Landkaart van Noord Holland

Basisregistratie Topografie

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

Wat is de BRT en wat kunt u ermee? Onderstaand filmpje geeft u in 2 minuten antwoord op deze vragen. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.

BRT film

Objecten in de BRT

Een overzicht van de objecten in de Basisregistratie Topografie vindt u in het document BRT catalogus en productspecificaties. De catalogus vermeldt welke gegevens authentiek zijn en beschrijft deze authentieke gegevens. De catalogus is onderdeel van de Stelselcatalogus Basisregistraties

Verplicht gebruik voor overheden

Voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op een geografische ondergrond zijn alle overheidsorganisaties verplicht gebruik te maken van gegevens uit de BRT, als deze gegevens beschikbaar zijn.

Terugmelden: help mee om de kaarten actueel te houden

Is er iets veranderd in uw omgeving, maar staat dit nog niet op de kaart? Doe dan een terugmelding en help de informatie in de BRT actueel te houden.

Terugmeldplicht voor overheden

Overheidsinstanties en bestuursorganen hebben een terugmeldplicht: bij twijfel aan de juistheid van een gegeven uit de BRT zijn zij verplicht dit te melden. Dit kan via het BRT terugmeldsysteem. Om gebruik te maken van dit systeem hebt u een account nodig. Deze kunt u aanvragen met het aanvraagformulier Terugmelden BRT.

Onnodige foutmeldingen voorkomen

Onnodige foutmeldingen willen we graag voorkomen. Daarom verzoeken wij u rekening te houden met de actualiteit van de gegevens voordat u een terugmelding doet.

 • In de Stelselcatalogus Basisregistratie Topografie ziet u welke objecten en attributen zijn opgenomen in de BRT. Sommige attributen zijn nog niet gevuld.
 • Op de leveringskalender van TOP10NL ziet u de actualiteit van de gegevens. Wijzigingen na de inwinningsdatum (de datum waarop de luchtfoto is gemaakt waarop het bestand is gebaseerd) worden in de volgende herziening meegenomen.

Gebruiksvoorwaarden BRT

De topografische gegevens worden beschikbaar gesteld onder een CC-BY licentie. Dit betekent dat:

 • u gegevens mag kopiëren, verspreiden en doorgeven;
 • u afgeleide producten mag maken;
 • gebruik voor commerciële doeleinden is toegestaan;
 • bij hergebruik of verspreiding de naam van het Kadaster moet worden vermeld: ‘CC-BY Kadaster’ gevolgd door het jaartal van publicatie;
 • het Kadaster zijn intellectuele eigendomsrechten (zoals het databankenrecht) behoudt.

Ook moet u er rekening mee houden dat alleen gegevens die het Kadaster rechtstreeks levert, authentieke gegevens zijn volgens de Kadasterwet.

Kwaliteitscontrole

Het Kadaster controleert continu de kwaliteit van onze bestanden. Hiervoor onderzoeken we willekeurig 5 % van de gebieden die we produceren. Ook zijn we wettelijk verplicht elke 3 jaar de gegevens uit de BRT te laten controleren door een externe partij. Deze toetst op basis van een controleprotocol onder andere de logische consistentie, positionele nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en de thematische nauwkeurigheid van de gegevens. Onderzoeksinstituut Alterra heeft begin 2012 de externe kwaliteitsrapportage geleverd.

Gebruikerssessies BRT na 2016

 1. BRT gebruikerssessies

  Het Kadaster nodigt BRT-gebruikers uit om mee te denken over de BRT na 2016. Hiervoor hebben we in 2014 gebruikerssessies georganiseerd. Bekijk de presentaties van deze sessies.

Meepraten over de BRT

Uw kennis en ervaringen delen met anderen? Praat mee in de discussiegroep over de BRT op LinkedIn.

Documentatie

Producten uit de BRT

 1. TOP10NL

  Het meest gedetailleerde digitale topografische bestand van het Kadaster. Onder andere te gebruiken voor het bekijken, bewerken en visualiseren van geo-informatie.

 2. TOPvector

  Digitale topografische vectorbestanden op twee schaalniveaus. In te lezen in CAD en GIS. Geschikt voor toepassingen waarbij u zelf gegevens wilt toevoegen of bewerken.

 3. TOPgrenzen

  Digitaal topografisch gegevensbestand met alle provincie- gemeente- en rijksgrenzen van Nederland. Geschikt om te gebruiken voor statistische doeleinden.

 4. TOPraster

  Digitale kaartserie van het Kadaster met rasterbestanden op drie verschillende schalen. Geschikt als ondergrond of referentiekaart voor CAD en GIS-toepassingen.

 5. TOPnamen

  Digitaal gegevensbestand met geografische namen (toponiemen) en gegevens van deze toponiemen. Ideaal om te visualiseren over uw topografische data.