Toelichting op de cijfers in het Vastgoeddashboard

Datum: 19-2-2020

Inzicht in de ontwikkeling van de hypotheekmarkt is van maatschappelijke belang

Het grootste marktsegment is die van hypotheken aan particulieren. Voor dat segment publiceert het Kadaster 3 indicatoren:

  • het aantal verstrekte hypotheken
  • de totale hypotheeksom
  • gemiddelde hypotheekbedrag

In samenwerking met hypotheekverstrekkende instellingen zijn de indicatoren opgesteld

In 2019 is opgemerkt dat specifieke hypotheekmodellen niet voldoende aan de rekenregels voldoen. Hierdoor geldt voor enkele financiële instellingen dat er verschil van inzicht is ontstaan in de resultaten. Hypotheken worden via het hypotheekmodel van de geldverstrekker opgesteld en aangeboden door de notaris aan het Kadaster. Sommige akten worden niet herkend als een “particuliere woninghypotheek’ en daardoor niet meegenomen in de statistieken. Het gaat vooral om hypotheekmodellen met een overbrugging met meerdere gemeenten, en waarbij niet specifiek het perceel en/ of de woning wordt belast. Dit effect is het laatste jaar groter geworden.

Bij financiële instellingen is de productie van hypotheken leidend voor hun resultaat. Hierdoor is een verschil terug te zien tussen de marktomvang bij het Kadaster en deze instellingen.

Komende tijd gaat de aandacht uit naar een uitbreiding en aanpassing op de rekenregels

Dit betreft een aantal hypotheekmarktindicatoren en aanpassing op de rekenregels. De nieuwe verwerkingsmethode die vanaf oktober 2018 wordt toegepast, geeft daartoe mogelijkheden die het Kadaster voor 2018 niet had.

Vraag en antwoord