Klachten en bezwaren

U wilt een verzoek tot herstel Basisregistratie Kadaster indienen

Onze registratie bevat persoonsgegevens en gegevens over onroerend goed zoals perceelnummers, meetgegevens en grenzen. Als u denkt dat de registratie informatie bevat die niet overeenkomt met een brondocument, zoals een notariële akte, dan dient u hiervoor een 'Verzoek tot herstel' in met onderstaand formulier.

Gebruikt u dit formulier vaker? Plaats dan onderaan een vinkje om uw gegevens te bewaren. Deze gegevens zijn dan de volgende keer dat u het formulier gebruikt, vooraf ingevuld.

  • als zakelijke klant kiest u voor 'ik heb een verzoek tot herstel van de basisregistratie kadaster',
  • als particuliere klant kiest u: 'Ik wil een fout in een registratie melden'.

Ga naar het Klachten- en Bezwarenformulier

Zakelijke klanten kunnen met dit formulier ook een terugmelding doen van een vermeende fout in de Basisregistratie Kadaster.

U wilt een bezwaarschrift indienen

Als uw gegevens in de Basisregistratie Kadaster gewijzigd zijn, laat het Kadaster u dat weten met een kennisgeving. Als u denkt dat de informatie op die kennisgeving onjuist is, dan kunt u dit binnen zes weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten. Hebt u meerdere kennisgevingen ontvangen? Dan hoeft u maar één keer een bezwaarschrift in te dienen.

U kunt u ook een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een beslissing van het Kadaster over een Verzoek tot herstel.

Digitaal een bezwaarschrift indienen

U kunt direct online een bezwaarschrift indienen met onderstaand formulier. Hiervoor hebt u een DigiD-inlogcode nodig. Deze kunt u aanvragen via de website van DigiD.

Ga naar het Klachten- en bezwarenformulier

U wilt een klacht indienen

Hebt u een klacht over een product, een dienst, een factuur of een medewerker, dan kunt u met onderstaand formulier een klacht indienen.

Ga naar het Klachten- en bezwarenformulier

Schriftelijk een klacht of bezwaar indienen

Mocht u uw verzoek tot herstel, uw bezwaarschrift of uw klacht niet via het digitale formulier kunnen of willen indienen, dan kunt u dit schriftelijk doen.

Zakelijke klanten kunnen alleen schriftelijk een bezwaarschrift indienen omdat bij het maken van bezwaar, inloggen met DigiD nodig is en DigiD is alleen voor personen. Voor zakelijk gebruik is e-herkenning geschikt, dat is nog niet beschikbaar.

Hoe snel is mijn verzoek tot herstel, bezwaar of klacht opgelost

U krijgt binnen vijf werkdagen van ons een reactie. Als er voor een zorgvuldige behandeling meer tijd nodig is dan informeren we u binnen vijf werkdagen over de verwachte afhandeldatum. 

Bij een klacht kan het Kadaster ervoor kiezen om de adviseur ombudszaken erbij te betrekken. Als wij dit doen, informeren wij u erover.