Huisnummers

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG.

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

In de film 'de BAG in 5 minuten' leggen we uit wat de BAG is en wat u eraan hebt.

Play-knop

Over de BAG

 1. BAG bronhouders

  Gemeenten zijn bronhouder en verantwoordelijk voor het opnemen van gegevens in de BAG en de kwaliteit daarvan.

 2. BAG afnemers

  Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG) en stelt de gegevens van adressen en gebouwen beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren.

 3. BAG producten

  Bij het Kadaster kunt u gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) opvragen. We bieden hiervoor verschillende producten aan.

 4. Basisregistratie Adressen

  De BAG bestaat uit twee samenhangende basisregistraties, de Basisregistratie Adressen en de Basisregistratie Gebouwen.

 5. Basisregistratie Gebouwen

  De BAG bestaat uit twee samenhangende basisregistraties, de Basisregistratie Adressen en de Basisregistratie Gebouwen.

BAG bekijken

Wilt u alvast een indruk krijgen van de BAG? De BAG Viewer is een voorlopige voorziening waarmee u de BAG met behulp van een achtergrondkaart op een eenvoudige manier kunt inzien. Naar de BAG Viewer

Administratieve BAG gegevens bekijkt u in BAG Web. Naar BAG Web

Overige informatie

 1. BAG bestuur

  Het bestuur van de BAG bestaat uit bronhouders en afnemers. Zij zijn vertegenwoordigd in het bronhouders- en afnemersoverleg (BAG BAO).

 2. BAG agenda

  BAG BAO, Agendaoverleg, Gebruikersoverleg, Leveranciersoverleg en Inloopspreekuur: we hebben alle overlegdata voor u op rij gezet.

 3. BAG documentatie

  Op deze pagina vindt u de nu geldende documentatie voor de Landelijke Voorziening BAG.

 4. BAG vraag en antwoord

  Dit document bevat een antwoord op alle bij ons bekende vragen.

 5. BAG gebruikerservaringen

  Lees de ervaringen van organisaties die u voorgingen met het toepassen van gegevens uit de BAG.

 6. Klantenservice BAG

  Voor al uw vragen over de Basisregistraties Adressen en Gebouwen.