Rijksdriehoeksstelsel

Geografische data eenduidig vastgelegd

Het Rijkdriehoeksstelsel is het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting (RD). Het stelsel is een netwerk van ongeveer 5.600 RD-punten verspreid over Nederland. Het Rijksdriehoeksstelsel is onderdeel van de Nederlandse geodetische infrastructuur.  

Rijksdriehoeksmeting

De Rijksdriehoeksmeting zorgt voor het omrekenen van coördinaten van het ene coördinatensysteem naar het andere. Landmeters en cartografen gebruiken het landelijke netwerk van coördinaatpunten voor landmeetkundige werkzaamheden en plaatsbepaling. 

Naar pagina Rijksdriehoeksmeting

RD-punten

De locatie van een RD-punt wordt aangegeven met bijvoorbeeld een kerktoren of grondanker. Ook zijn er 'actieve' RD-punten die satellietsignalen ontvangen en doorzenden. Dit zijn GNSS-referentiestations.

X- en y-coördinaten

Van elk RD-punt is de x- en de y-coördinaat bekend. De x en y geven de afstand aan tot 2 loodrecht op elkaar staande assen. Eén loopt van zuid naar noord (de y-as), de ander van west naar oost (de x-as). Vroeger sneden de assen elkaar in Amersfoort. Om praktische redenen zijn de assen zo verschoven dat in Nederland (op land) alle coördinaten altijd positief zijn en de x altijd kleiner is dan de y. 

Onze Lieve Vrouwentoren Amersfoort: centraal punt

De Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort staat letterlijk centraal in de wereld van de Rijksdriehoeksmeting. In de volgende video (2:38 min.) kunt u zien waarom. 

Vraag en antwoord