Van BRAVO naar rechtstreekse leveringen LV BGT

Het Kadaster neemt (deels) de BRAVO functionaliteit in de LV BGT over en realiseert een nieuwe koppeling tussen de bronhouders systemen en LV-BGT. Dit alles wordt verzorgd door het project SVB2BGT. Meer informatie over dit project, de aanleiding, achtergrond en planning vindt u onder 'Vraag en antwoord' op deze pagina.

In het 1e kwartaal van 2023 wordt het nieuwe BGT portaal via Mijn Kadaster beschikbaar gesteld. Softwareleveranciers moeten dan voldoen aan een werkafspraak over de berichtenstandaard. En wat verandert er voor de bronhouders?

Migratie

In goed overleg met bronhouders en softwareleveranciers duurt de migratie een maand. De planning is dat deze in de periode van maart tot en met juni plaatsvindt. Tijdens de migratie komt de verwerking op de LV BGT (Automatische Berichten Verkeer) ruim 3 weken stil te liggen. 

Bij de start van de migratie wordt BRAVO in een “read only” modus gezet, en na afronding van de migratie wordt BRAVO uitgezet. Dat is volgens de huidige planning het 2e kwartaal van 2023. In de zomer van 2023 vinden de laatste wijzigingen plaats vanwege de werkafspraak over de berichtenverkeerstandaard.

Voorbereiding op rechtstreekse leveringen

PKIOverheid certificaat en firewall-instellingen nu al aanpassen

Het PKIOverheid certificaat en firewall-instellingen moeten aangepast worden voor Automatisch Berichten Verkeer. Wacht niet tot het laatste moment. Dit kan nu al geregeld worden. Bekijk meer informatie in: 

Bronhoudersgegevens controleren tijdens migratie

Tijdens migratie moeten bronhouders de overgenomen gegevens uit BRAVO in de LV BGT controleren (zoals e-mailadressen, kanalen, machtigingen en abonnementen). Voor de migratie geven wij meer informatie over wat en hoe er gecontroleerd moet worden.

Vraag en antwoord

Het BRAVO-portaal van de stichting SVB-BGT had tijdens de opbouw van de BGT en de transitie van GBKN naar BGT een belangrijke schakelfunctie. De BGT is nu landsdekkend gereed. Daarom is deze schakel niet meer nodig. Bronhouders gaan nu rechtstreeks aanleveren aan de Landelijke Voorziening.  Het Samenwerkingsverband van Bronhouders van de BGT (SVB-BGT) heeft de ICT-taken over gedragen aan het Kadaster.

Op verzoek van het ministerie van BZK deed het Kadaster een uitvoeringstoets voor overname van de beheertaak van het bronhoudersportaal en het kwaliteitsmanagement van het SVB-BGT. Op basis van deze uitvoeringstoets neemt het Kadaster de beheertaak, het beheerportaal en  kwaliteitsmanagement over van SVB-BGT. Daarbij is ook besloten om te starten met de vervanging van BRAVO.

Het Kadaster vervult al een belangrijke rol in de keten van grootschalige topografie als beheerder van de Landelijke Voorziening voor de BGT (LV-BGT) en met PDOK als portaal voor de Nederlandse geo-informatie. Het ministerie van BZK en SVB-BGT zien het Kadaster als de partij die continuïteit van de BGT kan borgen.

Het Kadaster neemt (deels) de BRAVO functionaliteit in de LV BGT over en realiseert een nieuwe koppeling tussen de bronhouders systemen en LV-BGT. Dit project, SVB2BGT genaamd, wordt gezamenlijk gefinancierd door BZK, bronhouders en Kadaster.

 • U logt voortaan in via Mijn Kadaster voor toegang tot de LV BGT. U kunt inloggen met uw Mijn Kadaster-account of eHerkenning. Hebt nu nog geen toegang tot Mijn Kadaster? Meld u aan via de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.
 • De nulstand kan onafhankelijk van abonnement worden aangemaakt (in BRAVO was dit afhankelijk van abonnement)
 • Handmatig aanleveren gaat straks in 1 enkele stap
 • Het meldingenscherm is gemakkelijk te vinden op de startpagina van het nieuwe portaal in de Kadaster huisstijl.
 • De huidige Controle Services LV BGT komt terug in het nieuwe portaal.
 • Technische wijzigingen:
  • Gebruik Kadaster PKIOverheid Certificaat en netwerkinstellingen bronhouders per 1 oktober 2022. Meer informatie leest u in het bericht Zo bereidt u zich voor op rechtstreekse leveringen.
  • Het portaal krijgt een kadasteradres en url in Mijn Kadaster, dat eindigt op kadaster.nl.
  • De berichtenverkeerstandaard de afzender 'SVBBGT' wijzigt in 'Kadaster' per 1 juli 2023

Bouw

In de kwartalen van 2022 ziet de planning van de bouw er als volgt uit:

 • Kwartaal 1: Rapportages
 • Kwartaal 2: Machtigingen
 • Kwartaal 3: Abonnementen, Kanalen en Mutaties
 • Kwartaal 4: Vooraankondigingen
 • Kwartaal 1 2023: Migratie

Deze planning is in goed overleg met de klankbordgroep van bronhouders en softwareleveranciers vastgesteld.

Het testen gebeurt impliciet tijdens de bouw van de functionaliteiten. 
Voor de migratie vinden er ook Ketenintegratie-testen plaats.

De functionaliteiten komen in maart 2023 beschikbaar. Vervolgens wordt BRAVO uitgezet.

In de zomer van 2023 vinden de laatste wijzigingen plaats voor het berichtenverkeer. Lees meer informatie op de website van Geonovum.de website Geonovum.nl in de werkafspraak BGT berichtenverkeer.

Migratie

De migratie duurt een maand. De planning is dat de migratie in maart 2023 plaatsvindt. Tijdens de migratie komt de verwerking op de LV BGT (Automatische Berichten Verkeer) ruim 1,5 week stil te liggen. Het handmatige berichtenverkeer ligt minimaal een lang weekend stil.

 • In de 1e week nemen we de metagegevens (bijvoorbeeld Bronhouders, Machtigingen en Abonnementen gegevens) over in de LV BGT.
 • Na het 1ste weekend wordt het Handmatige Berichtenverkeer (HM) aangezet.
 • Na het 2e weekend wordt het Automatisch Berichtenverkeer (ABV) geactiveerd.
 • Na het 4e weekend worden de Vooraankondigingen aangezet.


 

Het project SVB2BGT verzorgt het (deels) overnemen van de BRAVO functionaliteit in de LV BGT en realiseert een nieuwe koppeling tussen de bronhouders systemen en LV-BGT.

De projectorganisatie SVB2BGT bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

 • externe stuurgroep Vervanging BRAVO waarin het ministerie van BZK, bronhouders en Kadaster deelnemen
 • klankbordgroep waarin Kadaster, bronhouders als software leveranciers zijn vertegenwoordigd
 • focusgroep voor het testen van het Portaal met meerdere bronhouders en dataleveranciers 
 • testgroep voor het testen van het ABV waarin koppels van softwareleveranciers en bronhouder zitten

Voor de migratie publiceren wij korte instructiefilmpjes met uitleg over de meest gebruikte functionaliteiten. 

De opbouwfunctionaliteit van BRAVO gaat niet mee naar de LV BGT.

Dit zijn onder andere de functies:

 • opvulleveringen
 • facilityleveringen
 • proefleveringen
 • initiële leveringen

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige link