Vernieuwen Web-ELAN

Nieuw systeem voor het aanbieden van stukken

Samen met de softwareleveranciers van het notariaat, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de gerechts- en belastingdeurwaarders, werkt het Kadaster aan een nieuw systeem voor het aanbieden van stukken. Dit systeem zal het huidige systeem Web-Elan (of daarvan afgeleide functionaliteit) vervangen.

Waarom een nieuw systeem?

Web-Elan is gebaseerd op verouderde technologie (e-mail). Het nieuwe systeem sluit beter aan op de huidige technische en eisen en maakt het mogelijk functionaliteit aan te passen. Zo verbetert de gebruiksvriendelijkheid onder andere op de volgende punten:

  • Het aanbieden van stukken bij het Kadaster kunt u straks binnen uw (notariële) softwarepakket doen.
  • De integratie met uw softwarepakket heeft het voordeel dat inschrijvingsberichten en de reacties hierop direct aan uw dossier te koppelen zijn.
  • Door met een directe technische koppeling te werken, behoort dubbele aanbieding van hetzelfde stuk (vanwege een vertraging of storing) tot het verleden.
  • Bij een juiste implementatie in uw softwarepakket is het niet meer mogelijk om een stuk in een verkeerd register ter inschrijving aan te bieden (bijvoorbeeld een hypotheekakte in het register onroerende zaken hypotheken 4).
  • Er kunnen grotere bestanden worden aangeboden, de beperking van maximaal 12 MB wordt opgeheven.
  • Via een nieuwe, eenvoudig te gebruiken webapplicatie van het Kadaster kan iedereen zonder softwarepakket ook stukken aanbieden bij het Kadaster.

Daarnaast sluit het nieuwe systeem aan op de richtlijnen die bestaan op de elektronische ondertekening van documenten en databestanden die gelden voor bestuursorganen en overheidsinstanties. Deze richtlijnen zijn onderdeel van een Europese verordening (eIDAS).

Samenwerking in de keten

De vernieuwing draagt bij aan verdere ketenintegratie tussen aanbieders van stukken en het Kadaster. Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe systeem stemmen het Kadaster en softwareleveranciers, die het aanbieden van stukken onderdeel maken van hun software, daarom continu met elkaar af. Voor het notariaat, de grootste groep aanbieders van stukken, is ook nauw contact met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Daarnaast vindt afstemming plaats met andere partijen, zoals gerechtsdeurwaarders.

Naar verwachting eind 2020 gereed

Eind 2020 verwachten wij dat het systeem gereed is om geïntegreerd te worden in softwarepakketten. Het is de bedoeling daarna via een overgangsfase van Web-Elan naar de nieuwe manier van het aanleveren van stukken te gaan. Onder andere via deze webpagina houden wij u de komende tijd regelmatig op de hoogte van de voortgang van deze vernieuwing.