Zicht op verstening in Groningen en Katwijk

Onderzoek naar de omvang en ontwikkeling van verstening

De gemeenten Groningen en Katwijk willen wateroverlast beperken door verstening tegen te gaan. Om hun beleid richting te geven, hebben we onderzoek gedaan naar de omvang en ontwikkeling van verstening in deze gemeenten. Met dit onderzoek naar verstening leveren we een bijdrage aan de analyse van klimaatverandering.

Hoe sterk zijn particuliere tuinen versteend?

 “Zijn particulieren de afgelopen jaren meer of minder gaan verharden in hun tuin?”, vroeg Wout Veldstra, senior beleidsadviseur van de gemeente Groningen, zich af. “De verharde oppervlakte die de gemeente Groningen zelf in beheer heeft, is goed in kaart te brengen. Maar om te weten hoeveel particuliere verharding er is, moeten we in de tuinen van de mensen gaan kijken.”

Vergelijking met 15 jaar geleden

Veldstra vroeg het Kadaster in 2013 de verharding van particuliere tuinen in beeld te brengen en te vergelijken met de situatie van 15 jaar geleden. We vergeleken luchtfoto’s uit 1998 en 2013. Wat bleek? De verharding in Groningen was in 15 jaar tijd met 4 tot 18 % toegenomen.

Vergelijkbaar project in Katwijk

Deze cijfers sluiten aan op een onderzoek in Katwijk dat we deden naar de verstening. In 2017 vroeg Binnenlands Bestuur ons de verstening van de Parklaan in Katwijk in beeld te brengen. Tussen 2012 en 2017 was hier het particulier groen tussen 2012 en 2017 gedaald met 37%, en de verstening met een vrijwel vergelijkbaar percentage gestegen. Deze verstening is goed te zien in de luchtfoto’s die we namen van de Parklaan.

Lees meer over het onderzoek naar de verstening in Katwijk op de website van Binnenlands Bestuur

Parklaan, Katwijk in 2012

Luchtfoto van de Parklaan in Katwijk in 2012. Kunt u deze foto niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u een schermlezer gebruikt? Neem voor meer uitleg contact op met de klantenservice Maatwerk en advies op 088-183 47 00. Of stel uw vraag direct via ons contactformulier: https://zakelijk.kadaster.nl/klantenservice-maatwerk-en-advies.

Parklaan, Katwijk in 2017

Luchtfoto van de Parklaan in Katwijk in 2017. Kunt u deze foto niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u een schermlezer gebruikt? Neem voor meer uitleg contact op met de klantenservice Maatwerk en advies op 088-183 47 00. Of stel uw vraag direct via ons contactformulier: https://zakelijk.kadaster.nl/klantenservice-maatwerk-en-advies.

Op luchtfoto’s vegetaties herkennen

Ook in Groningen zijn luchtfoto’s gemaakt van de situatie. Door artificial intelligence technieken kan het Kadaster op basis van luchtfoto’s zeer nauwkeurig vegetatie herkennen en jaar-op-jaar vergelijkingen maken van de ontwikkeling van groen in tuinen. Met deze unieke jaar-op-jaar analyses krijgen gemeenten zicht op welke wijken vergroenen en welke wijken verharden. Zij  kunnen hier vervolgens gericht beleid op ontwikkelen.

Video over Professorenbuurt

Het onderzoek naar de verstening in Groningen deden we met de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Groningen. Over hoe we dit samen oppakten, hebben we een video opgenomen. Hierin is de Professorenbuurt als voorbeeld genomen. Bekijk de video Impact verstening Groningen op YouTube. 

Wateroverlast en hittestress

De bekendste gevolgen van verstening zijn wateroverlast en hittestress. Regenwater moet nu eenmaal de grond in kunnen zakken. Hoe meer verharding, hoe slechter dat gaat en hoe groter de kans dat riolen overbelast raken. Daarnaast houden versteende oppervlakten zonnewarmte vast. Wanneer de stad ’s nachts onvoldoende afkoelt, krijgen inwoners last van ‘hittestress’. Dit zorgt vooral onder ouderen en kwetsbare groepen voor een toename van voortijdige sterfgevallen.

Operatie Steenbreek

Wout Veldstra werkt inmiddels niet meer bij de gemeente Groningen. Hij is nog wel steeds voorzitter van Operatie Steenbreek, een platform dat burgers enthousiasmeert hun tuin te vergroenen. “Landelijk neemt verstening nog steeds toe. Al is de groei van de groene verkoop van de tuinbranche voor het eerst sinds jaren groter dan de groei in de tegels. Misschien het begin van succes?”

Alarmbel over biodiversiteit

Tegelijk luidt Veldstra de alarmbel over de gevolgen voor de biodiversiteit: “In de stad zijn we qua aantallen soorten al driekwart van onze ecologie kwijt. Consequentie? De rest vertrekt ook, want die heeft daar niets meer te zoeken. We zijn de natuur aan het vernielen. En de overheid vergeet dat.”

Wilt u meer weten?

Vraag een kosteloos verkennend gesprek aan. Wij vertellen u graag meer.