Voortgangsmonitor overzetten data Wkpb

Volg de voortgang van gemeenten bij de overgang naar BRK-PB

Gemeenten zetten de publiekrechtelijke beperkingen over naar de Basisregistratie Kadaster (BRK). In de voortgangsmonitor ziet u hoever elke gemeente is met de voorbereidingen en het overzetten van de data.

Naar website Wkpb voortgangsmonitor

Bekijk voortgang voorbereidingen op eerste kaart

Als voorbereiding op de overgang vergelijken gemeenten hun eigen registratie met de LV Wkpb. Zo zetten we de meest actuele data over naar de BRK. De voortgang van de voorbereidingen ziet u op de eerste kaart in de monitor. 
Bekijk per provincie en gemeente hoeveel procent van de verschillen tussen de eigen registratie en de LV Wkpb al gelijkgetrokken is. Beweeg hiervoor met de muis over de kaart. Hoe donkerder de kleur van de provincie, hoe meer verschillen de gemeenten hebben verwerkt. Wanneer u op de provincie klikt, ziet u een kaart met specifieke informatie per gemeente. 

Uitleg statussen voortgang voorbereidingen

Een korte uitleg van de statussen die een gemeente doorloopt:

 1. Niet gestart
  De gemeente heeft nog geen database dump ter controle aangevraagd bij het Kadaster
 2. DB-dump aangevraagd
  De gemeente heeft een databasedump aangevraagd van de LV Wkpb ter vergelijking met de eigen registratie
 3. Terugkoppeling DB-dump
  De gemeente heeft het project Beter Kenbaar laten weten wat de vergelijking heeft opgeleverd
 4. Verschillen bijgewerkt
  De gemeente heeft het project Beter Kenbaar laten weten dat de verschillen zijn opgelost en dat de LV Wkpb is bijgewerkt

De gemeente moet bij status 2, 3 en 4 terugkoppelen naar het project Beter Kenbaar wat de voortgang van de voorbereiding is. 

Bekijk voortgang transitie op tweede kaart

Op de tweede kaart ziet u hoever de provincies zijn met de daadwerkelijke overgang van de LV Wkpb naar de BRK. Beweeg hiervoor met de muis over de kaart. Hoe donkerder de kleur van de provincie, hoe meer gemeenten over zijn naar de BRK.
Hoe donkerder de kleur blauw, hoe meer gemeenten over zijn naar de BRK. Door met de muis over de provincie te bewegen, wordt de provincienaam en het percentage getoond. Wanneer u op de provincie klikt, ziet u een kaart met specifieke informatie per gemeente. Een korte uitleg van de statussen die een gemeente doorloopt.

Uitleg statussen voortgang transitie

 1. Proeftransitie gestart
  De transitiesheet is met de bijbehorende brondocumenten (en eventuele contouren) voor het eerst aangeboden aan de acceptatieomgeving van het Kadaster
 2. Proeftransitie geslaagd
  De transitiesheet met de bijbehorende brondocumenten (en eventuele contouren) zijn compleet gevuld en foutloos aangeboden aan de acceptatieomgeving van het Kadaster
 3. Transitie naar BRK geslaagd
  De transitiesheet met de bijbehorende brondocumenten (en eventuele contouren) zijn in de BRK en het Openbaar Register (OR) opgenomen. De gemeente heeft de transitie voltooid en de LV Wkpb wordt voor deze gemeente buiten gebruik gesteld. De gemeente valt vanaf dit moment onder de nieuwe wetgeving.

Aan de slag

Werkt u bij een gemeente en wilt u ook aan de slag met de overgang naar de BRK? Meer informatie om aan de slag te gaan vindt u op de pagina Documentatie vernieuwing Wkpb.

Meer informatie

Kunt u de monitor niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u gebruikmaakt van de voorleesfunctie? Of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de klantenservice Wkpb en BRK-PB op telefoonnummer 088-183 32 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.