Wkpb voor gemeenten

Als gemeente registreert u gemeentelijke beperkingen die vallen onder de Wkpb in uw eigen registratie via een Wkpb-applicatie. Deze applicatie werkt ook de gegevens in de Landelijke Voorziening Wkpb bij. De landelijke voorziening stelt de gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen via Kadaster-on-line beschikbaar.

Welke Wkpb-applicaties kunt u gebruiken?

U kunt voor uw Wkpb-registratie alleen gebruik maken van een applicatie die de conformiteitstoets voor aansluiting op de landelijke voorziening met goed gevolg heeft doorstaan. Een overzicht van goedgekeurde Wkpb-applicaties vindt u op de pagina softwareleveranciers Wkpb-applicaties

Formulieren

Voor aanpassingen in de Landelijke Voorziening Wkpb die niet door uzelf kunnen worden uitgevoerd, kunt u onderstaande formulieren gebruiken:

Meer informatie 

Documenten met achtergrondinformatie over de landelijke voorziening Wkpb, informatie over het aansluiten op de landelijke voorziening Wkpb en technische informatie vindt u op de pagina Wkpb documentatie.

Voor al uw vragen over de LV Wkpb en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken kunt u terecht bij Klantenservice Wkpb.