Energietransitie

Data op maat, analyses en brede kennis

Een groot deel van de energie moet in de toekomst duurzamer opgewekt worden. De energietransitie die hiervoor nodig is, vraagt veel van de maatschappij en van overheden. Met onze data op maat, analyses en brede kennis hebt u houvast bij het maken van beleid, de uitvoering daarvan en de monitoring en evaluatie van de energietransitie.

Onafhankelijke ondersteuning voor uw regio of gemeente

Wij kunnen u als gemeente op weg helpen bij het opstellen van uw Transitievisie Warmte. Ook helpen wij bij het maken van Regionale Energiestrategieën (RES). Dit doen we onder andere door locaties inzichtelijk te maken die geschikt zijn voor zonne-energie. Verder werken nationaal samen met andere organisaties aan de Verbetering van de InformatieVoorziening voor de EnergieTransitie (VIVET).

Wij helpen u met:

 • betrouwbare vastgoed- en gebiedsdata
 • ruimtelijke kennis om de opgaven van de energietransitie op nationaal, regionaal of lokaal niveau in beeld te brengen
 • onafhankelijke, transparante procesbegeleiding bij gebiedsinrichting waarbij rechten worden herverdeeld
 • data en inzichten bij het beschikbaar maken van ruimte voor bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen
 • data en inzichten bij de verduurzaming van wijken en gebouwen

Interessant voor u?

Wijkpaspoort voor de warmtetransitie op aanvraag

 •  gedegen basis transitievisie warmte
 •  essentiële informatie op wijkniveau
 •  ondersteuning bij invullen mogelijk
Naar productinformatie

Analyse verstening en vergroening op aanvraag

 •  jaarlijks onderzoek mogelijk
 •  op gemeente- en buurtniveau
 •  analyse privé en openbaar groen
Naar productinformatie

Praktijkvoorbeelden en onderzoeken

Vraag en antwoord