WKPB voor gemeenten

Als gemeente registreert u gemeentelijke beperkingen die vallen onder de WKPB in uw eigen registratie via een WKPB-applicatie. Deze applicatie werkt ook de gegevens in de Landelijke Voorziening WKPB bij. De landelijke voorziening stelt de gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen via Kadaster-on-line beschikbaar.

Welke WKPB-applicaties kunt u gebruiken?

U kunt voor uw WKPB-registratie alleen gebruik maken van een applicatie die de conformiteitstoets voor aansluiting op de landelijke voorziening met goed gevolg heeft doorstaan. Een overzicht van goedgekeurde WKPB-applicaties vindt u op de volgende pagina: 

Softwareleveranciers WKPB-applicaties

Formulieren

Voor aanpassingen in de Landelijke Voorziening WKPB die niet door uzelf kunnen worden uitgevoerd, kunt u onderstaande formulieren gebruiken:

Meer informatie

WKPB documentatie
Documenten met achtergrondinformatie over de landelijke voorziening WKPB, informatie over het aansluiten op de landelijke voorziening WKPB en technische informatie.

Klantenservice WKPB
Voor al uw vragen over de LV WKPB en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.