Welke aanpak past voor landregistratie in Mozambique?

Paul Saers bezocht in juli 2015 het Direcção Nacional de Terras e Florestas (DNTF) in Maputo. Hij maakte deel uit van een delegatie van het Kadaster en Universiteit Twente / ITC.

“Landrechten zijn belangrijk voor economische ontwikkeling”

“De weg van het vliegveld naar de hoofdstad is vaak een economische graadmeter. In Maputo zie je dat dit land best een economische injectie kan gebruiken. Het vliegveld bevindt zich in een wirwar van
hutjes aan zandpaden. Ruim 54 % van de bevolking leeft er onder de armoedegrens. Om de economie te laten groeien, is niet alleen een financiële injectie nodig. Ook landrechten zijn belangrijk voor de
economische ontwikkeling van een land. Gelukkig erkent de overheid van Mozambique dit”, aldus Saers.

Van ‘te goeder trouw’ naar rechtszekerheid

“In Mozambique is de manier waarop land bewoond en gebruikt wordt, niet goed vastgelegd. De relatie met grond is vaak gebaseerd op gebruik en bewoning ‘te goeder trouw’. Langdurig gebruik van land betekent erkenning van je rechten op die grond. De regering wil gebruik en bewoning ‘te goeder trouw’ vastleggen in de landadministratie.”

Aanpak moet bij het doel passen

“Hoe kunnen we een basale, kadastrale registratie realiseren die op korte termijn maximale rechtszekerheid biedt, tegen lage kosten? Welke aanpak past bij het gestelde doel? Welke techniek zorgt ervoor dat de verzamelde gegevens gedeeld en gecombineerd kunnen worden met gegevens van andere instanties?”

De mogelijke oplossing

“Na gesprekken met de overheid en de lokale bevolking is er een mogelijke oplossing ontstaan. Over drie jaar vindt een volkstelling plaats. Daar willen we de locatiegegevens van een gezin -de coördinaten van de voordeur- vastleggen én hun grondgebruik kort beschrijven: een basale registratie van landrechten. Het vastleggen van een perceel op de ‘klassieke manier’ kost tussen de 300 en 500 dollar. Bij de nieuwe methode ongeveer 50 dollar. Als de overheid akkoord is, kan er binnen één jaar na de volkstelling voor iedereen in Mozambique van basisvorm van rechtszekerheid zijn.”

Project vanuit LAND-partnerschap

Deze eerste verkennende missie in Mozambique valt binnen het LAND-partnerschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Kadaster: Land Administration for National Development (LAND).

Meer over het LAND-partnerschap leest u op de Engelstalige website van Kadaster.