Van BRAVO naar rechtstreekse leveringen LV BGT

Het project SVB2BGT is begin april 2023 gestopt

Dit was een moeilijk, maar helaas noodzakelijk besluit voor het Kadaster. De bestuurlijke afspraken die we in 2020 maakten komen we na. We geven voorrang aan de volgende activiteiten:

  • Het zorgvuldig afronden van de resultaten van het project zodat deze op een later moment weer kunnen worden gebruikt. Dit is in mei 2023 afgesloten.
  • Ervoor zorgen dat BRAVO door blijft gaan. Met de externe dienstverlener zijn afspraken gemaakt zodat BRAVO blijft doorgaan tot en met 31 december 2023. 

Hoe verder na 31 december 2023

We zijn een inkooptraject gestart voor de periode van 1 januari 2024 tot minimaal 31 december 2025. Ook bekijken we hoe we via een doelgerichte, haalbare en beheersbare aanpak onze bestuurlijke afspraak kunnen invullen. We houden de belanghebbenden op de hoogte van het vervolg van project SVB2BGT.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met de klantenservice BGT: