Klachten en bezwaren

Twijfelt u over de gegevens in de Basisregistratie Kadaster? Wilt u een klacht indienen over een product, een factuur? Of misschien over het gedrag van een medewerker? Dan horen wij dat graag van u. U leest op deze pagina hoe u contact met ons kunt opnemen.

Vraag en antwoord