Verkavelen met de Wilg

Ondersteuning bij het realiseren van doelen bij gebiedsinrichting

Met het instrument landinrichting uit de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) kunt u als provincie concrete doelen realiseren voor de inrichting van een gebied. Denk aan uitbreiding of verplaatsing van een functie in een gebied, of enkele kleine gebieden vervangen door een groter gebied met dezelfde functie. Bij de uitvoering zijn gemeenten en waterschappen nauw betrokken.

Waarbij wij u kunnen helpen:

  •  aanvullende informatie over verkavelen met de Wilg
  •  ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van een landinrichtingsproject
  •  uitvoering specifieke taken voor het inrichtingsplan, wettelijke herverkaveling en kavelruil
  •  informatie over de rechtstoestand van percelen

Vraag en antwoord