BAG API Huidige Bevragingen

Rechtstreekse koppeling voor gemeentelijke processen op de Landelijke Voorziening BAG

Huidige gegevens bevragen

De BAG API Huidige Bevragingen is een rechtstreekse koppeling voor gemeentelijke processen op de  LV BAG. Met de BAG API Huidige Bevragingen kunt u huidige gegevens in de LV BAG bevragen.

Ontwikkeld vanuit gebruikerswensen gemeenten

De BAG API Huidige Bevragingen is een Haal Centraal API die in samenwerking met VNG Realisatie is ontwikkeld vanuit de Common Ground gedachte. De gebruikerswensen van de gemeenten vormen het uitgangspunt van deze API.  

BAG API Huidige Bevragingen is vooralsnog uitsluitend beschikbaar voor gemeenten en leveranciers van gemeenten.

BAG API Huidige Bevragingen kosteloos

U ontvangt het volgende: 

  • near realtime actuele data
  • RESTful API die data uitlevert in JSON formaat
  • Haal Centraal API

Vraag API Key aan

Technische documentatie BAG API Huidige Bevragingen

De technische documentatie voor de implementatie van de BAG API Huidige Bevragingen vindt u op de GitHub van VNG-Realisatie. Hier staat een link naar Getting Started voor specifieke informatie over het ontwikkelen van een aansluiting.

Vraag en antwoord

API staat voor Application Programming Interface. Met een API kan een computerprogramma communiceren met een ander programma of onderdelen ervan. Zo kunt u een database of programma bevragen. Vergelijk het met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang geeft tot interne gegevens. Past uw stekker niet, dan hebt u geen toegang. Wij maken voor u een API, oftewel een passende stekker, aan. 

Het programma Haal Centraal ontwikkelt API’s waarmee gemeenten basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registraties kunnen bevragen. Het Kadaster biedt de volgende Haal Centraal API’s waarop gemeenten kunnen aansluiten:  

Lees meer over Haal Centraal op de website van VNG.

Vooralsnog wordt de API Huidige Bevragingen uitsluitend beschikbaar gesteld voor gemeenten en leveranciers van gemeenten.

Ontwikkelt u een client applicatie en wilt u testen of de code correct is? Dan kunt u hiervoor gebruikmaken van de testomgeving. U kunt een API key voor de BAG API Huidige Bevragingen aanvragen met het formulier Aanvragen BAG API key. U ontvangt dan een API key voor zowel de testomgeving als de productieomgeving.

Met de BAG API Huidige Bevragingen is het mogelijk om kosteloos een beperkt aantal bevragingen te doen. Vooralsnog stellen wij de API Huidige Bevragingen uitsluitend voor (leveranciers van) gemeenten beschikbaar.    

Het verschil tussen de 2 API’s zit voornamelijk in de implementatie. De BAG API Huidige Bevragingen is ontwikkeld op basis van de gebruikerswensen van gemeenten, die hebben alleen behoefte aan huidige gegevens. Bij de ontwikkeling van de API zijn keuzes gemaakt die de implementatie voor gemeenten eenvoudiger maken. Daarnaast is de implementatie van de Huidige Bevragingen API in lijn met de andere Haal Centraal API’s.

Via de BAG API Individuele Bevragingen kan de hele BAG bevraagd worden, zowel actueel als historisch, inclusief alle gegeven die in de BAG bekend zijn. Bij de ontwikkeling van de BAG API Individuele Bevragingen is geen rekening gehouden met specifieke gebruikerswensen. Ga voor meer informatie naar de pagina BAG API Individuele Bevragingen.

In de BAG wordt van alle objecten de historie bewaart, de levenscyclus van de objecten bestaat uit voorkomens. Wanneer de huidige gegevens opgevraagd worden, leveren we de gegevens die op dat moment gelden: de actuele gegevens. Daarbij filteren we de gegevens van objecten die een historische status hebben (denk bijvoorbeeld aan de gegevens van een gebouw dat gesloopt is) eruit. In de Praktijkhandleiding  op Github vindt u een uitgebreide toelichting  over het verschil tussen actieve voorkomens, actuele voorkomens en huidige voorkomens.

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Voor het leveren van BAG-producten door het Kadaster gelden de algemene voorwaarden van het Kadaster. BAG-data zijn open data. Voor het gebruik van de gegevens uit de BAG geldt de Creative Commons Public Domain Mark v1.0.

Ondersteuning van de API vindt plaats op basis van ‘best effort’ op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur. In de praktijk is de BAG API Huidige Bevragingen altijd beschikbaar tenzij onderhoud plaatsvindt of er verstoringen zijn.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BAG op telefoonnummer 088 - 183 34 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige link

Onderdeel van Haal Centraal

Het programma Haal Centraal ontwikkelt API’s, waarmee gemeenten basisgegevens rechtstreeks bij landelijke registraties (BAG, BRK en WOZ) kunnen bevragen. Alle gemeenten kunnen op deze API's aansluiten. 

Ook interessant voor u?

BAG 2.0 Extract

  • volledige kopie van gegevens uit BAG
  • data van Nederland of per gemeente
  • dagelijks of maandelijks geactualiseerd
Naar BAG 2.0 Extract