BAG Web Map Tiling Service – BAG WMTS

Webservice voor het opvragen van kaartbeelden

Vraag kaartbeelden op uit de LV BAG

BAG Web Map Tiling Service (WMTS) is een webservice waarmee u kaartbeelden kunt opvragen met dagelijks bijgewerkte BAG-informatie van LV BAG, zoals pandcontouren. U kunt deze gegevens vervolgens met een GIS-pakket of GIS-viewer op een ondergrondkaart tonen. Met de WMTS worden eerder opgevraagde plaatjes snel geladen omdat deze zijn gecached.

Information:

  • Met de komst van BAG 2.0 worden de data aangepast. De 1.1 versie wordt geactualiseerd tot en met maart 2021. Hierna dient u over te stappen naar een nieuwe versie. Meer informatie volgt.

BAG Web Map Tiling Service – BAG WMTS kosteloos

Met de BAG WMTS ontvangt u de volgende informatie: 

  •  een kaartdeel met BAG-panden, woonplaatsen en adresseerbare objecten, zoals ligplaatsen
  •  mogelijkheid om sneller gegevens te raadplegen dan met BAG WMS
  •  een webservice voor viewers of applicaties die een hoge performance verwachten

De url's voor de BAG WMTS vindt u op de website van het Nationaal Georegister. Deze url's gebruikt u in uw eigen GIS-software om de webservice aan te roepen.

Naar website Nationaal Georegister

Onderdeel van PDOK

De BAG WMTS is onderdeel van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Meer informatie over de verschillende BAG webservices vindt u op de website PDOK.nl.

1 kaartlaag met geometrische gegevens

Met de WMTS haalt u 1 kaartlaag op met daarin alle geometrische gegevens. In tegenstelling tot de BAG WMS (Web Map Service) kunt u in de WMTS dus geen verschillende lagen (objecttypes) afzonderlijk opvragen. Ook worden in WMTS geen verblijfsobjecten getoond. U vraagt objectinformatie of administratieve gegevens op met WFS (Web Feature Service) of WMS (Web Map Service).

Actualiteit van de gegevens

De gegevens in de BAG WMTS worden dagelijks geactualiseerd.

Vraag en antwoord