Erfdienstbaarhedenonderzoek

Bent u van plan een huis te kopen? Dan is het goed om vooraf te weten of er erfdienstbaarheden gelden, zoals recht van overpad. U kunt laten onderzoeken welke erfdienstbaarheden zijn vastgelegd in de bij het Kadaster ingeschreven akten voor een bepaald perceel. 

U ontvangt de volgende informatie

  •  de gevonden erfdienstbaarheden
  •  deel en nummer(s) van de akte(n) waarin de erfdienstbaarheden zijn gevonden

Bestellen via formulier

Vraag en antwoord