Verslagen KLIC BAO

Grondroerders en netbeheerders zijn, samen met het Kadaster als beheerder van de Landelijke Voorziening, vertegenwoordigd in het bronhouders- en afnemersoverleg (KLIC BAO). Bekijk het meest recente verslag.

In de bijeenkomst is er o.a. gesproken over het gebruik van de Informatiepolygoon en de beoogde eindsituatie dat op de graaf locatie de digitale informatie aanwezig moet zijn. 
Daarnaast zijn de geplande vernieuwingen in 2021 besproken waaronder het proces Afwijkende situatie, de eenmalige aanvrager, de Kadaster KLIC-viewer en de overgang naar de nieuwe standaarden. 

Geplande bijeenkomsten

11 februari 2021 - BAO KLIC

12 februari 2021 - Informatiebijeenkomst
De sector wordt tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast wordt de beoogde planning van de implementatie van de KLIC standaarden upgrade besproken.

Op 24 september 2020 is het BAO KLIC bijeengekomen. In de bijeenkomst hebben de leden van de kascommissie een terugkoppeling gegeven van de laatste bijeenkomst met het advies aan het BAO, om het KLIC-tarief vooralsnog niet te wijzigen.

Verder is er o.a. gesproken over de implementatie van de Informatiepolygoon, vernieuwing van het proces Afwijkende Situatie, de Kadaster KLIC-viewer en de beoogde eindsituatie dat op de graaf locatie de digitale informatie aanwezig moet zijn. De sector wordt op 9 oktober 2020 d.m.v. een KLIC bijeenkomst geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. 

Ten slotte is door het Kadaster een terugkoppeling gegeven over de publicatie van de geactualiseerde DNO van de centrale voorziening en het product plan.

Op 18 juni 2020 is het BAO KLIC bijeengekomen. In de bijeenkomst is gesproken over het proces en de tooling van het melden van afwijkende situaties. Aansluiting zal voor het proces gedeelte worden gezocht met het KLO. Voor de implementatie van de technische vernieuwing en de gevolgen voor grondroerders en netbeheerder wordt een separate KGO meeting georganiseerd.

Verder is door Agentschap Telecom een toelichting gegeven over de toezicht op het naleven van de Eis Voorzorgsmaatregelen (EV) en op de nieuwe app voor bekijken graafschade locaties.

Daarnaast hebben de kascommissie leden hebben een terugkoppeling gegeven van de laatste bijeenkomst en het advies aan het BAO.

Ten slotte is door het Kadaster een terugkoppeling gegeven over de vernieuwing van het DNO van de centrale voorziening, het productplan, de self-service voor de particulier, en het voorgestelde proces voor updaten van de standaarden.