BAG Compact

BAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG:

 • bevat de adressen van heel Nederland;
 • op basis van een vaste peildatum;
 • beschikbaar als eenmalige levering of abonnement.

Beschrijving

BAG Compact is een XML-bestand met alle BAG-adressen op basis van een vaste peildatum voor heel Nederland. Behalve adressen bevat het bestand ook adresgerelateerde elementen uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een maandabonnement op BAG Compact.

Gegevens in BAG Compact

Onderstaande gegevens van alle huidige adressen in de LV BAG zijn opgenomen in BAG Compact (cursief = gegevens zijn authentiek):

 • adres (openbare ruimte, nummeraanduiding, openbare ruimtenaam (straatnaam), huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats);
 • openbare ruimtenaam en verkorte openbare ruimtenaam (NEN5825);
 • type adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats);
 • Object-ID's van adresseerbaar object, nummeraanduiding en woonplaats;
 • hoofd- of nevenadres;
 • gebruiksdoelen van verblijfsobjecten;
 • X- en Y-coördinaten van het adresseerbaar object;
 • aantekening 'in onderzoek', als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;
 • ingangsdatum en einddatum van de geldigheid van de gegevens.

BAG Compact bevat alleen huidige voorkomens; dit betekent dat er alleen actieve en op peildatum geldige adressen in zitten en géén objecten met een historische status (adressen met status 'ingetrokken', 'niet gerealiseerd verblijfsobject' en 'verblijfsobject ingetrokken' zijn niet opgenomen).

Testbestand downloaden

Wilt u vooraf de structuur van BAG Compact in grote lijnen bekijken? Dan kunt u een testbestand downloaden bij 'Testbestanden'.

Meer informatie over BAG Compact

BAG Compact is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Meer informatie vindt u in folder 'BAG Compact' bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

 

BAG Compact, eerste of éénmalige levering € 168,00
BAG Compact abonnement, per maand € 11,20

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

Overheden kunnen BAG Compact kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Levering

Zodra uw bestelling gereed is, ontvangt u een e-mail met een link naar het ZIP-bestand. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Levertermijnen

De levertermijnen van BAG Compact vindt u In het document 'BAG levertermijnen'.

Testbestanden

Bekijk de testbestanden van de producten BAG Extract en BAG Compact. Ook voorbeeldberichten van BAG Bevragen kunt u hier raadplegen.