Teboekstelling schip

Teboekstelling schip

Registratie van uw boot of schip is nodig:

 • als u een hypotheek wilt aanvragen;
 • als u een zeebrief wilt aanvragen om in internationale wateren te varen.

Beschrijving

Teboekstellen betekent dat u uw boot of schip laat registreren in de openbare registers van het Kadaster, zodat het eigendom wordt vastgelegd. Uw schip krijgt een brandmerk: een uniek nummer waarmee uw schip te identificeren is. U ontvangt een bewijs van inschrijving.

Waarom registreren?

Registratie van uw schip heeft een aantal voordelen:

 • Als een boot na eventuele diefstal wordt teruggevonden, is snel bekend wie de rechtmatige eigenaar is.
 • U kunt een hypotheek aanvragen op uw boot of schip.
 • U kunt een zeebrief aanvragen zodat u in internationale wateren kunt varen (deze vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport).

Registratie van boten en schepen in aanbouw in Nederland

Ook als uw schip in aanbouw is bij een werf in Nederland, kunt u het schip laten registreren. Houd wel rekening met het volgende: 

 • Registratie maakt u niet automatisch eigenaar van een schip in aanbouw. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf.
 • Het brandmerk wordt vaak voorlopig aangebracht. Als uw schip is afgebouwd, geeft u dit door met een Wijziging teboekstelling schip. Uw boot of schip wordt vervolgens voorzien van een definitief brandmerk.
 • Wilt u een hypotheek aanvragen voor de aanschaf van een schip in aanbouw? Dan heeft de notaris een Verklaring van niet-voltooiing schip nodig. U kunt bij de aanvraag van de teboekstelling aangeven dat u deze verklaring wilt ontvangen.

Extra zekerheid met microdots

Wilt u uw boot nog minder aantrekkelijk maken voor diefstal? Dan kunt u het teboekstellen combineren met het aanbrengen van microdots.

Tarieven

   
Teboekstelling schip € 450,00 *
Teboekstelling schip inclusief aanbrengen microdots € 562,00 *
Eventuele aanvullende kosten:
- spoedtarief (wordt extra in rekening gebracht bij spoed teboekstelling met voorafgaande inspectie) € 112,00
- kwartiertarief (wordt per kwartier extra in rekening gebracht als de inspecteur scheepsregistratie bij aanbrengen van het brandmerk en/of microdots langer dan 1 uur moet wachten) € 24,00

* Eventuele kosten voor een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Brandmerk laten aanbrengen in het buitenland

Als u het brandmerk op een schip in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Het Kadaster informeert u vooraf over deze kosten. Het aanbrengen in het buitenland kan alleen op een afgebouwd schip.

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Bestellen

Registreer uw boot of schip door de onderstaande formulieren 'Aanvraag teboekstelling schip' en 'Verzoek tot branding' in te vullen. In de toelichtingen vindt u meer informatie over het invullen van de formulieren. 

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam:

Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam 

Documenten die u mee moet sturen

Afhankelijk van uw situatie moet u bij uw aanvraag de volgende documenten meesturen:

Schepen in aanbouw in Nederland:

 • een verklaring van de Nederlandse werf dat het schip in aanbouw is.

Afgebouwde schepen die op open zee gaan varen:

Afgebouwde woonboten, boten en schepen die op binnenwateren gaan varen:

 • het eigendomsbewijs (koopovereenkomst inclusief betalingsbewijs of originele bijlbrief);
 • de meetbrief (deze vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport) of een formulier berekening waterverplaatsing (zie hieronder);
 • kopie Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, uittreksel uit het bevolkingsregister of uittreksel uit het handelsregister.

Woont u in het buitenland? Dan moet u kunnen aantonen dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland en u moet een postadres hebben in Nederland (geen postbusadres).

Schepen die in het buitenland teboekgesteld zijn geweest:

 • een bewijs van doorhaling. Dit is een door de bevoegde autoriteit afgegeven authentieke verklaring waaruit blijkt dat de teboekstelling in het register is vervallen.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag maakt de inspecteur scheepsregistratie van het Kadaster binnen 5 werkdagen een afspraak met u voor het aanbrengen van het brandmerk.