Vernieuwen Web-ELAN

Nieuw systeem voor het aanbieden van stukken

Samen met de softwareleveranciers van het notariaat, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de gerechts- en belastingdeurwaarders, werkt het Kadaster aan een nieuw systeem voor het aanbieden van stukken. Dit nieuwe systeem heet Syvas en zal het huidige systeem Web-Elan (of daarvan afgeleide functionaliteit) vervangen.

Waarom een nieuw systeem?

Web-Elan is gebaseerd op verouderde technologie (e-mail). Het nieuwe systeem sluit beter aan op de huidige technische en eisen en maakt het mogelijk functionaliteit aan te passen.

Daarnaast verbetert de bewijspositie van alle partijen in de keten. Het nieuwe systeem sluit aan op de Europese verordening (eIDAS). Deze verordening stelt eisen aan de elektronische ondertekening van documenten en databestanden.

Verder verbetert de gebruiksvriendelijkheid onder andere op de volgende punten:

  • Het aanbieden van stukken bij het Kadaster kunt u straks binnen uw (notariële) softwarepakket doen.
  • De integratie met uw softwarepakket heeft het voordeel dat inschrijvingsberichten en de reacties hierop direct aan uw dossier te koppelen zijn.
  • Door een unieke identificatie van verzoeken, behoort dubbele aanbieding van hetzelfde stuk (vanwege een vertraging of storing) tot het verleden.
  • Bij een juiste implementatie in uw softwarepakket is het niet meer mogelijk om een stuk in een verkeerd register ter inschrijving aan te bieden (bijvoorbeeld een hypotheekakte in het register onroerende zaken hypotheken 4).
  • Er kunnen grotere bestanden worden aangeboden, de beperking van maximaal 12 MB wordt opgeheven.
  • Via een nieuwe, eenvoudig te gebruiken webapplicatie van het Kadaster kan iedereen zonder softwarepakket ook stukken aanbieden bij het Kadaster. 

Samenwerking in de keten

De vernieuwing draagt bij aan verdere ketenintegratie tussen aanbieders van stukken en het Kadaster. Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe systeem stemmen het Kadaster en softwareleveranciers, die het aanbieden van stukken onderdeel maken van hun software, daarom continu met elkaar af. Voor het notariaat, de grootste groep aanbieders van stukken, is ook nauw contact met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Daarnaast vindt afstemming plaats met andere partijen, zoals gerechtsdeurwaarders.

Planning

Het Kadaster werkt aan een webapplicatie voor Syvas om op de vernieuwde manier stukken aan te bieden. Deze applicatie wordt via Mijn Kadaster ontsloten en is bedoeld voor aanbieders die geen (notarieel) softwarepakket gebruiken. De bewaarders van het Kadaster werken vanaf medio november 2020 met deze webapplicatie volgens de nieuwe werkwijze. De komende periode wordt de functionaliteit ook voor andere groepen aanbieders beschikbaar gesteld. 

Voor aanbieders die gebruikmaken van een notarieel softwarepakket, wordt de nieuwe functionaliteit integraal onderdeel van hun software. Zij mogen ervan uitgaan dat ze in 2021, in overleg met de softwareleverancier, de overgang naar het nieuwe systeem kunnen maken. De betreffende softwareleverancier geeft aan wanneer dit precies zal zijn. Het is de bedoeling daarna via een overgangsfase van Web-Elan naar de nieuwe manier van het aanleveren van stukken te gaan. Onder andere via deze webpagina houden wij u de komende tijd regelmatig op de hoogte van de voortgang van deze vernieuwing.