Wat is een mandeligheid?

Het is mogelijk dat u bij de koop van een woning ook een aandeel in een mandelig terrein heeft gekocht. Dit wordt dan vermeld op uw kennisgeving.

Een mandeligheid is een bijzondere vorm van mede-eigendom. Het bijzondere is dat het terrein is bestemd tot gemeenschappelijk nut. Mede- eigendom betekent dat u, samen met anderen, eigenaar bent van een aandeel in een terrein. Denk bijvoorbeeld aan een pad of gang. Wanneer een terrein meerdere eigenaren heeft, noemen we dit ook wel mede-eigendom. 

Wat is gemeenschappelijk nut?

De eigenaren kunnen afspreken dat de mede-eigendom gemeenschappelijk nut heeft. Dit moet worden vastgelegd in een notariële akte, die wordt ingeschreven bij het Kadaster. In deze akte wordt een regeling opgenomen over het gebruik en onderhoud van het mandelige terrein. De mede-eigenaren hebben allemaal toegang tot het gehele mandelige terrein. Het onderhoud komt voor gemeenschappelijke rekening.

Huis met mandelig terrein

Een huis (het hoofdperceel) kan niet zonder dit aandeel in het mandelig terrein worden verkocht. In de basisregistratie kadaster worden bij het mandelig terrein alle huizen vermeld waarvan de eigenaren een aandeel in het mandelig terrein hebben. 

Terug naar vorige pagina