Wet Markt en Overheid

Als Kadaster willen wij onze wettelijke taken en opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren. Het kan gebeuren dat het Kadaster diensten aanbiedt die ook door private partijen worden aangeboden. Als wij dit doen dan houden wij ons aan de gedragsregels die beschreven staan in de Wet Markt en Overheid. De afweging of wij diensten op die manier aanbieden, toetsen wij bovendien aan ons eigen Wegingskader.

Over de Wet Markt en Overheid

Sinds 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid van kracht. Deze wet is onderdeel van de Mededingingswet, waarover u meer informatie kunt vinden op de website overheid.nl. Het doel van de wet is het voorkomen van concurrentievervalsing als overheidsorganisaties zich op een markt begeven. De wet spreekt in dat geval van 'economische activiteiten'. Als er sprake is van zo’n economische activiteit, dan moet een overheidsorganisatie zich aan de Gedragsregels houden (artikel 25i tot en met 25l). Het Kadaster houdt zich aan de wet en wil voorspelbaar en transparant zijn in zijn keuzes.

Intern Wegingskader

Het Kadaster gebruikt een eigen intern Wegingskader om te toetsen of een activiteit 'economisch' van aard is, of de Wet Markt en Overheid van toepassing is en of we voorspelbaar zijn over die activiteit. Wij gebruiken dit interne Wegingskader zowel bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten als wanneer klanten ons om maatwerk vragen. In het volgende document vindt u meer informatie over het Wegingskader Wet Markt en Overheid.