Aansluiten netbeheerder

Gegevens centraal of decentraal aanleveren

Een netbeheerder is verplicht zich te registreren bij het Kadaster volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). De WIBON schrijft de wijze van informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders voor. Dit houdt in:

  • het aanleveren van netinformatie volgens het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL)
  • de berichtenuitwisseling via het Berichtenmodel Kabels en Leidingen (BMKL)

Vraag en antwoord