Verslagen KLIC BAO

Grondroerders en netbeheerders zijn, samen met het Kadaster als beheerder van de Landelijke Voorziening, vertegenwoordigd in het bronhouders- en afnemersoverleg (KLIC BAO). Bekijk het meest recente verslag.

In de bijeenkomst is onder andere gesproken over:

  • de aanpassingen met betrekking tot eHerkenning
  • de vraag vanuit BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de BRO (Basisregistratie Ondergrond)
  • het WIBON AGRO proces in 2022
  • de overgang naar de nieuwe standaarden
  • geplande vernieuwingen in 2022, waaronder het proces Afwijkende situatie en de B2B aanvraag API

Geplande bijeenkomsten

17 februari 2022 - KLIC BAO

11 februari 2022 – KLIC Informatiebijeenkomst

Wij informeren de sector over de voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast bespreken we de stand van zaken van de implementatie van de KLIC standaarden upgrade.