Wonen langs de snelweg blijft in trek

Geluidsoverlast heeft geen invloed op woningprijs

Ook al zou je misschien verwachten dat wonen binnen een geluidszone goedkoper is: wat gemiddelde verkoopprijs betreft is er geen significant verschil tussen woningen binnen geluidszones en woningen daarbuiten. Er worden binnen de geluidszones relatief veel vrijstaande woningen verkocht; je krijgt daarmee relatief veel woning voor je geld. 

Woningen wisselen vaker van eigenaar

Het lijkt erop dat geluidshinder uiteindelijk wel leidt tot een verhoogde kans op verhuizen. Van alle woningtypes binnen de geluidszones worden vrijstaande woningen het meest verkocht. De kans is groot dat juist deze huiseigenaren veel overlast ervaren vanwege veel buitenruimte om het huis.

Verhuispercentages nader bekeken:

  • In de zone met het meeste geluidsoverlast wisselden 9 procent meer vrijstaande woningen van eigenaar dan in de referentiezone zonder overlast;
  • In de tweede zone met gemiddeld geluidsoverlast is dit 20 procent meer;
  • In de zone met het minst ervaren geluidsoverlast is dit 7 procent meer.

Afgelopen 10 jaar met name nieuwbouwwoningen verkocht

Als er binnen de geluidszones een woning wordt verkocht, gaat het vaak om een nieuwbouwwoning. We hebben het dan over woningen van maximaal zes jaar oud.  In de afgelopen 10 jaar zijn de aantallen flink gegroeid. Het aandeel van nieuwbouw in de totale woningverkoop ging van 14% in 2006 naar 38% in 2016.

Mogelijke oorzaken van de stijging:

  • Vanaf 2010 zijn er meer appartementen gebouwd, daarvan is bekend dat ze een kortere woonduur hebben en dus eerder van eigenaar wisselen. Al geldt dit niet voor de zone met nauwelijks geluidsoverlast, daar nam het aandeel appartementen juist af ten opzichte van grondgebonden woningen. In 2006 was 53% van de verkochte woningen een appartement, in 2016 48%.
  • Sinds 2013 is de regelgeving op het gebied van bouwen binnen geluidshinderzones versoepeld (lees de blog op de site M+P). Nieuwe appartementencomplexen met extra dikke wanden kunnen hierdoor worden ingezet als ‘geluidswal’ tussen rijkswegen en achterliggende wijken.

Volledige onderzoeksrapport lezen?

Bent u benieuwd hoe dit onderzoek tot stand is gekomen en wil je meer achtergrondinformatie? Download dan het volledige onderzoeksrapport.