Koopstarters en startersleningen

Onderbouw of evalueer uw beleid

Starters op de woningmarkt hebben het moeilijk. Het aanbod van geschikte woningen is te duur of niet aanwezig. Overheden ondersteunen de koopstarters met startersleningen. Het Kadaster kan waardevolle informatie verschaffen over de huidige situatie in uw gemeente of provincie, of feitelijk onderbouwen of uw beleid effect heeft.

Interessant voor u?

Rapportage woningmarkt op aanvraag

  •  inzicht in structuur en dynamiek
  •  inzicht in trends en trendbreuk
  •  positie t.o.v. regionale markt
Naar Rapportage woningmarkt

De koopstarter in beeld op aanvraag

  •  inzicht in ontwikkelingen rond koopstarter op woningmarkt in uw gemeente
  •  uitgebreid kengetallenoverzicht
Naar Koopstarter in beeld

06 mei 2020

Nog nooit zo weinig starters op woningmarkt sinds 2006 

In kwartaal 4 van 2019 bereikte het aandeel koopstarters op de woningmarkt een dieptepunt. Starters die wel actief zijn, zijn tussen de 25 en 35 jaar.

Lees volledig artikel