Zekerheid in eigendom en gebruik

Programma Positivering

Onze kadastrale registratie is een van de beste ter wereld. Toch kunnen gebruikers niet in alle gevallen volledige zekerheid ontlenen aan de gegevens in de kadastrale registratie. Er zijn vormen van eigendomsverkrijging die namelijk niet (direct) zichtbaar zijn in de kadastrale registratie. Met het programma Positivering streven we naar een verbeterde registratie van rechten. Dat kost tijd, maar uiteindelijk creëren we een optimale invulling van onze ambitie ‘zekerheid in eigendom en gebruik van alles op en onder de grond’.

Verkennen nieuwe registraties

Klanten van het Kadaster hebben vaak behoefte aan meer dan alleen de eigendomsgegevens. We onderzoeken of het Kadaster een rol kan spelen in het registreren of verstrekken van dergelijke gegevens. Een onderzoek naar het nut en de noodzaak van een centrale pachtregistratie is in 2015 begonnen. Daarnaast onderzoeken we of er behoefte bestaat aan een uitbreiding van de hypothekenregistratie (verrijking met meer aktegegevens en mogelijk vernieuwing door actuele schuldpositie).

3D kadastrale registratie

Eind 2015 starten we met een pilot 3D-registratie. Doel daarbij is om op basis van 3D-registratie de kadastrale registratie aan te vullen. Tegenwoordig neemt het aantal appartementsrechten (‘gestapelde’ rechten) flink toe. De 3D-techniek brengt letterlijk een ruimtelijke beschrijving van de rechten in beeld.

Kadastrale functie op BES-eilanden

Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel geworden van het land Nederland. De minister heeft besloten dat de kadasters in Caribisch Nederland onderdeel worden van het Kadaster. Hiervoor is wetgeving nodig. Als deze rond 2017 klaar is, wordt onze Raad van Bestuur formeel verantwoordelijk voor de registratie op de BES-eilanden.