BAG API Huidige Bevragingen

Rechtstreekse koppeling voor gemeentelijke processen op de Landelijke Voorziening BAG

Huidige gegevens bevragen

De BAG API Huidige Bevragingen is een rechtstreekse koppeling voor gemeentelijke processen op de  LV BAG. Met de BAG API Huidige Bevragingen kunt u huidige gegevens in de LV BAG bevragen.

Ontwikkeld vanuit gebruikerswensen gemeenten

De BAG API Huidige Bevragingen is in samenwerking met VNG Realisatie ontwikkeld vanuit de Common Ground gedachte. De gebruikerswensen van de gemeenten vormen het uitgangspunt van deze API.  

Information:

BAG API Huidige Bevragingen is vooralsnog uitsluitend beschikbaar voor gemeenten. 

BAG API Huidige Bevragingen kosteloos

U ontvangt het volgende: 

  •  near realtime actuele data
  •  RESTful API die data uitlevert in JSON formaat

Vraag API Key aan

Technische documentatie BAG API Huidige Bevragingen

De technische documentatie voor de implementatie van de BAG API Huidige Bevragingen vindt u op de GitHub van VNG-Realisatie. Hier staat een link naar Getting Started voor specifieke informatie over het ontwikkelen van een aansluiting.

Vraag en antwoord