Informatie over Verzoeken tot Verbetering (VTV) en Attenderingen op Niet Inschrijving (ANI)

Als notaris wilt u graag voorkomen dat aangeboden stukken onnodig vertraging oplopen.  Als een aangeboden stuk echter onjuistheden of onvolledigheden bevat of als er gegevens ontbreken waardoor het stuk niet of niet geheel kan worden verwerkt in onze registratie, kan de bewaarder van het Kadaster u een verzoek tot verbetering (VTV) sturen. Een attendering op niet inschrijving (ANI) ontvangt u van de bewaarder als een ter inschrijving aangeboden stuk niet aan de inschrijvingsvereisten voldoet en het stuk niet wordt ingeschreven in de openbare registers.

Wat moet u doen als u een VTV of ANI ontvangt? Hoe kunt u een VTV of ANI voorkomen? Wat zijn de meest voorkomende redenen waarvoor VTV's en ANI's worden verzonden? Op deze pagina vindt u antwoord op deze en andere vragen over VTV's en ANI's.

Vragen en antwoorden over VTV's en ANI's