Documentatie vernieuwing Wkpb

U vindt hier uitgebreide informatie en uitleg over het waarom, en over de haalbaarheid van het Vernieuwingstraject Wkpb. Dit traject is ook bekend onder de projectnaam Beter Kenbaar.

Naar een goede kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen
Definitiestudie Beter Kenbaar
Presentatie vernieuwing Wkpb

Voortgang overgang gemeentelijke data naar de BRK

Wilt u weten hoe ver een gemeente is met het overzetten van publiekrechtelijke beperkingen naar de BRK? Bekijk dan de pagina Voortgangsmonitor overzetten data Wkpb.

Transitie gemeentelijke data

De volgende documenten geven helderheid over de stappen die gemeentes moeten nemen om te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Stappen naar Beter Kenbaar

Stappenplan Beter Kenbaar

Stap 1: bestandsvergelijking

Stappenplan Beter Kenbaar stap 1

Stap 2: brondocumenten

Stappenplan Beter Kenbaar stap 2

Stap 3: transitievoorbereidingen

Stappenplan Beter Kenbaar Stap 3

Stap 4: beheer Wkpb

Stappenplan Beter Kenbaar stap 4

Stap 5: transitie

Stappenplan Beter Kenbaar stap 5

Vraag en antwoord