WOZ-waarde

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen die u moet betalen, zoals de WOZ-aanslag, waterschapslasten en uw belastingaangifte. De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 openbaar en in te zien via het WOZ-waardeloket.

NAAR HET WOZ-WAARDE LOKET

Daarnaast kunt u de WOZ-waarde van uw eigen woning inzien via de website van MijnOverheid of opvragen bij uw gemeente.

Heeft u een vraag over de WOZ-waarde? 

Klik op een van de meestgestelde vragen rondom de WOZ en u gaat direct naar het antwoord hierop. 

Hoe maak ik bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde?

Kan ik de WOZ-waarde van mijn huis vergelijken met andere woningen?

Kan ik woningen vergelijken op basis van de verkoopprijs?

Bent u belastingplichtige en ontvangt u daarom de WOZ-beschikking?

Mijn situatie is veranderd. Waarom ontvang ik toch de WOZ-beschikking?

Ik vind via het WOZ-waardeloket geen WOZ-waarde voor het pand dat ik zoek.

Mijn gegevens kloppen niet. Hoe kan ik deze aanpassen?

Reclame op tv over WOZ-waarde gezien?

 

Hoe maak ik bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde?

Tegen uw WOZ-beschikking kunt u bezwaar maken bij uw gemeente. Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de datum van de beschikking zijn ingediend. Hoe u bezwaar kunt maken, leest u op de website van de Rijksoverheid

Terug naar boven

Kan ik de WOZ-waarde van mijn huis vergelijken met andere woningen?

Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met de WOZ-waarde van andere woningen. Voorwaarde is dat de WOZ-waarde is vastgesteld en dat de betreffende gemeente is aangesloten op het WOZ-waardeloket. 

Naar het WOZ-waardeloket

Terug naar boven

Kan ik woningen vergelijken op basis van de verkoopprijs?

U kunt de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Dat kunt u doen met het product Koopsominformatie van het Kadaster. Voorwaarde is wel dat in de afgelopen 5 jaar, woningen in de omgeving zijn verkocht.

Bent u geïnteresseerd in het product Koopsominformatie? Klik op Koopsominformatie direct bestellen in de webwinkel. Let op! Vul uw postcode en huisnummer in.

Terug naar boven

Bent u belastingplichtige en ontvangt u daarom de WOZ-beschikking?

Uw gemeente bepaalt wie belastingplichtig is en daarmee wie de WOZ-beschikking ontvangt. Is de beschikking volgens u niet aan de juiste persoon gericht? Neem dan contact op met de afdeling van uw gemeente die over de WOZ gaat. Meestal is dat de balie voor de gemeentebelastingen. Het Kadaster registreert geen belastingplichtigen en houdt daarvan ook geen gegevens bij. Deze gegevens worden bijgehouden door de belastinginners zelf, zoals: gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst.

Terug naar boven

Mijn situatie is veranderd. Waarom ontvang ik toch de WOZ-beschikking?

Uw gemeente stelt op de peildatum (1 januari van het vorige jaar) de WOZ-waarde vast aan de hand van taxaties van woningen die representatief zijn voor een bepaalde categorie en aan de hand van de registratie van eigendom van het Kadaster. De waarde die de gemeente aan uw woning toekent, staat op de WOZ-beschikking die u één keer per jaar krijgt thuisgestuurd. Deze beschikking wordt verstuurd aan degene die op de peildatum eigenaar was. Mist u in de WOZ-beschikking eigendomsgegevens? Dan kan dat samenhangen met de tijd die nodig is om veranderingen te verwerken in de Kadastrale registratie, of met veranderingen die sinds de peildatum zijn opgetreden.

Terug naar boven

Ik vind via het WOZ-waardeloket geen WOZ-waarde voor het pand dat ik zoek

Als een WOZ-waarde in het WOZ-waardeloket ontbreekt, kan dat drie oorzaken hebben:

  • De betreffende gemeente is nog niet aangesloten op het WOZ-waardeloket
  • Het pand dat u zoekt is geen woning. Alleen de WOZ-waarde van woningen is openbaar
  • De WOZ-waarde van de woning die u zoekt, is nog niet door de gemeente vastgesteld

Raadpleeg het overzicht aangesloten gemeenten om te zien of een gemeente is aangesloten. Bent u op zoek naar een WOZ-waarde binnen een gemeente die niet op het overzicht staat? Bel dan met de betreffende gemeente om de WOZ-waarde op te vragen.

Terug naar boven

Mijn gegevens kloppen niet, hoe kan ik deze aanpassen?

Is uw adres niet juist of onvolledig? Neem dan contact op met uw gemeente. De Gemeente is de zogenaamde 'bronhouder' van adressen.

Is de WOZ-beschikking naar 'de erven' van een overleden familielid verzonden? Voor toekomstige berichten kunt u dit wijzigen door via de notaris een verklaring van erfrecht in te laten schrijven bij het Kadaster. Alle partijen die de registraties van het Kadaster raadplegen, krijgen dan de actuele informatie over de juiste eigenaar. Een verklaring van erfrecht is niet verplicht maar vaak wel nodig. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Overlijden en verklaring van erfrecht

Terug naar boven

Reclame op tv over WOZ-waarde gezien?

Het Kadaster maakt geen reclame op televisie. De spotjes die u ziet, zijn van Kadasterdata. Deze organisatie is niet verbonden aan het Kadaster. Voor vragen of opmerkingen over Kadasterdata producten kunt u bij Kadasterdata terecht.

Terug naar boven

Bent u een zakelijk gebruiker?

Ga dan naar Lees meer over de Landelijke Voorziening WOZ.