Van BRAVO naar rechtstreekse leveringen LV BGT

Het Kadaster neemt (deels) de BRAVO functionaliteit in de LV BGT over en realiseert een nieuwe koppeling tussen de bronhouders systemen en LV-BGT. Dit alles wordt verzorgd door het project SVB2BGT. Meer informatie over dit project, de aanleiding, achtergrond en planning vindt u onder 'Vraag en antwoord' op deze pagina.

In 2023 wordt het nieuwe BGT portaal via Mijn Kadaster beschikbaar gesteld. Drie maanden voor migratie wordt de exacte datum gedeeld. Softwareleveranciers moeten dan voldoen aan een werkafspraak over de berichtenstandaard. En wat verandert er voor de bronhouders?

Migratie

In goed overleg met bronhouders en softwareleveranciers duurt de migratie een maand. De planning is dat deze in de periode van maart tot en met juni plaatsvindt. Tijdens de migratie komt de verwerking op de LV BGT (Automatische Berichten Verkeer) ruim 3 weken stil te liggen. 

Bij de start van de migratie wordt BRAVO in een “read only” modus gezet. En na afronding van de migratie wordt BRAVO uitgezet. Dat is volgens de huidige planning in de 2de helft van 2023. In het voorjaar van 2024 vinden de laatste wijzigingen plaats vanwege de werkafspraak over de berichtenverkeerstandaard.

Voorbereiding op rechtstreekse leveringen

PKIOverheid certificaat en firewall-instellingen nu al aanpassen

Het PKIOverheid certificaat en firewall-instellingen moeten aangepast worden voor Automatisch Berichten Verkeer. Wacht niet tot het laatste moment. Dit kan nu al geregeld worden. Bekijk meer informatie in: 

Bronhoudersgegevens controleren tijdens migratie

Tijdens migratie moeten bronhouders de overgenomen gegevens uit BRAVO in de LV BGT controleren (zoals e-mailadressen, kanalen, machtigingen en abonnementen). Voor de migratie geven wij meer informatie over wat en hoe er gecontroleerd moet worden.

Technische uitleg wijzigingen Berichtenverkeer

Bronhouders en dataleveranciers kunnen straks rechtstreeks leveringen op de LV BGT indienen. Aan de hand van een aantal vragen hebben wij duidelijkheid verschaft over de aangekondigde wijzigingen in het automatisch berichtenverkeer.

Download de uitleg op de pagina Technische uitleg wijzigingen Berichtenverkeer.

Vraag en antwoord

Het BRAVO-portaal van de stichting SVB-BGT had tijdens de opbouw van de BGT en de transitie van GBKN naar BGT een belangrijke schakelfunctie. De BGT is nu landsdekkend gereed. Daarom is deze schakel niet meer nodig. Bronhouders gaan nu rechtstreeks aanleveren aan de Landelijke Voorziening.  Het Samenwerkingsverband van Bronhouders van de BGT (SVB-BGT) heeft de ICT-taken over gedragen aan het Kadaster.

Op verzoek van het ministerie van BZK deed het Kadaster een uitvoeringstoets voor overname van de beheertaak van het bronhoudersportaal en het kwaliteitsmanagement van het SVB-BGT. Op basis van deze uitvoeringstoets neemt het Kadaster de beheertaak, het beheerportaal en  kwaliteitsmanagement over van SVB-BGT. Daarbij is ook besloten om te starten met de vervanging van BRAVO.

Het Kadaster vervult al een belangrijke rol in de keten van grootschalige topografie als beheerder van de Landelijke Voorziening voor de BGT (LV-BGT) en met PDOK als portaal voor de Nederlandse geo-informatie. Het ministerie van BZK en SVB-BGT zien het Kadaster als de partij die continuïteit van de BGT kan borgen.

Het Kadaster neemt (deels) de BRAVO functionaliteit in de LV BGT over en realiseert een nieuwe koppeling tussen de bronhouders systemen en LV-BGT. Dit project, SVB2BGT genaamd, wordt gezamenlijk gefinancierd door BZK, bronhouders en Kadaster.

 • U logt voortaan in via Mijn Kadaster voor toegang tot de LV BGT. U kunt inloggen met uw Mijn Kadaster-account of eHerkenning. Hebt nu nog geen toegang tot Mijn Kadaster? Meld u aan via de pagina Aanmelden Mijn Kadaster.
 • De nulstand kan onafhankelijk van abonnement worden aangemaakt (in BRAVO was dit afhankelijk van abonnement)
 • Handmatig aanleveren gaat straks in 1 enkele stap
 • Het meldingenscherm is gemakkelijk te vinden op de startpagina van het nieuwe portaal in de Kadaster huisstijl.
 • De huidige Controle Services LV BGT komt terug in het nieuwe portaal.
 • Technische wijzigingen:
  • Gebruik Kadaster PKIOverheid Certificaat en netwerkinstellingen bronhouders per 1 oktober 2022. Meer informatie leest u in het bericht Zo bereidt u zich voor op rechtstreekse leveringen.
  • Het portaal krijgt een kadasteradres en url in Mijn Kadaster, dat eindigt op kadaster.nl.
  • De berichtenverkeerstandaard de afzender 'SVBBGT' wijzigt in 'Kadaster' per 1 februari 2024.

Bouw

In de 2023 ziet de planning van de bouw er als volgt uit:

 • Kwartaal 1 en 2:  Machtigingen,  Abonnementen, Kanalen en Mutaties
 • Kwartaal 3: Vooraankondigingen

Deze planning is in goed overleg met de klankbordgroep van bronhouders en softwareleveranciers vastgesteld.
Het testen gebeurt impliciet tijdens de bouw van de functionaliteiten. Voor de migratie vinden er ook Ketenintegratie-testen plaats. De functionaliteiten komen in 2023 beschikbaar. Vervolgens wordt BRAVO uitgezet. In het voorjaar van 2024 vinden de laatste wijzigingen plaats voor het berichtenverkeer. Lees meer informatie op de website van Geonovum.de website Geonovum.nl in de werkafspraak BGT berichtenverkeer.

Migratie

De migratie duurt een maand. De planning is dat de migratie in 2023 plaatsvindt. De datum van migratie wordt 3 maanden voor migratie aangekondigd. Tijdens de migratie komt de verwerking op de LV BGT (Automatische Berichten Verkeer) ruim 1,5 week stil te liggen. Het handmatige berichtenverkeer ligt minimaal een lang weekend stil.

 • In de 1e week nemen we de metagegevens (bijvoorbeeld Bronhouders, Machtigingen en Abonnementen gegevens) over in de LV BGT.
 • Na het 1ste weekend wordt het Handmatige Berichtenverkeer (HM) aangezet.
 • Na het 2e weekend wordt het Automatisch Berichtenverkeer (ABV) geactiveerd.
 • Na het 4e weekend worden de Vooraankondigingen aangezet.


 

Het project SVB2BGT verzorgt het (deels) overnemen van de BRAVO functionaliteit in de LV BGT en realiseert een nieuwe koppeling tussen de bronhouders systemen en LV-BGT.

De projectorganisatie SVB2BGT bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

 • externe stuurgroep Vervanging BRAVO waarin het ministerie van BZK, bronhouders en Kadaster deelnemen
 • klankbordgroep waarin Kadaster, bronhouders als software leveranciers zijn vertegenwoordigd
 • focusgroep voor het testen van het Portaal met meerdere bronhouders en dataleveranciers 
 • testgroep voor het testen van het ABV waarin koppels van softwareleveranciers en bronhouder zitten

Voor de migratie publiceren wij korte instructiefilmpjes met uitleg over de meest gebruikte functionaliteiten. 

De opbouwfunctionaliteit van BRAVO gaat niet mee naar de LV BGT.

Dit zijn onder andere de functies:

 • opvulleveringen
 • facilityleveringen
 • proefleveringen
 • initiële leveringen

Het BGT Portaal komt (pas) beschikbaar tijdens de migratie. Toegang verlenen tot het Portaal kan pas als BRAVO niets meer verwerkt. Anders ontstaat er data inconsistentie tussen de LV BGT en BRAVO.
Er wordt nog onderzocht of en hoe een oefenomgeving van het Portaal beschikbaar kan komen voor eindgebruikers.

In de clickable demo was hier nog niet in voorzien. Hier wordt rekening mee gehouden en dit wordt meegenomen in de schermen. Dit geldt ook voor de waterschappen.

Met het uitfaseren van BRAVO wordt de BGT-keten korter en zullen mutaties sneller beschikbaar komen binnen de LV BGT. De update frequentie vanuit de LV BGT naar PDOK blijft dagelijks.

Het Kadaster beheert de lijst met dataleveranciers. 

Bij het indienen van leveringen wordt gebruik gemaakt van een PKI-overheid-certificaat. Deze werkwijze verandert niet.  Aan het PKI-overheid certificaat is ook een OIN-nummer (Organisatie Identificatie Nummer) gekoppeld. 
Dit nummer verandert door de overgang van SVB-BGT naar Kadaster. Als er door de software van een bronhouder op dit nummer wordt getoetst, dan moet ook het OIN-nummer van het Kadaster toegevoegd worden.

Ja, de schermen zijn op basis van de layout in het Portaal gelijk. Er is wel verschil op basis van de inhoud van de data en autorisatie.

Ja, het is mogelijk om in de toekomst Tableau en het kwaliteitsdashboard samen te voegen. Dit wordt mee genomen als een wens voor de verdere doorontwikkeling.

De functionaliteit ‘machtigingen voor gemeentes met een samenwerkingsverband’ wordt betrokken in de ketentesten.

Zowel de bronhouders, dataleveranciers en ICT Leveranciers (Brokers en Software Leveranciers) dienen binnen Mijn Kadaster bekend te zijn/worden gemaakt. Voor de meeste partijen zal dit al het geval zijn. Nadere informatie hierover volgt.

De maximale afmeting van een aanlevering is en blijft 50MB. Het frequent aanleveren van kleine BGT-mutaties zorgt er voor dat de verwerking zonder performance issues verloopt en levert de minste kans op fouten in de aanlevering op.

 • Het grootste risico is het op tijd opleveren van de omgeving vóór 1 juli 2023. Op dit moment zijn er extra ontwikkelaars aangeschakeld om het tempo van de bouw op te voeren.
 • De door bronhouders aan BRAVO aangeboden mutatiestroom wordt via een splitter naar een testomgeving bij het Kadaster gedupliceerd. Dit zorgt voor de mitigatie van mogelijke issues in het Automatisch Berichten Verkeer.

De meta gegevens zoals kanalen, abonnementen, machtigingen en vooraankondigingen worden tijdens de migratie overgenomen vanuit BRAVO.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige link