenning geschikt, dat is nog niet beschikbaar.

Hoe snel is mijn verzoek tot herstel, bezwaar of klacht opgelost?

U krijgt binnen vijf werkdagen van ons een reactie. Als we voor een zorgvuldige behandeling meer tijd nodig hebben, dan informeren we u binnen vijf werkdagen over de verwachte afhandeldatum. 

Bij een klacht kan het Kadaster ervoor kiezen om de adviseur ombudszaken te betrekken. Als wij dit doen, informeren wij u hierover.