Ontwikkeling in grondgebruik

Advies en praktische ondersteuning bij de herinrichting van een gebied

Hoe kunnen boeren hun grond zo ruilen dat hun eigendom minder versnipperd is, en ze efficiënter kunnen werken en beheren? Wat is het meest geschikte gebied voor nieuwe natuur of waterberging? Wat heeft de boer aan grond en ruimte nodig om kringlooplandbouw mogelijk te maken? Hoe kom je met grondeigenaren tot een integrale gebiedsinrichting en grondmobiliteit? Hoe speel je gronden vrij voor een doelmatige energie-infrastructuur in combinatie met andere met gebiedsopgaven?   

Onafhankelijk advies

Dit zijn enkele van de vragen die komen kijken bij de ontwikkeling van grondgebruik. Vragen waarop wij als Kadaster u kunnen helpen een antwoord te vinden. Als onafhankelijke partij adviseren wij u graag over de aanpak.

Interessant voor u?

Advies op maat op aanvraag

 • inzicht in ruimtelijke vraagstukken
 • afstemmen belangen en mogelijkheden
 • onafhankelijke ondersteuning
Naar Advies op maat

Onderzoek in opdracht op aanvraag

 • situatie en ontwikkelingen in gebied
 • analyse van impact die keuzes hebben
 • basis voor weloverwogen beleid
Naar Onderzoek in opdracht

Verkavelen met de Wilg op aanvraag

 • ondersteuning bij realisatie
  concrete doelen grondgebruik
 • aanvullende informatie
 • juridisch advies over herverkaveling
Naar Verkavelen met de Wilg

Verkavelen voor Groei op aanvraag

 • vernieuwend en sneller verkavelen
 • vele bijkomende voordelen
 • eenvoudig besparingen realiseren
Naar Verkavelen voor Groei