Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

Op 1 mei 1994 wordt het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en komt daarmee op afstand van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te staan. Dit betekent dat het Kadaster nu een publiekrechtelijke rechtspersoon is, die als organisatie zijn taken zelfstandig uitvoert.

Het Kadaster krijgt een nieuw jasje en in korte tijd de allure van een modern bedrijf, gericht op de klant. Traditionele, analoge methoden van registreren en meten maken in hoog tempo plaats voor nieuwe digitale werkwijzen. Informatieverstrekking en later ook het aanleveren van akten gaat online. De landmeters ruilen hun meetbanden in voor moderne tachymeters en GPS-ontvangers. En er zullen nog veel meer technische ontwikkelingen volgen.

Het begin van de 21e eeuw staat in het teken van verbreding van taken. De Topografische Dienst Nederland gaat in 2004 op in het Kadaster. Hetzelfde gebeurt in 2008 met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC). Het Kadaster ontwikkelt zich tot een knooppunt van publieke geo-informatie. Tussen 2007 en 2014 komen er nog een aantal taken bij; onder andere het verstrekken van informatie over publiekrechtelijke beperkingen, ruimtelijke plannen, adressen en gebouwen en grootschalige topografie.