Wkpb staat voor de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening Wkpb en zorgt voor de informatieverstrekking.

Vernieuwing: Wkpb wordt BRK-PB

In 2019 is gestart met een vernieuwing van de Wkpb, die eind 2020 afgerond moet zijn. Doel is vereenvoudiging van de huidige Wkpb. Er komt 1 registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster, de BRK-PB. Daarnaast komt er een verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd. Meer hierover leest u op de pagina Beter Kenbaar en BRK-PB.

Registratie van publiekrechtelijke beperkingen 

Zolang een gemeente nog niet over is naar BRK-PB, worden gemeentelijke beperkingen ingeschreven in de Landelijke Voorziening Wkpb. Beperkende besluiten van waterschappen, provincies en ministeries (niet-gemeentelijke beperkingen) worden geregistreerd in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Wkpb voor gemeenten die nog niet over zijn naar BRK-PB

Informatie over het inschrijven van publiekrechtelijke beperkingen in de LV Wkpb vindt u op de pagina Wkpb voor gemeenten.

Wkpb voor waterschappen, provincies en ministeries

Informatie over het registreren van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Meer informatie vindt u op de pagina Wkpb voor waterschappen, provincies en ministeries.

Documentatie Wkpb

Meer informatie en documentatie vindt u op de pagina Wkpb-documentatie.

Vraag en antwoord

Wettekst Wkpb

De wettekst en uitvoeringsbesluit over de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).