Houvast bieden bij wederopbouw Nepal

Veel Nepalezen in de getroffen gebieden wonen vaak al twee jaar in tijdelijke huizen. Ze moeten veel moeite doen om op dezelfde wijze hun inkomen te verdienen als voor de aardbeving. Voor hen is maar één ding belangrijk: ze willen weer een huis! Dat nieuwe huis moet dan wel op de gewenste plek mogen staan en het moet hun eigendom zijn. 

Versnellen processen 

Ondanks de solide plannen en de financiële middelen van de overheid wil de wederopbouw niet vlotten. Bureaucratische processen en een grote afstand tussen de overheid en de burger staan de processen in de weg. De regering zoekt naar praktische manieren om de wederopbouw te versnellen. 

Gezamenlijke aanpak met bewoners en gemeente 

De boeren uit het eerste gebied kunnen niet meer terug naar hun eigen dorp; er is een groot gevaar op aardverschuivingen. De overheid heeft een nieuwe plek toegewezen. Maar voordat de boeren een nieuw huis kunnen bouwen moet de overheid een bestemmingsplan maken. Dit proces versnellen we door de boeren en de gemeente te helpen gezamenlijk het bestemmingsplan te maken. Die aanpak gebruiken we ook in een ander gebied. Hier willen de inwoners hun dorp weer opnieuw opbouwen en tegelijkertijd de structuur van percelen en openbare ruimte efficiënter inrichten. 

Niet vastgelegde pachtafspraken 

In het derde gebied wonen veel boeren die grond pachten van landeigenaren uit de stad. De pachtafspraken zijn vaak niet vastgelegd. Daarnaast zijn veel boeren laaggeletterd, waardoor ze onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten en de opties die de overheid biedt bij de wederopbouw. Een goede rechtspositie en kennis van de processen is belangrijk om financiering en goedkeuring te krijgen voor het bouwen van het nieuwe huis. Het Kadaster werkt samen met een lokale partij om deze zaken voor elkaar te krijgen. De ervaringen zullen worden gebruikt voor het verbeteren van landrechten in heel Nepal.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake mei 2017. Bekijk het archief van eerder verschenen Terzakes.