Informatievoorziening agrarische grondmarkt

Agrarische grond aan- of verkopen? Vraag informatie op maat aan

Inzicht in grondprijzen en transacties

Wilt u agrarische grond in landelijk gebied aan- of verkopen? Prijzen vergelijken? Of uw prijs verantwoorden? Met Informatievoorziening agrarische grondmarkt krijgt u informatie op maat. Denk bijvoorbeeld aan berekeningen van grondprijzen in een specifiek gebied of inzicht in individuele agrarische transacties. 

Voorbeelden van informatie over de agrarische grondmarkt 

  • berekeningen van grondprijzen en grondmobiliteit in een specifiek gebied 
  • inzicht in individuele agrarische transacties
  • onderzoek naar factoren die de grondprijs bepalen, zoals het effect van pacht 

Hebt u interesse in maatwerk? In een verkennend gesprek met een adviseur van het Kadaster kunt u uw wensen bespreken.

Vraag en antwoord

De gegevens die worden gebruikt zijn een combinatie van de kadastrale transacties in het landelijk gebied met informatie over de agrarische sector. De dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied is gebaseerd op een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van:

  • Transactiegegevens (bronhouder: Kadaster)
  • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (beheerder van deze Landelijke Voorziening: Kadaster)
  • Basisregistratie Percelen (bronhouder: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
  • Landbouwtelling (bronhouder: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Het Kadaster en Wageningen Economic Research (WEcR) werken samen aan de informatievoorziening over de agrarische grondmarkt. De organisaties combineren hun kennis en kunde op het gebied van data-analyse en onderzoek. Hierdoor kunt u beschikken over kwalitatief hoogwaardige gegevens. Deze partijen hebben zo een unieke dataset ontwikkeld waarin agrarische transacties worden ontsloten. 

Het Kadaster publiceert ook over de gemiddelde prijs van agrarische grond in het Vastgoeddashboard. Deze prijzen zijn echter alleen gebaseerd op gegevens uit de kadastrale registratie, waardoor ze verschillen van die in het kwartaalbericht.
Meer informatie over de agrarische grondprijs vindt u op de pagina Vastgoeddashboard.

Het Kadaster en Wageningen Economic Research (WEcR) gebruiken de agrarische transactiegegevens om ieder kwartaal de prijs- en mobiliteitsontwikkelingen te berekenen. Deze publiceren wij in de vorm van een Standaard Kwartaalbericht. Het Kwartaalbericht geeft u een helder inzicht in het functioneren van de agrarische grondmarkt. Dit Kwartaalbericht staat op onze website en de website van het WEcR. 
Ga naar het Kwartaalbericht op onze site

Hoeveel u betaalt voor Informatievoorziening agrarische grondmarkt hangt af van uw vraag. We komen met een advies op maat. Het Kwartaalbericht kunt u kosteloos bekijken op onze website en de website van het WEcR. Wilt u individuele transactiegegevens bestellen? Hoeveel u betaalt, hangt af van welke gegevens u precies wilt ontvangen. Ga voor de huidige tarieven naar de pagina Tarieven 2020.