TOPgrenzen

Een digitaal bestand met alle grenzen van Nederland

Gemeenten, provincies en het rijk 

Wilt u statistische informatie visualiseren? Gebruik dan TOPgrenzen. TOPgrenzen is een digitaal bestand met de grenzen van alle gemeentes en provincies van Nederland en van Nederland zelf. Deze grenzen komen uit TOP10NL, dat een gegeneraliseerd beeld geeft van de grenzen uit Basisregistratie Kadaster. 

TOPgrenzen kosteloos

U ontvangt een digitaal bestand met grenzen van Nederland:

  •  gebaseerd op kadastrale en topografische gegevens
  •  gegeneraliseerd naar het schaalniveau van TOP10NL

Download TOPgrenzen via de website van PDOK

Actualiteit van TOPgrenzen

Op TOPgrenzen ziet u de situatie zoals die was op 1 januari van het lopende kalenderjaar. Het bestand wordt jaarlijks in het eerste kwartaal geactualiseerd. De grenzen zijn een vast onderdeel van TOP10NL, waar ze te vinden zijn onder de objectklasse ‘Registratief gebied’. TOP10NL wordt 5 keer per jaar geactualiseerd via PDOK. Meer informatie over TOP10NL vindt u op de pagina TOPNL.

Vraag en antwoord