Analyse verstening en vergroening

Voor gericht beleid klimaatadaptatie

Binnen de klimaatadaptatie groeit de aandacht voor groen in de stad. Meer groen geeft bij tropische temperaturen meer koelte en bij hevige regenval wordt het water beter opgevangen. Het Kadaster kan de ontwikkeling van groen op het niveau van tuinen geautomatiseerd in beeld brengen. Deze unieke techniek maakt het monitoren van de hoeveelheid groen voor het eerst echt mogelijk. 

Met deze analyse kunnen gemeenten en marktpartijen monitoren hoe de hoeveelheid groen zich ontwikkelt en daar gericht beleid op ontwikkelen. 

Waarbij wij u kunnen helpen:

  • jaarlijks onderzoek mogelijk, op basis van gelijke inputdata
  • niet alleen de huidige hoeveelheid groen, ook toe- of afname ten opzichte van het voorgaande jaar
  • gegevens op gemeente- en buurtniveau, maar ook per type eigenaar, type woning etc.
  • naast tuinen kunnen wij ook de ontwikkeling van openbaar groen analyseren
  • waardevol bij onder anderen een hittestress-test en onderzoek risicogebieden voor overstromingen bij hevige regenval

Kosteloos verkennend gesprek?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of bent u benieuwd hoe ver we zijn met deze ontwikkeling? U kunt ons telefonisch bereiken via 088 - 183 47 00 of maak online een afspraak.

Gedetailleerde en betrouwbare analyse

De techniek om groen in beeld te brengen wordt steeds breder beschikbaar gesteld. Dat betekent niet dat de uitkomsten daarmee altijd betrouwbaar zijn. Wij hebben de afgelopen jaren geconstateerd dat er bij deze analyse verschillende complicerende factoren meespelen, zoals schaduw, bebouwingsdichtheid, omvalling en de periode wanneer de luchtfoto is genomen. Wanneer daar geen rekening mee wordt gehouden ontstaan er grote verschillen bij jaar-op-jaar berekeningen. 

Wij corrigeren voor deze verschillende factoren, zodat u de ontwikkeling van groen echt kunt monitoren. In 2018 bracht het Kadaster voor 7 wijken die veel van elkaar verschillen in beeld wat de verhouding tussen groen en stenen is. De techniek is door dit onderzoek nu toepasbaar in verschillende soorten bebouwde omgeving; van oude binnensteden tot buitenwijken en dorpen. Door het algoritme nog verder te ontwikkelen kunnen we jaar op jaar berekenen wat de hoeveelheid groen en stenen is in tuinen. Dit brengt de verandering gedetailleerd in beeld.
 

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Maatwerk en advies op telefoonnummer 088 - 183 47 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.