Wkpb documentatie

Aansluiten

Onderstaande documenten helpen u bij het (her-) aansluiten op de Landelijke Voorziening Wkpb: het selecteren van een applicatie voor de registratie van beperkingen, tips voor het installeren van het PKIoverheid-certificaat en probleembespreking (en oplossing) bij het tot stand brengen van een werkende verbinding tussen registratie en landelijke voorziening.

Achtergrond

In onderstaande documenten vindt u uitleg over het verwerken van massale output in de beperkingenadministratie en een richtlijn voor gemeenten voor een uniforme registratie van beperkingen.

Techniek

Onderstaande documenten zijn vooral bedoeld voor softwareleveranciers. Bijvoorbeeld regels en instructies waaraan de beperkingenregistraties (minimaal) moeten voldoen en voorwaarden voor het berichtenverkeer.

Op de onderstaande webpagina van de Rijksoverheid vindt u informatie over de Wkpb-catalogus. Het betreft hier respectievelijk bijlage I en II bij de uitvoeringsregeling Wkpb.

Testen CTO

Gemeenten mogen voor hun Wkpb-registratie alleen gebruik maken van applicaties die de conformiteitstoets hebben doorlopen. Deze toets richt zich met name op het berichtenverkeer en de correcte verwerking daarvan in de Landelijke Voorziening Wkpb. 

Testen ETO

De ETO is een testomgeving die zowel door softwarebedrijven als gemeenten gebruikt kan worden voor bijna alle testdoeleinden. Onderstaande documentatie kan het testen begeleiden en voorziet deels in concrete testgevallen.

Let op! Deze ETO-documentatie stamt uit de beginjaren van de Wkpb. Omdat het Kadaster ervan uitgaat dat iedereen een eigen testset in beheer heeft, worden deze documenten niet meer onderhouden.