Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB)

Op 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) in werking getreden.

Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Vóór de invoering van de WKPB moest u bij verschillende overheden aankloppen om het plaatje compleet te krijgen. Nu krijgt u alle informatie geleverd via bijvoorbeeld het product Eigendomsinformatie.

Eigendomsinformatie
Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats.

Wat zijn publiekrechtelijke beperkingen?

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen. Deze beperkingen bepalen wat u wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld:

  • beschermde monumenten;  
  • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten);
  • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond);
  • maatregelen nodig voor de landsverdediging;
  • eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen.

Meer informatie over publiekrechtelijke beperkingen vindt u in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

Publiekrechtelijke beperkingen registreren

Gemeenten moeten alle gemeentelijke beperkingen die onder de WKPB vallen in de gemeentelijke registers inschrijven. Via de Landelijke Voorziening WKPB worden deze beperkingen ontsloten. Het Kadaster beheert deze voorziening. Naast de gemeentelijke beperkingen worden niet-gemeentelijke beperkingen ingeschreven en geregistreerd bij het Kadaster. Het gaat hierbij om beperkende besluiten van waterschappen, provincies en ministeries.

Publiekrechtelijke beperkingen inzien

Het Kadastraal bericht eigendom is een voorbeeld van een product waarmee u zowel de gemeentelijke als niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen kunt raadplegen.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice WKPB.