KLIC voor netbeheerders

Informatie voor het beheer van een kabel- of leidingnetwerk

U bent voor het Kadaster netbeheerder als u een kabel- of leidingnetwerk beheert. Volgens de WIBON moeten netbeheerders zich registreren bij het Kadaster. Informatie over uw netwerk wordt verstrekt aan een grondroerder die gaat graven in een gebied waar uw netwerk of netwerken liggen. Veranderingen of schade aan uw netwerken moet u doorgeven aan het Kadaster.

Aanmelden voor account

U kunt als netbeheerder digitaal kabel- en leidinginformatie uitwisselen als u aangesloten bent op KLIC. U kunt aansluiten op KLIC als u een account in Mijn Kadaster hebt.

Lees meer op de pagina Aanmaken Mijn Kadaster account netbeheerder.

Schade aan uw net(ten) melden

Als netbeheerder moet u elk jaar in januari aangeven of u in het jaar ervoor schade aan uw net(ten) had. U kunt schade aan uw net(ten) melden via Mijn Kadaster.

Lees meer op de pagina Schaderegistratie.

Aansluiten netbeheerder

Als netbeheerder moet u kiezen uit 2 manieren hoe u gegevens gaat aanleveren. Beide keuzes hebben gevolgen voor de inrichting van uw systeem en bedrijfsprocessen.

Lees meer op de pagina Aansluiten netbeheerder.

Belangen en contactpersonen beheren of raadplegen

In Mijn Kadaster kunt u uw belangen beheren. Als u dit niet zelf wilt doen, kan een serviceprovider dit ook voor u doen.

Lees meer op de pagina KLIC-diensten voor netbeheerder.