Gevolgen stoppen actieve controle BAG 1.0

Wat betekent dit voor u?

Wij gaan de BAG 1.0 producten uitfaseren. In oktober 2021 stoppen we met de levering van BAG 1.0 producten. Vanaf mei stoppen we al met de actieve controle op de transformatie van BAG 2.0 data naar BAG 1.0 data. Dit betekent dat we de BAG 1.0 producten leveren zonder handmatige aanpassingen in de data. Door hiermee te stoppen, kunnen we niet garanderen dat gegevens helemaal juist en/of volledig zijn. Het overgrote deel van de gegevens wordt goed geleverd. Zo zijn in het 1e kwartaal van 2021 gemiddeld 99,96% van alle mutaties goed getransformeerd.

In welke situaties kunt u problemen verwachten?

De reguliere wijzigingen van gegevens worden goed uitgeleverd. Alleen in complexe, zeldzame gevallen gaat het soms verkeerd:

  • Het gaat vooral om situaties waarin een gegeven van een object meerdere keren in onderzoek wordt gezet.
  • Of het gaat om situaties waarin de hele levenscyclus van een bestaand object opnieuw geleverd wordt aan de LV BAG.

Gevolgen per product

De verwerking van mutaties is gevoeliger voor fouten. Normaal sluiten mutaties exact aan op de bestaande situatie. De kans bestaat dat vanaf mei mutaties geleverd worden die niet exact aansluiten.  Het gevolg hiervan is dat de gegevens van sommige objecten niet actueel zijn.

Ons advies

Richt het verwerkingsproces zo in dat de verwerking van mutaties niet volledig stopgezet wordt, maar dat niet te verwerken mutaties worden overgeslagen.

Loopt de verwerking van mutaties toch vast?

Dan bieden wij de mogelijkheid om een volledig BAG 1.0 Extract op te vragen met standtechnische datum de 8e van de maand om de database weer bij te werken. Gebruik hiervoor het contactformulier.

De verwerking van een volledig BAG 1.0 Extract is normaal gesproken niet gevoelig voor fouten. Er wordt namelijk een volledig nieuw bestand ingeladen dat onafhankelijk is van de huidige situatie in de database. Na het verwerken van het bestand kan bij een aantal objecten een ongeldige levenscyclus ontstaan, omdat de voorkomens niet goed op elkaar aansluiten. Het is verstandig bij het gebruik van de gegevens hier rekening mee te houden.

In zeldzame en complexe situaties wordt de levenscyclus van een object niet goed opgebouwd in BAG 1.0. Hierdoor kan een ongeldige levenscyclus ontstaan, waarbij niet alle voorkomens goed op elkaar aansluiten. Het advies is om over te stappen op een BAG 2.0 product.

Overzicht objecten die mogelijk problemen opleveren

De transformatie van gegevens van BAG 2.0 naar BAG 1.0 gebeurt automatisch. Dit blijven we doen zolang we BAG 1.0 producten leveren. Daarnaast hebben we geautomatiseerde controlescripts om mogelijke fouten in de transformatie te signaleren. Tot mei gebruiken we die om handmatige verbeteringen uit te voeren. Vanaf mei voeren we deze verbeteringen niet meer uit. De geautomatiseerde controlescripts blijven ook na mei aanstaan. U vindt de uitkomst van deze controles op GitHub. Hier vindt u ook een lijst objecten, die bij de verwerking problemen kunnen opleveren. We werken deze lijst periodiek bij.

Ga naar GitHub

Oplossing: stap over op onze 2.0 producten

BAG API Individuele Bevragingen kosteloos

  • gecontroleerde toegang BAG-gegevens
  • koppelen verschillende datasets
  • meest actuele BAG-informatie
Naar BAG API Individuele Bevragingen

BAG 2.0 Extract

  • volledige kopie van gegevens uit BAG
  • data van Nederland of per gemeente
  • dagelijks of maandelijks geactualiseerd
Naar BAG 2.0 Extract

Vraag en antwoord

U vindt de planning en meer informatie over het uitfaseren van BAG 2.0 producten op de pagina BAG 2.0 producten.

​​​​​​U vindt meer informatie over de BAG producten op de pagina BAG Producten.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BAG op telefoonnummer 088 - 183 34 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.