WKPB en gemeenten

Gemeenten registreren gemeentelijke beperkingen die vallen onder de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) in hun eigen registratie. Via de Landelijke Voorziening WKPB worden deze beperkingen ontsloten.

Conformiteitstoets

Iedere gemeente registreert haar publiekrechtelijke beperkingen in een WKPB-applicatie. Deze applicatie moet de 'Conformiteitstoets Aansluiting gemeentelijke WKPB-applicatie' op de landelijke voorziening met goed gevolg hebben doorstaan.

WKPB softwareleveranciers WKPB-applicaties
Een overzicht van softwareleveranciers en goedgekeurde WKPB-applicaties, het protocol conformiteitstoetsen en het conformiteitstoetsverslag.

Formulieren

Voor standaard acties zijn onderstaande formulieren beschikbaar.

Meer informatie


WKPB documentatie
Documenten met achtergrondinformatie over de WKPB, informatie over het aansluiten op de WKPB en technische informatie.

Klantenservice WKPB
Voor al uw vragen over de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.