Grensreconstructie

Een Grensreconstructie is zinvol bij:

  • burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen;
  • plaatsen van een schutting/heg;
  • planten van een boom aan de rand van uw tuin;
  • bouwen van tuinhuisje of schuur bij uw (nieuwe) woning. 

Beschrijving

Bij een grensreconstructie helpen wij u de kadastrale erfgrens te bepalen. 

Een landmeter komt langs en laat u zien waar de grens ligt. Dit doet hij/zij- op basis van de oorspronkelijke meetgegevens, zoals de betrokken partijen deze bij het vaststellen of ontstaan van de grens hebben aangewezen. Na het bezoek ontvangt u een verslag met een tekening, waarop te zien is waar de grens ligt die voor u is uitgezet.      

Let op! Het naslagwerk heeft geen juridische waarde. Met de uitkomst van de grensreconstructie kunt u wel uw gelijk halen bij bijvoorbeeld de buren of, indien nodig, bij de rechter. 

U kunt een Grensreconstructie voor één of meerdere grenzen aanvragen. 

 
Voordelen grensreconstructie Nadelen grensreconstructie
Deskundig oordeel van een onafhankelijke partij Naslagwerk heeft geen juridische waarde, het is afgeleid en opgesteld naar aanleiding van het ontstaansveldwerk. 

 

Duidelijkheid over ligging bestaande kadastrale grens zoals die oorspronkelijk is vast gesteld  

Kostbaar

Kan helpen bij een conflict over erfgrenzen, verkoop en/of koop van een grondperceel 

 

Beginpunt, eindpunt en tussenpunten

Indien gewenst, leveren we bij de Grensreconstructie ook informatie over het begin- en eindpunt van een grens (hoekpunten). Geef dit in uw aanvraag duidelijk aan. Ook kunt u tussenpunten aanvragen. Met tussenpunten geeft de landmeter de huidige plaats van bebouwing op het perceel ten opzichte van de gereconstrueerde grens aan. Bijvoorbeeld de afstand tussen uw woning en de grens. 

Onderstaande afbeeldingen geven de diverse mogelijkheden weer.

  1. Zichtbaar maken richting van de grens €450

  1. Zichtbaar maken grens met knikpunten (aantal 3) € 450 + 3 x € 100

  1. Zichtbaar maken grens met hoekpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 100

  1. Zichtbaar maken grens met tussenpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 50

Tussenpunt of hoekpunt

U kunt een tussenpunt en een hoekpunt alleen samen met een grens aanvragen (alleen een hoekpunt of tussenpunt opmeten is niet mogelijk).

Hebt u in uw aanvraag geen tussenpunten opgenomen maar wenst u ze achteraf wel? Dan kunt u dit tijdens de reconstructie aan de landmeter van het Kadaster laten weten. U ondertekent dan ter plekke een aanvullende opdracht. 

Hoekpunten kunt u niet achteraf aanvragen.

Tarieven

Het basistarief voor een Grensreconstructie is per grens. 

Is de te reconstrueren grens niet recht? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per knikpunt. Of de te reconstrueren grens recht is, beoordeelt het Kadaster. Ook bepaalt het Kadaster hoeveel knikpunten er in rekening gebracht worden. 

Hebt u tussenpunten aangevraagd? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per tussenpunt.

Hebt u begin- en eindpunten (hoekpunten) aangevraagd? Dan wordt het tarief verhoogd met een tarief per hoekpunt.

Omschrijving Prijs
Grensreconstructie, per grens € 450,-
Knikpunt, per punt* € 100,-
Tussenpunt, per punt** € 50,-
Hoekpunt, per punt*** € 100,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

* Een knikpunt is een punt in de grens, waar de grens van richting verandert.

** Een tussenpunt is een willekeurig punt in de grens, zichtbaar gemaakt op verzoek van de klant.

*** Een hoekpunt is het begin- of eindpunt van een grens. U kunt een hoekpunt alleen aanvragen samen met een grens.

Levering

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Als er sprake is van knik-, hoek- en/of tussenpunten dan nemen we dit in de offerte op.

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de reconstructie van één kadastrale grens, in principe binnen 20 werkdagen plaats. Wilt u meer grenzen laten reconstrueren, dan vindt de meting in overleg met u plaats. De levertermijn kan dan afwijken.

Opdracht annuleren?

Heeft u een opdracht voor een grensreconstructie gegeven, maar wilt u deze toch annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U bent dan een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht.