Zoekresultaat

Wanneer is de verkoopprijs bekend?

Nadat een koopakte is ondertekend bij de notaris, wordt deze ingeschreven bij het Kadaster. Op dat moment wisselt een huis officieel van eigenaar en is de verkoopprijs bekend. Als een woning of appartement is verkocht aan een particulier, kunt u de verkoopprijs opvragen.

Let op: Op het product Koopsominformatie staan op dit moment alleen koopsommen tot 1 oktober 2018 vermeld. Van percelen die zijn verkocht na 30 september 2018 zijn alle gegevens, waaronder de koopsom, nog niet beschikbaar in dit product.

Wat kost een Negatieve mededeling?

Een bestelling kost per Negatieve mededeling € 14,00 via e-mail of € 16,00 als u deze per post wilt ontvangen.

Wat kosten de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog?

Digitale luchtfoto

Een digitale kopie van een analoge foto kost € 39,50.

Analoge luchtfoto

 • luchtfoto op originele schaal 1:18.000, prijs € 39,50
 • vergroting, schaal 1:10.000, prijs € 52,-
 • vergroting, schaal 1:5.000, prijs € 134,-

De verzendkosten zijn € 3,50.

Wat kosten de luchtfoto’s?

Digitale luchtfoto’s

Een digitale luchtfoto kost € 39,50. Dit kan een orthofoto, een orthofotomozaïek of een digitale kopie van een analoge foto zijn. Voor orthofoto's en orthofotomozaïeken geldt een minimumorderbedrag van € 72,-.

Analoge luchtfoto’s

 • luchtfoto op originele schaal 1:18.000, prijs € 39,50
 • vergroting luchtfoto op school 1:10.000, prijs € 52,-
 • vergroting luchtfoto op school 1:5.000, prijs € 134,-
 • vergroting luchtfoto op school 1:2.500, prijs € 403,-

​​​​​​Analoge uitlichtingen

 • uitlichting gebied 500 x 500 meter, afmeting afdruk 23 x 23 centimeter, prijs € 46,20
 • uitlichting gebied 1.000 x 1.000 meter, afmeting afdruk 40 x 40 centimeter, prijs € 77,65
 • uitlichting gebied 1.500 x 1.500 meter, afmeting afdruk 60 x 60 centimeter, prijs € 103,50
 • uitlichting gebied 2.000 x 2.000 meter, afmeting afdruk 80 x 80 centimeter, prijs € 129,35

​​​​​​De verzendkosten zijn € 3,50.

Hoe kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen?

U kunt direct online een bezwaarschrift indienen met het volgende formulier formulier. Hiervoor hebt u een DigiD-inlogcode nodig. Tijdens het invullen van dit formulier wordt u omgeleid om een elektronische (digitale) handtekening te zetten. U wordt gevraagd om uw DigiD gegevens in te vullen, daarna klikt u op 'Akkoord'. Zo plaatst u een digitale handtekening.

Naar het formulier: 'Bezwaar indienen'

Hebt u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via de website van DigiD.

Hoe schrijft u de rechterlijke uitspraak in?

De rechterlijke uitspraak die u bij het Kadaster laat inschrijven, moet ondertekend zijn met een handtekening van de griffier van de rechtbank. U stuurt de uitspraak (het originele exemplaar) naar Kadasterkantoor Arnhem. Nadat de onderbewindstelling is ingeschreven, sturen wij u het afschrift retour.

Waar moet u het afschrift van de uitspraak naar toe sturen?

Stuur het door de griffier van de rechtbank ondertekende afschrift per post naar:


Kadaster Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem
 

Mag u overhangende takken of doorschietende wortels verwijderen?

Ja dat mag. Overhangende takken of wortels die op uw erf doorschieten mag u verwijderen als uw buurman dit niet wil doen. 

Meer weten? Kijk dan op de website van het Juridisch Loket.

Wat is zijn de kwaliteitsnormen van de registers en kaarten van het Kadaster?

De kwaliteitsnormen van onze registers en kaarten zijn als volgt:

 • Openbare registers, Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen
  Alle aangeboden akten en hypotheekstukken nemen wij op in de openbare registers. De openbare registers worden ontsloten via een index in de Basisregistratie Kadaster, registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen en de Kadastrale kaart. Voor de ontsluiting geldt een kwaliteitsnorm van 100% volledig en juist.
   
 • Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen
  In de Basisregistratie Kadaster en registraties voor Schepen en Luchtvaartuigen nemen wij ook andere gegevens over uit de akten en hypotheekstukken. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de rechthebbende (het subject) en het recht (het object). Voor deze gegevens geldt een kwaliteitsnorm van 99,5% volledig en juist.
   
 • Kadastrale kaart (BRT)
  Het inmeten van (nieuwe) kadastrale grenzen en het berekenen en vaststellen van (nieuwe) oppervlaktes moet voldoen aan technische specificaties (standaardafwijkingen) volgens de Handleiding voor Technische Werkzaamheden van het Kadaster. De kaart heeft een andere nauwkeurigheid dan de metingen. De kaart kan daarom niet gebruikt worden voor de bepaling van de exacte maten en ligging in het terrein.
   
 • Basisregistratie Topografie (BRT)
  Het Kadaster beheert de Topografische Kaart van Nederland, het Geografisch basisbestand. Hiervoor gelden de volgende kwaliteitsnormen:
  • volledigheid en juistheid: 95%
  • actualiteit: 2 jaar
    
 • Basisregistraties en landelijke voorzieningen
  Naast de Kadaster-eigen basisregistraties, de Basisregistraties Kadaster en Topografie, dragen wij zorg voor het beheer van en informatieverstrekking uit een aantal basisregistraties van anderen. Dit zijn de zogenoemde landelijke voorzieningen. Deze anderen, de bronhouders, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen basisregistraties.

Opmerkingen over de inhoud van deze landelijke voorzieningen kunt u indienen bij het Kadaster. Wij zorgen voor de terugmelding aan de bronhouder.

Lees meer over de basisregistraties en landelijke voorzieningen​​​​​​​.

Wanneer is de verkoopprijs niet bekend?

De verkoopprijs is niet bekend als:

 • er geen postcode en huisnummer in de akte staan (dat kan zo zijn bij een appartement of een recreatiewoning)
 • het gaat om een voormalige huurwoning
 • een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht, ook wanneer hier later op gebouwd is
 • een perceel na de overdracht gesplitst is; het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • de aankoopprijs lager is dan € 5.000,- of hoger dan € 5 miljoen

Welke kabel- en leidinginformatie ontvangt u?

Een levering van kabel- en leidinginformatie kan de volgende documenten bevatten:


LI: leveringsinformatie (pdf met informatie over de levering)
LI: leveringsinformatie (xml-document)
EV: bijlage met eis voorzorgsmaatregelen
HA: huisaansluitschets
BL: algemene bijlage
LP: liggings-pdf (pdf verzamelkaart: overzicht en losse kaarten van alle kabels en leidingen)

Hoe ontvangt u de kabel- en leidinginformatie?

U ontvangt voor de opgegeven startdatum een Klic-ontvangstbevestiging per e-mail. Hierin staat een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in het terrein waar u gaat graven. Vervolgens ontvangt u (uiterlijk binnen 2 werkdagen) per e-mail een link naar een zipbestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met daarvoor bestemde software (zoals WinZip of WinRAR).

Hebt u alleen een kadastraal nummer (en geen adres) van het perceel?

U kunt Eigendomsinformatie alleen in de webwinkel bestellen als u een adres hebt. Met een kadastraal nummer van het perceel kunt u Eigendomsinformatie bestellen met het bestelformulier Eigendomsinformatie.

Geldt er recht van overpad of een andere erfdienstbaarheid?

Bij een woning horen mogelijk erfdienstbaarheden. Deze neemt u over als u een koopcontract tekent. Erfdienstbaarheden zijn de rechten van anderen om gebruik te maken van uw eigendom. Uw buurman heeft bijvoorbeeld recht van overpad. Hij mag dan uw oprit of terras gebruiken om bij zijn eigen huis te komen. Verder kan er recht van uitzicht of recht van goot gelden. Bij recht van goot mag iemand een dakgoot hebben boven de grond van een ander en daar water lozen. Om te weten hoe het zit, kunt u dit laten onderzoeken. Lees meer op de pagina Erfdienstbaarhedenonderzoek

Wilt u eerder dan 20 dagen voor het graafwerk kabel- en leidinginformatie bekijken?

Weet u nog niet wanneer u gaat graven, maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Dat kan met een oriëntatieverzoek. Let op: met deze informatie mag u nog niet graven. Als de begindatum van het graafwerk bekend is, moet u alsnog een Klic-melding doen. Meer informatie vindt u op de pagina Oriëntatieverzoek (kabels en leidingen)

Hoe gaat een grensreconstructie in zijn werk?

Bekijk onze interactieve video om te zien hoe een grensreconstructie bij een grensconflict in zijn werk gaat.  U vindt deze video en meer informatie op de pagina Grensreconstructie

Hebt u een huis gekocht of een wijziging doorgegeven, maar geen kennisgeving ontvangen?

U ontvangt een kennisgeving via de post of de berichtenbox van MijnOverheid.nl. U kunt via MIjnOverheid.nl controleren of er een kennisgeving aan u is verzonden. Het kan zijn dat de kennisgeving naar uw oude adres is gestuurd. Wij gebruiken de adresgegevens die bekend zijn bij de gemeente. Hebt u langer dan 6 weken geleden uw adreswijziging doorgegeven aan de gemeente? En is de brief toch op uw vorige adres bezorgd? Neem dan contact op met uw gemeente om na te gaan of de adreswijziging nog moet worden verwerkt. 

Wat kost een onderzoek in de openbare registers?

Voor een onderzoek naar een verkrijgingsakte, laatst ingeschreven akte, specifieke akte of naar kadastrale nummers uit het verleden of heden betaalt u per akte € 48,-.

Voor een onderzoek naar een object of een natuurlijk of niet natuurlijk persoon (subject) gelden verschillende tarieven. De kosten zijn afhankelijk van de periode waarin we terug moeten zoeken:

 • nu tot 1989, prijs € 72,-
 • 1989 tot 1929, prijs € 72,-
 • 1929 tot 1838, prijs € 72,-
 • nu tot 1929, prijs € 144,-
 • 1989 tot 1838, prijs € 144,-
 • nu tot 1838, prijs € 216,-

Hoe gaat een grensreconstructie in zijn werk?

Bekijk de interactieve video om te zien hoe een grensreconstructie bij een grensconflict in zijn werk gaat.

Wilt u de WOZ-waarde weten?

Elk jaar stelt de gemeente de waarde van uw woning vast. Als huizenbezitter ontvangt u ieder jaar een brief (beschikking) van uw gemeente met de nieuwe WOZ-waarde. U kunt de WOZ-waarde van uw woning inzien via het WOZ-waardeloket. Meer informatie leest u op de pagina WOZ-waarde

Wat gebeurt er als bij uw aanvraag van een Negatieve mededeling blijkt dat u toch eigenaar van onroerend goed of een schip bent?

U krijgt dan uiteraard geen Negatieve mededeling, maar wij laten u wel weten dat u eigenaar bent. Daarbij geven wij ook aan om welk bij ons geregistreerd onroerend goed of schip het gaat. 

Hebt u meerdere aangrenzende percelen op uw naam staan en wilt u deze splitsen?

In sommige gevallen is het voordeliger om deze percelen voor de uiteindelijke splitsing eerst samen te voegen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088-183 22 00 optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.  

Is het mogelijk om van meerdere kaarten 1 grote kaart te laten maken?

Ook voor maatwerk kunt u bij ons terecht. Als u dat wilt kunnen we van meerdere kaartbladen een grote kaart maken. Neem dan contact op met de klantenservice Basisregistratie Topografie op telefoonnummer 088-183 38 00. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Uw vraag niet beantwoord?

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Wat kosten de kaartbladen Topografische Militaire Kaart?

Voor een kopie van een Nettekening op papier betaalt u per kaartblad € 4,90 voor een A3-formaat en € 17,60 voor een A2-formaat. De verzendkosten bedragen € 3,50. Voor een digitale kopie betaalt u € 24,-. 

Wat is de historische waarde van de Postroutekaart?

U kunt de kaart zien als een vroege voorloper van de moderne wegenkaart, gemaakt in een tijd dat er nog nauwelijks verharde wegen waren. De kaart is gemaakt in de begintijd van de landelijk georganiseerde militaire cartografie (het ontwerpen, tekenen en maken van landkaarten). Het was een van de eerste producten van het toenmalige Topographisch Bureau van het Depot-Generaal van Oorlog. Het Depot-Generaal van Oorlog had als taak het verzamelen en bewaren van alle gegraveerde of getekende geografische en topografische kaarten, militaire memories, verkenningen, beschrijvingen en meer. De kaart verscheen in 1810 onder de naam Algemeene kaart van Holland met de Postroutes.

Hoe kunt u de Postroutekaart geleverd krijgen?

U kunt zelf kiezen hoe u de kaart geleverd wilt hebben: 

 • papieren kopie 
 • digitale scan van het origineel
 • geo-gerefereerd TIFF-bestand voor gebruik in GIS-applicaties 

Wat kost de Postroutekaart?

Voor een ongevouwen papieren versie betaalt u € 7,85. De verzendkosten zijn € 3,50. Voor een digitale kopie betaalt u € 24,-.

Wanneer krijgt u de Postroutekaart geleverd?

Wij sturen u de Postroutekaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link waarmee u de kaart kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd of cd-rom. 

Wat kosten de Nettekeningen?

Voor een kopie van een Nettekening op papier betaalt u per kaartblad € 4,90 voor een A3-formaat en € 17,60 voor een A2-formaat. De verzendkosten bedragen € 3,50. Voor een digitale kopie betaalt u € 24,-. 

U kunt ook kiezen voor levering op dvd of cd-rom.

Hoe kunt u Nettekeningen geleverd krijgen?

U kunt zelf kiezen hoe u de kaart geleverd wilt hebben: 

 • papieren kopie 
 • digitale scan van het origineel
 • geo-gerefereerd TIFF-bestand voor gebruik in GIS-applicaties 

Hoe zijn de Nettekeningen ontstaan?

Nettekeningen zijn kaarten die zijn gemaakt voor de ontwikkeling van de Topografische Militaire Kaart (TMK). Eerst werden de oorspronkelijke kadasterplans verkleind naar schaal 1:25.000. Vervolgens gingen militaire verkenners te paard het terrein in om ontbrekende details in te tekenen op deze kadasterplans. Het resultaat was een zogenaamde veldminuut: een ruwe afbeelding van het terrein. De veldminuten tekende men in op schaal 1:50.000. Zo ontstonden de Nettekeningen. Deze dienden als model voor de steengravure van de TMK.

Wanneer krijgt u de Nettekening(en) geleverd?

Wij sturen de Nettekening(en) binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link waarmee u de kaart(en) kunt downloaden. 

Hoe geeft u aan welke kaart u wilt ontvangen?

Dit kan op 2 manieren:

 1. In het bestelformulier kunt u aangeven van welke plaats of gebied u een kaart wilt hebben.
 2. U kunt een nummer van een kaartblad invullen in het bestelformulier. De nummers staan op de volgende bladwijzer: Manuscriptkaarten 1830-1840.

Hoe geeft u aan van welke locatie en welk jaartal u een Bonneblad wilt bestellen?

U zoekt de plaats en de bijbehorende jaartallen waarin de kaartbladen zijn gedrukt op in de catalogus. In het bestelformulier geeft u aan van welke plaats en bijbehorend jaartal u een kopie wilt hebben. Ga naar de catalogus.

Hoe geeft u aan welke kaartbladen u wilt bestellen?

• U selecteert de kaartbladen die u wilt bestellen met de bladwijzer Historische topografische kaart 1:200.000.
• U vindt per kaartblad de jaren van druk en verkenning in de catalogus Historische topografische kaart 1865-1955 1:200.000.
• In het bestelformulier geeft u aan van welk kaartblad en jaar u een kopie wilt.
 

Wat is de levertijd van een Bonneblad?

Wij sturen u de kaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link waarmee u de kaart kunt downloaden. 

Hoe kwamen de Bonnebladen tot stand?

De gebieden waar verdedigingslinies lagen, bracht men eerst in kaart. Dit waren met name gebieden langs de grote rivieren en later ook rond Amsterdam. Weer wat later werd de rest van Nederland in kaart gebracht. Rond 1884 was heel Nederland in kaart gebracht op de bladen.

Wilt u de luchtfoto’s bekijken?

U kunt de luchtfoto’s op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur inzien op ons kantoor in Zwolle. Hiervoor maakt u een afspraak via het formulier Aanvragen bezoek balie

Het eerste uur is kosteloos. Daarna betaalt u € 48,- per uur.

Wilt u de originele luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog bekijken?

U kunt de originele luchtfoto’s op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur inzien op ons kantoor in Zwolle. Hiervoor maakt u een afspraak via het formulier Aanvragen bezoek balie. ​​​​​​​

Het eerste uur is kosteloos. Daarna betaalt u € 48,- per uur.

Tot welk jaartal kunt u terug laten zoeken in de openbare registers?

Wij maken onderscheid in onderzoek dat teruggaat tot:

• 1 april 1950, de datum waarop gestart werd met getypte akten 
• 1 oktober 1838, de ontstaansdatum van de openbare registers

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt dat we minder ver terug kunnen zoeken. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. Bekijk het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata.

Hoe kunt u de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog geleverd krijgen?

U kunt de luchtfoto’s bestellen als:

 • digitale kopie van een analoge foto (als bestand)
 • analoge foto, beschikbaar op de volgende schalen:
  • originele schaal (ongeveer 1:18.000)
  • tweevoudige vergroting (schaal 1:10.000)
  • viervoudige vergroting (schaal 1:5.000)

Tot welk jaar terug kunt u onderzoek laten doen?

Wij maken onderscheid in onderzoek dat teruggaat tot:

 • 1 april 1950, de datum dat gestart werd met getypte akten
 • 1 oktober 1838, de ontstaansdatum van de openbare registers

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan. Andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. Bekijk wat er geldt voor uw eigen gemeente in het overzicht van kadastrale gemeenten met afwijkende begindata op de pagina Kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de registers.

Wanneer krijgt u de luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog geleverd?

Digitale foto’s sturen wij u binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Analoge foto’s sturen wij u binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe.

Wilt u de Manuscriptkaarten bekijken?

De originele manuscripten liggen in het Nationaal Archief in Den Haag. Meer informatie leest u op de website van het Nationaal Archief

Wat kost de Krayenhoffkaart?

U kunt zelf kiezen hoe u de kaart geleverd wilt hebben: 

 • papieren kopie, prijs € 17,- (exclusief € 3,50 verzendkosten)
 • digitale scan van het origineel, prijs € 24,00
 • geo-gerefereerd TIFF-bestand voor gebruik in GIS-applicaties, prijs € 24,00

Wanneer krijgt u de Topografische Militaire Kaart geleverd?

Wij sturen u de kaart binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling toe. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link waarmee u de kaart kunt downloaden. 

Wanneer krijgt u de Historische topografische kaart geleverd?

Wij sturen u de Historische topografische kaart binnen 5 werkdagen na ontvangst uw bestelling toe. Wilt u een digitale versie van de kaart? Dan krijgt u van ons een link waarmee u de kaart kunt downloaden (TIFF-bestand). U kunt ook kiezen voor levering op dvd of cd-rom.

Op welke schaal wordt de Hulpkaart geleverd?

Hulpkaarten zijn er in verschillende kaartschalen: bijvoorbeeld 1:500, 1:1250 en 1:2500. Tenzij anders aangegeven is een Hulpkaart altijd noord-gericht.

Hoe wordt de Hulpkaart geleverd?

De Hulpkaart kunnen wij per post of per e-mail naar u toesturen. Hoe u de kaart wilt ontvangen, kunt u aangeven in het bestelformulier.

Bestaat er ook een actuele digitale Hoogtekaart?

Een digitale Hoogtekaart is te vinden via de website van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld 8 hoogtemetingen per vierkante meter. Ga naar de website AHN.nl 

Hoe krijgt u de Hoogtekaart geleverd en wat zijn de kosten?

U kunt zelf kiezen hoe u de kaart geleverd wilt hebben: 

 • papieren kopie (zwart-wit), prijs € 7,85 (exclusief  € 3,50 verzendkosten)
 • digitale scan van het origineel, prijs € 24,-
 • geo-gerefereerd TIFF-bestand voor gebruik in GIS-applicaties, prijs € 24,-

Wat betekent opstal?

Het recht van opstal betekent dat een opstaller het recht heeft om op, boven of onder een perceel dat in eigendom is van een ander, te bouwen. Een recht van opstal wordt gevestigd met een notariële akte. Deze akte wordt daarna inschreven in de openbare registers van het Kadaster. Een kopie (afschrift) van deze akte kan bij ons worden opgevraagd.

Wat kost een Historische topografische kaart?

Een zwart-witkopie met formaat A0 kost € 7,85. Een kleurenkopie kost € 17,60. De verzendkosten zijn € 3,50. Een digitaal rasterbestand (300 dpi) kost € 24,-.

Wat kost de Historische wegenkaart?

Een kleurenkopie (op papier) kost € 17,60. De verzendkosten zijn € 3,50. Een digitale kopie kost € 24,-.

Wat kost een Historische gemeentekaart?

U kunt kiezen voor:
•    een papieren kopie, prijs € 17,50 (exclusief € 3,50 verzendkosten)
•    een digitale kopie (TIFF-bestand) via de mail, prijs € 24,-
•    een digitale kopie (geo-gerefereerd TIFF-bestand voor gebruik in GIS-applicaties) via de mail, prijs € 24,-

Hoe ziet de Krayenhoffkaart eruit?

De Krayenhoffkaart bestaat uit 9 kaartbladen van 89 x 96 centimeter op schaal 1:115.200.

Bladwijzer Krayenhoffkaart: een kaart van Nederland verdeeld over 9 genummerde delen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice Basisregistratie Topografie op telefoonnummer 088-183 38 00 (van 9.00 tot 17.00 uur).

Wat is het formaat van de Historische gemeentekaart?

Het formaat van de papieren versie van de Historische gemeentekaart is 72 x 85,5 centimeter.

Wat is het formaat van de Gemeentekaart?

Het formaat van de papieren versie van de Gemeentekaart is 72 x 85,5 centimeter.

Wat is het formaat van de Historische Wegenkaart?

De kaart wordt geplot op formaat 112 x 72 centimeter. De schaal is 1:250.000.

Wat is het formaat van de Wegenkaart?

De kaart wordt geplot op formaat 112 x 72 centimeter. De schaal is 1:250.000.

Binnen hoeveel tijd wordt uw klacht behandeld?

Als u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen. Wij werken een klacht binnen 5 werkdagen af. Als er voor een zorgvuldige behandeling meer tijd nodig is, informeren wij u binnen 5 werkdagen over de verwachte afhandeldatum.

Wat kost historisch onderzoek in de kadastrale archieven?

Onderzoek in het Archief en Documentatiecentrum in Arnhem is kosteloos. U moet daarvoor wel aan onze voorwaarden voldoen.

Hebt u alleen een kadastraal nummer (en geen adres) van het perceel?

U kunt een Kadastrale kaart alleen in de webwinkel bestellen als u een adres hebt. Met een kadastraal nummer van het perceel kunt u een Kadastrale kaart bestellen met het bestelformulier Kadastrale kaart.

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u de Kadastrale kaart liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u voor uw bestelling gebruikmaken van het bestelformulier Kadastrale kaart.

Wat kost de Kadastrale kaart als u via het bestelformulier bestelt?

Een bestelling via het bestelformulier kost per object € 15,40 als de informatie via e-mail of € 17,40 als u de Kadastrale kaart per post ontvangt. Als u de kaart wilt afhalen op een Kadasterkantoor kost dat € 30,50.

Wat kost Erfdienstbaarhedenonderzoek?

De kosten van een volledig onderzoek zijn € 264,- per perceel.
Een beperkt onderzoek tot 1950 kost € 140,- per perceel.


Een kaart met actuele kadastrale percelen kost € 25,50.


Voor de kopie (afschrift) van de akte waaruit de erfdienstbaarheid blijkt kost:
• per e-mail, prijs € 15,40
• per post, prijs € 17,40 (u ontvangt de kopie dan ook per e-mail)

Wilt u het Woningrapport per post ontvangen?

Helaas kunnen wij het Woningrapport niet per post bezorgen. Informatie over het eigendom, de oppervlakte, verkoopprijs, hypotheken en beslagen van een woning kunt u dan wel bestellen en met de post laten bezorgen. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie en de pagina Hypotheekinformatie

Wat kost Hypotheekinformatie als u via het bestelformulier bestelt?

U betaalt € 15,40 voor Hypotheekinformatie per e-mail en € 17,40 voor Hypotheekinformatie per post. Levering per post is verplicht als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen. 

Wilt u Hypotheekinformatie per post ontvangen?

Als u de informatie niet via de webwinkel, maar bestelt via het bestelformulier, dan kunt u aangeven dat u het per post wilt laten bezorgen. Ga nar het bestelformulier Hypotheekinformatie.

Wilt u Eigendomsinformatie per post ontvangen?

Als u de informatie niet via de webwinkel, maar via het bestelformulier bestelt, dan kunt u aangeven dat u het per post wilt laten bezorgen. Ga naar het bestelformulier Eigendomsinformatie.

Wat kost Eigendomsinformatie als u via het bestelformulier bestelt?

U betaalt € 15,40 voor Eigendomsinformatie per e-mail en € 17,40 voor Eigendomsinformatie per post. Levering per post is verplicht als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen. 

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u het Woningrapport niet bestellen. Informatie over het eigendom, de oppervlakte, verkoopprijs, hypotheken en beslagen van een woning kunt u dan wel bestellen via de pagina Eigendomsinformatie, de pagina Hypotheekinformatie en de pagina Koopsominformatie.

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u Eigendomsinformatie liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u voor uw bestelling gebruikmaken van het bestelformulier Eigendomsinformatie. U betaalt € 15,40 voor Eigendomsinformatie per e-mail en € 17,40 voor Eigendomsinformatie per post.

Wilt u, of kunt u niet met iDeal of creditcard betalen?

Als u Hypotheekinformatie liever niet met iDeal of creditcard betaalt, kunt u voor uw bestelling gebruikmaken van het bestelformulier Hypotheekinformatie. U betaalt € 15,40 voor Hypotheekinformatie per e-mail en € 17,40 voor Hypotheekinformatie per post.

Wat is een gewaarmerkt document?

Een gewaarmerkt document is een officieel document, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Waarom beter uw boot of schip voorafgaand aan de registratie laten inspecteren?

U hebt direct zekerheid als u de boot of het schip voorafgaand aan de registratie laat inspecteren.

Met inspectie vooraf

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag maken wij een afspraak met u voor de inspectie. We kijken dan of de boot of het schip niet al geregistreerd staat. Als dat niet zo is, dan brengen wij direct het brandmerk aan en registreren wij uw boot of schip. Voor deze voorafgaande inspectie brengen wij geen extra kosten in rekening. 

Let op: als onze inspecteur moet wachten dan brengen wij kosten in rekening. Het eerste uur is voor onze rekening, daarna brengen wij per kwartier een bedrag van € 24,- in rekening.  

Zonder inspectie vooraf 

Wilt u geen inspectie vooraf? Dat geeft u aan op het aanvraagformulier, en wij registreren uw boot of schip. Uiterlijk 3 maanden na de registratie volgt een inspectie. Als hieruit blijkt dat uw boot of schip al geregistreerd stond voordat u het liet registreren, dan wordt het brandmerk niet aangebracht. De registratie wordt ongedaan gemaakt in het openbaar register. Dit brengt ongemak en extra kosten met zich mee.

Hoe kunt u uw boot of schip extra beveiligen?

Wilt u uw boot nog minder aantrekkelijk maken voor diefstal? Dan kunt u het opnieuw aanbrengen van een brandmerk combineren met het aanbrengen van microdots. Meer informatie vindt u op de pagina Aanbrengen microdots op een schip.

Wilt u uw boot of schip extra beveiligen?

Wilt u uw boot of schip extra beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u de teboekstelling combineren met het aanbrengen van microdots. Meer informatie vindt u op pagina Beveiligen.

Wat kost een Bonneblad?

Een kopie op formaat A3 kost € 4,90. Een digitale kopie kost € 24,-.

Wat is het verschil tussen een kadastrale grens en een gebruiksgrens?

Het Kadaster legt grenzen vast. Deze vastgelegde grenzen noemen we kadastrale grenzen. De grens die wordt ‘gebruikt’ noemen we de gebruiksgrens. Het kan voorkomen dat de grens op de grond die gebruikt wordt, niet de juridisch vastgelegde grens is. Lees meer op de pagina Kadastrale grens en gebruiksgrens 

Wat zijn de voorwaarden voor een Grenscorrectie?

Wanneer wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden kunnen wij een Grenscorrectie voor u uitvoeren: 

 • Het stuk grond dat overgedragen wordt is niet groter dan 100 m2.
 • De grond wordt al zichtbaar gebruikt.
 • U en de eigenaar van de grond zijn akkoord met het gebruik.

Wilt u een gebruiksgrens vast laten leggen?

Gebruikt u een strook grond van uw buren? Als uw buren het hiermee eens zijn, kunt u de gebruiksgrens van de grond laten vastleggen, bijvoorbeeld voor een toekomstige verkoop. Wij kunnen dan een Grenscorrectie voor u uitvoeren. U moet daarna naar de notaris om de eigendomsoverdracht vast te laten leggen. Meer hierover leest u op de pagina Grenscorrectie

Twijfelt u of u een Grenscorrectie kunt laten uitvoeren?

Weet u niet of u een Grenscorrectie kunt laten uitvoeren? Met het formulier Hulp bij splitsen kunt u bekijken of dit een goede keuze is. Ga naar het formulier Hulp bij splitsen.

Wilt u uw aanvraag annuleren?

Hebt u een Grenscorrectie aangevraagd maar wilt u deze annuleren? Dat kan. We kunnen wel kosten in rekening brengen als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Is dit het geval? Dan nemen we contact met u op. Ga naar het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

Bij het aanvragen van een Grensreconstructie vragen wij u of u ook de ligging van begin-, eind- of tussenpunten wilt weten. Wilt u meer informatie hierover?

Bekijk de interactieve video met uitleg over de verschillende punten. 

Wilt u uw aanvraag voor een Grensreconstructie annuleren?

Hebt u een Grenscorrectie aangevraagd, maar wilt u deze annuleren? Dat kan. We kunnen wel kosten in rekening brengen als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Is dit het geval? Dan nemen we contact met u op. Ga naar het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

Wanneer is een Grensreconstructie zinvol?

Een Grensreconstructie is zinvol bij:

 • plaatsen van een schutting of heg
 • planten van een boom aan de rand van uw tuin
 • bouwen van tuinhuisje of schuur bij uw (nieuwe) woning
 • burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen

Wilt u weten waar een grens precies ligt?

U weet precies waar de grens van uw perceel loopt, als u een Grensreconstructie laat uitvoeren door een landmeter. Dit kan bij voorbeeld duidelijkheid bieden bij een conflict met uw buren, als u wilt weten waar een boom of heg bij de erfgrens mag staan of bij de verkoop van een perceel. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Wilt u weten hoe een Grensreconstructie in zijn werk gaat?

In de volgende interactieve video leggen wij uit hoe een Grensreconstructie in zijn werk gaat. 

Wanneer komt de landmeter langs voor een Grensreconstructie?

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op om uw aanvraag te bespreken. U ontvangt vervolgens een offerte op uw e-mailadres. 


Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, plannen wij uw Grensreconstructie in. Wij streven ernaar de Grensconstructie van 1 kadastrale grens binnen 20 werkdagen uit te voeren.


Als u meer dan 1 kadastrale grens zichtbaar wilt laten maken, kan het langer duren. Wij nemen hierover contact met u op.

Hoe lang duurt de uitvoering van een Grensreconstructie?

Een Grensreconstructie kán binnen een dag gebeuren, maar de werkzaamheden duren meestal 2 à 3 dagen. De duur is afhankelijk van:

 • met welke meetgegevens in het verleden zijn gemeten; is er een digitaal of een papieren bestand. Bij een papieren bestand moet meer vooronderzoek gedaan worden. 
 • de ontstaansdatum van de grens; hoe ouder de grens, hoe meer inspanning het kost om deze te achterhalen 
 • de zichtbaarheid van de grenskenmerken die in het bestaande veldwerk beschreven staan 
 • de aanwezigheid van bebouwing; is de bebouwing in de loop van de tijd veranderd? Dan moet eerst gekeken worden hoe de bebouwing was toen de grens is vastgesteld. Op basis daarvan wordt een reconstructie gedaan. 
 • de leeftijd; hoe ouder de woning, hoe groter de kans dat er meer vooronderzoek nodig is. 

Wilt u uw aanvraag annuleren?

Hebt u een splitsing aangevraagd maar wilt u deze annuleren? Dat kan. We kunnen wel kosten in rekening brengen als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Is dit het geval? Dan nemen we contact met u op. Ga naar het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

Maakt u gebruik van een stuk grond dat niet van u is en wilt u dit vast laten leggen?

Wanneer wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden kunnen wij een grenscorrectie voor u uitvoeren: 

 • Het stuk grond dat overgedragen wordt is niet groter dan 100 m2.
 • De grond wordt al zichtbaar gebruikt.
 • U en de eigenaar van de grond zijn akkoord met het gebruik.

Lees meer informatie op de pagina Grenscorrectie.

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100 m2?

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100 m2 en minder dan € 5.000,- waard is? Neem dan contact op met een notaris. Het is mogelijk dat bij de splitsing van een klein perceel via de notaris het tarief lager is. 

Is er een toelichting bij het Veldwerk?

Bij het Veldwerk ontvangt u een Toelichting Relaas van bevindingen en veldwerk.

Wanneer is er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar?

Een bruikbaar Veldwerk is bijvoorbeeld niet beschikbaar als:

 • op het Veldwerk geen of andere bebouwing staat geregistreerd. Hierdoor heeft het Veldwerk voor u geen duidelijke referentiepunten van waaruit u de grenzen terug zou kunnen meten.
 • de grens is gemeten op basis van coördinaten. Om deze grens uit te kunnen zetten is landmeetkundige kennis en apparatuur nodig. Het is niet mogelijk om de coördinaten met uw smartphone te herleiden.
 • het Veldwerk onvoldoende maatvoering bevat van waaruit u de grens zou kunnen uitzetten.

Wat te doen als een Veldwerk u niet verder helpt of niet beschikbaar is?

Als u niet geholpen bent met een Veldwerk, kan een Grensreconstructie u mogelijk wel verder helpen. Meer informatie vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Wat is de levertijd?

Na ontvangst van uw bestelling versturen wij het Veldwerk binnen 2 werkdagen per e-mail of per post. 

Staan alle grenzen altijd op één Veldwerk?

Het komt ook voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Als dat zo is, nemen wij contact met u op.

Wat vindt u in de kadastrale archieven?

In de kadastrale archieven vindt u:

 • kadastrale leggers en hulpregisters om percelen, rechten en gerechtigden op te zoeken
 • hulpkaarten (kaarten op schaal met de grenzen van nieuw gevormde kadastrale percelen)
 • Veldwerken (door landmeters ter plaatse gemaakte schetsen met meetgegevens)
 • notariële akten

Onze archieven bestaan uit registers (in boekvorm) en kaartsystemen. Een deel hiervan is digitaal of staat op microfilm. De periode waarover bepaalde archiefstukken beschikbaar zijn, kan variëren.

Tijdens uw bezoek aan het Archief en Documentatiecentrum kunt u kosteloos gebruikmaken van onze Archiefviewer. Hiermee kunt u de archiefstukken online inzien.

Staan er op een Veldwerk altijd lengte- en breedtematen van het perceel?

Nee, meestal staan er geen lengte- en breedtematen van het perceel op het Veldwerk. De reden hiervoor is dat de verschillende grenzen (noord, oost, zuid, west) van uw perceel niet tegelijkertijd zijn ontstaan.

Wat gebeurt er als er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is?

Wij informeren u als er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is. Mocht u dat willen, dan kunt u het Veldwerk natuurlijk alsnog bestellen. 

Wat doet de landmeter tijdens de afspraak voor de aanwijs?

U (of uw gemachtigde) vertelt bij een aanwijs waar de nieuwe grenzen moeten komen en de landmeter noteert dit. De landmeter gaat meestal direct over tot het uitvoeren van de meting. Daarna verwerkt de landmeter de informatie in een meetschets en meetverslag. 

Moet u bij de afspraak voor de aanwijs aanwezig zijn?

Ja, u moet bij de afspraak aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat u iemand machtigt om namens u hierbij aanwezig te zijn. Zodra de nieuwe grenzen aan de landmeter zijn aangewezen, is uw aanwezigheid niet meer nodig. Dan kan de landmeter het werk zelfstandig afronden.

Hebt u een schip dat op open zee gaat varen?

Als u een zeeregistratie wenst omdat u een zeebrief wil, kunt u gebruikmaken van de volgende formulieren, afhankelijk van de lengte van uw schip

 1. formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig dat korter is dan 24 meter op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ingevulde formulier stuurt u mee naar het Kadaster met uw aanvraag.
 2. formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig met een lengte van meer dan 24 meter of een beroepsvaartuig op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarna stuurt u het formulier zelf naar de ILT. 

Verder vragen wij bij iedere teboekstelling om het meesturen van: 

 • eigendomsbewijs. Dit is de koopovereenkomst inclusief een betalingsbewijs of de originele bijlbrief. 
 • gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • bij een niet-natuurlijk rechtspersoon; een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister

Hoe lang duurt het voordat uw boot of schip is doorgehaald?

Zodra wij het aanvraagformulier en de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, wordt de registratie van uw schip doorgehaald in de openbare registers van het Kadaster.

Hoe wordt het Erfdienstbaarhedenonderzoek geleverd?

U ontvangt een opgave van de gevonden erfdienstbaarheden en deel en nummer(s) van de akte(n) waarin deze zijn gevonden. Als u dat wilt kunt u de akte(n) en een kaart met de actuele percelen waar de erfdienstbaarheden gelden ook direct bestellen. De kaart en de kopie worden per e-mail verzonden. U kunt de kopie akte(n) ook per post ontvangen.

Wilt u een kopie van de hypotheekakte met de gegevens van de beslaglegging?

In de Hypotheekinformatie vindt u een verwijzing naar de akte waarin de beslag- en hypotheekgegevens vermeld staan. Als u meer informatie wilt kunt u met het deel en nummer van deze akte een kopie van de hypotheekakte opvragen. Bekijk voor meer informatie de pagina Kopie akte

Wilt u een zeeregistratie voor een schip dat korter is dan 24 meter en op open zee gaat varen?

Als u een zeeregistratie wenst omdat u een zeebrief wilt, kunt u gebruikmaken van een formulier van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor een schip dat korter is dan 24 meter downloadt u het formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen op de website van ILT. Het ingevulde formulier stuurt u mee naar het Kadaster met uw aanvraag teboekstelling schip.

Wilt u een zeeregistratie voor een schip dat langer is dan 24 meter en op open zee gaat varen?

Als u een zeeregistratie wenst omdat u een zeebrief wilt, kunt u gebruikmaken van een formulier van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor een schip dat langer is dan 24 meter downloadt u het formulier Aanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip op de website van ILT. Dit formulier stuurt u zelf naar de ILT.

Wat is een aanwijs?

Een aanwijs is de aanwijzing van een grens tussen percelen. Belanghebbenden laten een landmeter zien in het terrein waar de gewenste grens moet lopen. De landmeter legt dit vast. Dit is nodig om de nieuwe percelen te vormen.

Bekijk het filmpje Aanwijs halen op YouTube (2.25 minuten).​​​​​​​

Wilt u weten of er erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad, gelden op een perceel?

U kunt laten onderzoeken of er een erfdienstbaarheid geldt op een perceel, zoals recht van overpad. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de pagina Erfdienstbaarhedenonderzoek.

Hoe maakt u de nieuwe grenzen zichtbaar (voor de landmeter)?

U kunt de nieuwe grens aanwijzen met kenmerken in het terrein, zoals een hek of sloot. Waar dit niet mogelijk is, kunt de nieuwe grens aangeven door palen of buizen stevig in de grond te plaatsen. Dit  doet u vóór de afspraak met de landmeter.

Wanneer is het verstandig om percelen te splitsen?

Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers. Dit kunt u nodig hebben: 

 • bij de verkoop van een deel van een perceel. De nieuwe grenzen moeten zichtbaar zijn in het terrein of met piketpaaltjes gemarkeerd zijn.
 • als u een aparte kadastrale aanduiding nodig hebt voor een deel van uw perceel. Bijvoorbeeld als u hierop een winkel wilt vestigen.

Wat is de looptijd van een abonnement op de Kadaster archiefviewer?

• U betaalt eenmalig aansluitkosten en een vast bedrag per maand.
• Het abonnement loopt af na 1 jaar, maar u kunt ook eerder opzeggen.
• Na het aflopen van het eerste jaar kunt u het abonnement verlengen voor maximaal nog 1 jaar.

Als u minstens 4 weken voor het verlopen van het abonnement aangeeft dat u wilt verlengen, voorkomt u dat u opnieuw aansluitkosten moet betalen.

Hulp nodig bij uw onderzoek in de kadastrale archieven?

Het boek Aan de slag in de kadastrale archieven, een handleiding voor de particuliere onderzoeker ondersteunt u in het doen van uw onderzoek. U vindt hierin onder meer informatie over gebruikte termen, zoekmogelijkheden en valkuilen, akten en de kadastrale historie. U ontvangt dit boek kosteloos als u de training Kadastrale archieven en registraties volgt. Meer informatie en bestellen kan op de pagina Aan de slag in de kadastrale archieven.

Kadaster Archiefviewer - Productinformatie

Kadaster Archiefviewer - Productinformatie vindt u bij onze zakelijke producten en informatie. Wilt u hier meer over weten?

Lees meer op de zakelijke website van het Kadaster.

Voor welke prijs is een huis verkocht?

 • U kunt per e-mail of sms de verkoopprijzen van verkochte woningen met een bepaalde postcode ontvangen. Lees meer op de pagina Koopsominformatie.
 • Wilt u de laatste verkoopprijs van een bepaalde woning weten? Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie

Wat betekent 'deel/nummer(s)'?

Na de overdracht ontvangt de koper van de notaris de akte, ook wel Bewijs van Eigendom genoemd. Op deze akte staat een deel en een nummer. Het nummer geeft aan waaronder de akte in het openbaar register geregistreerd staat. Met het deel en het nummer kunt u altijd op een later tijdstip een kopie van de akte opvragen.

Wat betekenen de woorden 'vervreemder' en 'verkrijger'?

In de uitnodiging voor het aanwijzen van de nieuwe grens, ziet u de termen 'vervreemder' en 'verkrijger' staan. De vervreemder is de verkoper. De verkrijger is de koper.

Kan het Kadaster ook een bestaande grens aangeven?

Als u naast de nieuwe grens ook een bestaande grens wilt weten, moet u het Kadaster daarvoor een aparte opdracht geven. Op die manier kan de landmeter ook de juiste gegevens over de bestaande grens meenemen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Grensreconstructie.

Wat gebeurt er na het meten van de nieuwe grens?

Na het opmeten verwerkt de landmeter de meetgegevens op de Kadastrale kaart en in het openbare register. Binnen 3 maanden sturen wij u een kennisgeving (brief). In deze kennisgeving vindt u de gegevens van uw perceel en de definitieve grootte.

Hoe lang duurt de aanwijs?

De afspraak met de landmeter duurt maximaal 20 minuten. U krijgt ongeveer 2 weken van tevoren van ons een brief met de exacte datum en tijd van de aanwijs.

Waarom legt de landmeter de grens niet meteen bij de aanwijs vast?

Pas na de aanwijs weet de landmeter hoeveel tijd het kost om de definitieve grens vast te leggen. Het is sneller en efficiënter om dit apart in te plannen.

Wat gebeurt er nadat u de nieuwe grens hebt aangewezen?

Nadat u de grens hebt aangewezen, komt de landmeter in de meeste gevallen op een later tijdstip terug om de grens definitief vast te leggen. Bij deze meting hoeft u niet aanwezig te zijn. Behalve als de landmeter niet op uw terrein kan komen. In dat geval maken wij een afspraak met u.

Is er een praktische handleiding voor de BAG-viewer?

U kunt een praktische handleiding downloaden: download De BAG viewer stap voor stap (pdf, 8479 kB).

Wat gebeurt er met uw melding van een fout of onvolledigheid via de BAG Viewer?

Na een terugmelding via de BAG Viewer, krijgt u van uw gemeente per e-mail een bevestiging. De gemeente moet deze binnen 2 werkdagen afhandelen. Als de gemeente dit niet kan, plaatst ze het object 'in onderzoek'. U krijgt hierover per e-mail een bericht. Daarna heeft de gemeente maximaal 6 maanden de tijd om het onderzoek dat nodig is om deze terugmelding af te kunnen handelen, uit te voeren. De gemeente is verplicht u op de hoogte te stellen van de uitkomst van de behandeling van uw terugmelding. 

Wilt u weten of er beperkingen gelden voor een woning of stuk grond?

Of er publiekrechtelijke beperkingen zijn geregistreerd op uw huis, of een woning die u eventueel wilt kopen, kunt u zien in eigendomsinformatie. Meer informatie vindt u op de pagina Eigendomsinformatie.

Waar kunt u op letten als u uw boot of schip wilt beveiligen tegen diefstal?

U kunt het nodige doen om het lastig te maken uw boot of schip te stelen.

 • Leg de boot vast aan een kabel of ketting met een goedgekeurd slot.
 • Zorg voor een elektronisch alarm- of trackingssysteem.
 • Sluit de kajuitingang goed af.
 • Haal uw motor van de boot of zorg voor een goedgekeurd buitenboordmotorslot.
 • Stal uw boot of schip in de winter in een veilige stalling of op een afgesloten terrein.
 • Beveilig uw boot of schip met microdots. Wilt u hier meer over weten? Lees dan verder op de pagina Aanbrengen microdots.
   

Is het brandmerk beschadigd of verwijderd?

Is het brandmerk op uw boot of schip onleesbaar geworden door beschadiging of is het verwijderd? Dan moet u het opnieuw laten aanbrengen, want een brandmerk moet altijd duidelijk leesbaar zijn.

Ga voor meer informatie naar de pagina Hernieuwd aanbrengen brandmerk schip.

Wat zijn microdots?

Microdots zijn zeer kleine kunststof schijfjes met een uniek identificatienummer. Met een spuitbus worden duizenden van deze schijfjes samen met een helder opdrogende lijm aangebracht op vaste of diefstalgevoelige onderdelen van een boot of schip. De microdots zijn water- en hittebestendig en kunnen zowel binnen- als buitenboord worden aangebracht. De lijmlaag met microdots is nagenoeg onzichtbaar. Alleen bevoegden zoals de waterpolitie kunnen de code met speciale apparatuur aflezen.

Wat is een brandmerk?

Een brandmerk is een uniek registratienummer op een boot of schip. Dit wordt aangebracht als u de boot of het schip bij ons registreert. Een brandmerk kan worden weggehaald of beschadigd.

Welke soorten boot of schip kunt u laten registreren bij het Kadaster?

U kunt een woonboot, zeiljacht of een ander pleziervaartuig bij ons laten registreren.

Zoekt u historische informatie over het ontstaan en de ontwikkeling van het Kadaster?

Historische informatie over het Kadaster vindt u op de pagina Geschiedenis van het Kadaster.

Wilt u onbeperkt digitaal toegang tot de kadastrale archieven?

Als u regelmatig onderzoek doet dan is een abonnement op onze Archiefviewer misschien interessant. U hebt dan toegang tot ons archief tegen een vast bedrag per maand. Meer informatie vindt u op de pagina Archiefviewer.

Wilt u het onderzoek laten uitvoeren?

Wij kunnen ook onderzoek voor u doen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Onderzoek in de openbare registers.

Hebt u een vraag over grenzen?

Antwoorden over de ligging van grenzen vindt u op de pagina Erfgrens bepalen.

Hebt u een juridische vraag?

Bij een juridische vraag kunnen wij onderzoek voor u doen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Onderzoek in de openbare registers.

Wat zijn de voorwaarden om historisch onderzoek te doen in de kadastrale archieven?

Voor het kosteloos doen van onderzoek gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw onderzoek heeft een historisch doel, en leidt tot een tastbaar resultaat, bijvoorbeeld een boek of een artikel in een clubblad van een historische vereniging.
 • Na afronding van uw onderzoek moet u ons een versie van het resultaat toesturen.

Waar vindt u ons Archief en documentatiecentrum?

Onze archieven vindt u in het Archief en Documentatiecentrum in het Kadasterkantoor in Arnhem. U kunt de archieven ook raadplegen in het Regionaal Historisch Centrum (voormalig Rijksarchief) van uw provincie.

Hoe doet u een aanvraag voor historisch onderzoek?

 1. U begint met het invullen van het formulier Aanvragen toestemming historisch onderzoek
 2. U ontvangt van ons bericht of uw verzoek door ons goedgekeurd.
 3. Na goedkeuring maakt u een afspraak via het formulier Afspraak historisch onderzoek

Wat zijn registers 71 en kadastrale leggers?

 • Registers 71 zijn hulpregisters waarin voor de automatisering vervallen en nieuwe kadastrale perceelsnummers werden bijgehouden, met verwijzingen naar kadastrale leggers. 
 • Kadastrale leggers zijn registers waarin per kadastrale gemeente de eigendomssituatie is beschreven.

Wilt u een binnenvaartregistratie voor een schip dat op de binnenwateren gaat varen, of omdat u eigenaar bent van een woonark?

U kiest voor een binnenvaartregistratie als u met uw pleziervaartschip op de binnenwateren vaart, of wanneer u eigenaar bent van een woonark. Vul voor een binnenvaartregistratie ook het formulier Berekening waterverplaatsing in.

Wilt u weten wat de relatie is tussen oude en nieuwe percelen en omgekeerd?

Wij kunnen een zogenaamd filiatieonderzoek voor u uitvoeren om te laten zien:

 • uit welke oude percelen een bepaald perceel is ontstaan (neerwaartse filiatie) 
 • in welke nieuwe percelen een bepaald perceel is opgegaan (opwaartse filiatie)

Bij neerwaartse filiatie hebben wij een specifieke datum of akte nodig, zodat wij kunnen bepalen tot welke datum we het onderzoek moeten uitvoeren. Afhankelijk van uw opdracht ontvangt u een opgave van oude of nieuwe perceelnummers.

Hoe kunt u via de rechtbank een machtiging (beschikking) aanvragen voor het doorhalen van uw boot of schip in de openbare registers?

U vraagt de machtiging zelf aan bij de rechtbank Rotterdam. Voordat u dat doet bestelt u een gewaarmerkt kadastraal uitrekstel en gewaarmerkt hypothecair uittreksel. 

 • Gewaarmerkt kadastraal uittreksel, per schip € 17,40

Meer informatie vindt u op de pagina Uittreksel eigendom schip.

 • Gewaarmerkt hypothecair uittreksel, per schip € 17,40

Meer informatie vindt u op de pagina Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen.

Beide uittreksels mogen niet ouder zijn dan 1 week na datum afgifte. Vervolgens levert u het ondertekende formulier Doorhaling teboekstelling schip met alle benodigde stukken in bij de rechtbank in Rotterdam.
Bezoekadres Rechtbank Rotterdam:
Wilhelminaplein 100-125
3072 AK Rotterdam

Na goedkeuring ontvangt u van de rechtbank de machtiging die u samen met uw aanvraagformulier en de bijlagen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam stuurt. Ook kunt u de stukken bij ons afgeven.  
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen naar de 
Scheepsregistratie in Rotterdam:
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

U kunt de stukken ook aan de balie van het Kadasterkantoor in Rotterdam afgeven. 

Het bezoekadres is: 
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Hoe kunt u via het Kadaster een machtiging(beschikking) aanvragen voor het doorhaling van uw boot of schip in de openbare registers?

U vraagt de machtiging via ons aan. Daarmee levert u als eigenaar van het schip het ondertekende formulier ‘Doorhaling teboekstelling schip’ en de benodigde bewijsstukken in bij de Scheepsregistratie in Rotterdam. U kunt alles per post naar ons toesturen.
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen naar de 
Scheepsregistratie in Rotterdam:
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam
U kunt de stukken ook aan de balie van het Kadasterkantoor in Rotterdam afgeven. 

Het bezoekadres is: 
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Wij voegen aan uw aanvraagformulier een gewaarmerkt kadastraal en hypothecair uittreksel  toe en versturen uw aanvraag naar de rechtbank in Rotterdam. De rechtbank beoordeelt uw aanvraag en stuurt na goedkeuring de machtiging samen met het formulier naar het Kadaster.

Hoe schrijft u de rechterlijke uitspraak in?

De rechterlijke uitspraak die u bij het Kadaster laat inschrijven moet ondertekend zijn met een handtekening van de griffier van de rechtbank. Nadat de ondercuratelestelling is ingeschreven, sturen wij u het afschrift retour.

Wat betekent de term ‘recht van gebruik en bewoning’?

Een recht van gebruik en bewoning is het recht om een perceel (woning) van een ander te mogen gebruiken of bewonen al dan niet samen met zijn/haar gezin. Het recht van gebruik en bewoning lijkt op het recht van vruchtgebruik, maar eindigt bij het overlijden van de gebruiker en het recht is niet overdraagbaar.

Wat betekent de term ‘vruchtgebruik’?

U bent vruchtgebruiker wanneer u geen eigenaar bent van een perceel, maar wel de vruchten ervan (bijvoorbeeld rente of huurinkomsten) mag genieten. 

Wat betekent ‘erfpacht’?

Dit betekent dat u van de eigenaar (meestal de gemeente) als ‘eigenaar’ gebruik mag maken van stuk grond. Dit gebruik is gebonden aan de voorwaarden gesteld in een uitgifte erfpachtsakte. Voor een recht van erfpacht betaalt u meestal een vergoeding aan de eigenaar. Dit wordt erfpachtcanon genoemd.

Hoe geeft u aan van welke locatie u de Historische topografische kaart 1:100.000 wilt bestellen?

In het bestelformulier geeft u aan van welke locatie u een kopie wilt hebben.  

Wat als er geen luchtfoto’s beschikbaar zijn van een bepaald jaar?

Als er geen foto’s beschikbaar zijn van uw voorkeursjaartal dan nemen wij contact met u op. U kunt dan een jaartal kiezen waarvan wel luchtfoto’s beschikbaar zijn.

Waarom zijn er geen luchtfoto’s van na 2012?

Vanaf 2012 heeft het Kadaster alleen het gebruiksrecht op luchtfoto’s. Dit betekent dat we ze niet meer mogen verkopen.

Hoe kunt u gegevens bij het Kadaster opvragen?

Als particulier kunt u gegevens tegen betaling opvragen via de webwinkel van het Kadaster. U kunt daar zoeken op adres. De gegevens ontvangt u in de vorm van een pdf-bestand. Als zakelijk gebruiker kunt u gegevens opvragen via het online portaal Mijn Kadaster. Daar hebt u een abonnement voor nodig. U kunt dan zoeken op adres, perceelaanduiding, aktenummer of naam. Voor iedereen geldt: gegevens zijn alleen verkrijgbaar op aanvraag en tegen betaling.

Zou het niet beter zijn als alleen notarissen toegang hebben tot persoonsgegevens?

Op dit moment kan iedereen snel en tegen lage kosten bij ons de informatie opvragen die nodig is voor bijvoorbeeld de koop van een huis. Bij het beperken van toegang tot specifieke beroepsgroepen, zoals notarissen, is dit niet meer mogelijk. U wordt dan verplicht om naar de notaris te gaan om duidelijk te krijgen wat van wie is. Dat heeft een aantal nadelige gevolgen: langere doorlooptijden, extra administratieve lasten en kosten voor de aanvrager. De vastgoedmarkt wordt minder transparant en de economische ontwikkeling wordt beperkt.


Wel kondigt het kabinet aan dat er – in overleg met betrokken partijen- maatregelen worden genomen om geen onnodige privacygevoelige gegevens (zoals paspoortnummers) op te nemen in stukken, zoals koop- en hypotheekakten, zodat deze ook niet via het Kadaster kunnen worden ingezien.

Is er een risico op identiteitsfraude?

Het risico op identiteitsfraude op basis van informatie uit het Kadaster is zeer beperkt. BSN-nummers worden niet ontsloten via de Basisregistratie Kadaster en de openbare registers van het Kadaster. Wij registreren geen kopieën van identiteitsdocumenten. Lees het antwoord van Minister Ollongren op Tweedekamer.nl

Kunnen op dit moment gegevens afgeschermd worden?

Op dit moment is voor afscherming nog geen wettelijke basis. Echter, op vrijdag 29 juni 2018 heeft het kabinet aangegeven dat de minister van BZK een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voorbereidt, waarin wordt geregeld dat de informatie over personen die mogelijk een persoonlijk risico lopen of bedreigd worden kan worden afgeschermd. Het ministerie van BZK heeft de Algemene Maatregel van Bestuur over de afscherming van persoonsgegevens van bedreigde personen ter consultatie geplaatst. De consultatieperiode loopt tot 12 augustus. De verwachte inwerkingtreding van deze AMvB is 1 juli 2019. Lees de reactie van het kabinet op Rijksoverheid.nl 

Hoe voldoet het Kadaster aan de aangescherpte privacyregels (AVG)?

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is voor het Kadaster vanzelfsprekend. Dat deden we al onder de Wet bescherming persoonsgegevens in ons beleid en werkprocessen en dat blijven we doen onder de sinds 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken alleen persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze wettelijke taken. Het Kadaster verstrekt geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing en profileringsdoeleinden. Dit is expliciet opgenomen in onze leveringsvoorwaarden.

Waarom zijn persoonsgegevens nog steeds openbaar ondanks strengere privacyregels (AVG)?

De openbaarheid van de openbare registers en Basisregistratie Kadaster is wettelijk vastgelegd. Dit is niet anders onder de nieuwe privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook de nieuwe privacyregels respecteren het verwerken van persoonsgegevens in het kader van een wettelijke verplichting. Dit is gedaan in het belang van rechtszekerheid en transparantie op de vastgoedmarkt. Doordat persoonsgegevens in onze registraties openbaar zijn, ontstaan geen misverstanden over wat van wie is. Zonder betrouwbare informatie zijn mensen minder bereid zaken met elkaar te doen. Onder de nieuwe privacywetgeving zijn de persoonsgegevens in de registers van het Kadaster dan ook nog steeds openbaar.

Is het opvragen van persoonsgegevens aan voorwaarden verbonden?

Ja. Wij verstrekken geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing en profileringsdoeleinden.

Welke persoonsgegevens zijn openbaar?

Alle persoonsgegevens in documenten zoals koop- en hypotheekakten die wij ontvangen zijn openbaar. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:

 • naam gerechtigde (achternaam en voornamen)
 • adres
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • burgerlijke staat ten tijde van de verkrijging
 • naam van partner
 • nummer van identiteitsdocumenten (paspoort, rijbewijs; alleen bij opvraag van de gehele akte) 

Het Burgerservicenummer wordt niet door Kadaster verstrekt.

Hoe kunt u schriftelijk een klacht of bezwaar indienen?

U kunt uw klacht of bezwaarschrift sturen naar:
Kadaster
Postbus 668
7300 AR Apeldoorn

De volgende gegevens moeten voorkomen in uw bezwaarschrift:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • het kenmerk met de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden of redenen waarom u denkt dat het besluit niet klopt
 • uw handtekening

Hebt u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Kadaster. U vindt onze contactinformatie op de contactpagina op onze website


Het Kadaster heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Voor vragen over hoe het Kadaster met uw privacy omgaat, kunt u contact opnemen met de FG van het Kadaster via het formulier privacy . De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U hebt het recht om bij de autoriteit een klacht over het Kadaster in te dienen. Meer informatie hierover vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 088-1805250.

Hoe snel is uw verzoek tot herstel, bezwaar of klacht opgelost?

U krijgt binnen vijf werkdagen van ons een reactie. Als we voor een zorgvuldige behandeling meer tijd nodig hebben, dan informeren we u binnen vijf werkdagen over de verwachte afhandeldatum. 

Bij een klacht kan het Kadaster ervoor kiezen om de adviseur ombudszaken te betrekken. Als wij dit doen, informeren wij u hierover.

Hoe kunt u schriftelijk een klacht of bezwaar indienen?

Mocht u uw verzoek tot herstel, uw bezwaarschrift of uw klacht niet via het digitale formulier kunnen of willen indienen, dan kunt u dit schriftelijk doen.
Zakelijke klanten kunnen alleen schriftelijk een bezwaarschrift indienen omdat bij het maken van bezwaar, inloggen met DigiD nodig is en DigiD is alleen voor personen. Voor zakelijk gebruik is e-herkenning geschikt, dat is nog niet beschikbaar. 

U wilt een bezwaarschrift indienen, hoe doet u dat?

Als uw gegevens in de Basisregistratie Kadaster gewijzigd zijn, laat het Kadaster u dat weten met een kennisgeving. Als u denkt dat de informatie op die kennisgeving niet goed is, dan kunt u dit binnen zes weken met een bezwaarschrift aan het Kadaster laten weten.

Hebt u meer dan één kennisgeving ontvangen? Dan hoeft u maar één keer een bezwaarschrift in te dienen.

U kunt u ook een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een beslissing van het Kadaster over een Verzoek tot herstel.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Een klacht over een product, een dienst, een factuur of een medewerker, kunt u indienen met onderstaand formulier.
Naar het formulier: 'Verzoek tot herstel, klacht of terugmelding indienen'

Hoe kunt u een verzoek tot herstel Basisregistratie Kadaster indienen?

Onze registratie bevat persoonsgegevens en gegevens over onroerend goed zoals perceelnummers, meetgegevens en grenzen. Als u denkt dat de registratie informatie bevat die niet overeenkomt met een brondocument, zoals een notariële akte, dan dient u hiervoor een 'Verzoek tot herstel' in, met onderstaand formulier.
Naar het formulier: 'Verzoek tot herstel, klacht of terugmelding indienen'

Waarom ontvangt u geen factuur?

Het Kadaster factureert niet bij bestellingen via de webwinkel. Facturatie van producten of diensten vindt alleen plaats buiten de webwinkel om. Wij berekenen in onze producten geen btw. Mede hierdoor zijn we volgens de wet niet verplicht om een facturatie te verzenden.

U hebt een product niet ontvangen, wat moet u doen?

Neem contact op met onze klantenservice. Medewerkers van de klantenservice vragen naar uw bestelnummer. Dit nummer kunt u vinden in de onderwerpregel van de bevestigingsmail en op uw bankafschrift. De klantenservice is bereikbaar op telefoonnummer 088-183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier

Het product dat u wilt bestellen, is niet beschikbaar. Ook niet op een later tijdstip. Wat kunt u doen?

Mogelijk is het product niet beschikbaar voor de locatie die u geselecteerd hebt. Onze medewerkers kijken graag of ze u een alternatief kunnen bieden. Neem contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier

Geen geldig adres gevonden, wat moet u doen?

Als na het invullen van de zoekbalk de melding 'Vul geldig adres in' verschijnt, is het adres bij ons niet bekend. Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier

Welk object moet u kiezen?

Soms horen er meerdere kadastrale objecten bij één adres. Denk bijvoorbeeld aan een later aangekocht stukje tuin dat als apart object bij het Kadaster geregistreerd staat. In dat geval worden alle objecten bij dat adres getoond. Klik op de kadastrale aanduiding die bij het perceel hoort dat u zoekt. Weet u niet welke kadastrale aanduiding u moet kiezen? Zoek het betreffende adres dan op via onze PDOK viewer. Onder 'Kadastrale kaart' vindt u de gegevens die u zoekt.

Naar PDOK-viewer
 

Hoe zit het met uw privacyrechten?

Meer informatie over uw rechten als betrokkene (inzage, rectificatie, wissing et cetera) vindt u op de pagina rechten van betrokkenen

Naar de pagina Privacy

Hoe lang bewaart het Kadaster uw gegevens?

Het Kadaster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en zal na het verstrijken daarvan tot vernietiging overgaan, tenzij uit wet- en regelgeving (zoals de Archiefwet) andere bewaartermijnen voortvloeien. In beginsel betekent dit dat uiterlijk zeven jaar na uw uitdiensttreding uw persoonsgegevens worden vernietigd. Ingeval van een sollicitatie betekent dit dat uw gegevens binnen 1 maand na afronding van het werving- en selectieproces worden vernietigd, tenzij u toestemming hebt gegeven om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld het in portefeuille houden van uw sollicitatie en cv.    

Verstrekt het Kadaster de gegevens en aan wie?

Het Kadaster kan uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

 • Dienstverleners: het Kadaster deelt persoonsgegevens met de door hem ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor het Kadaster correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Te denken valt hierbij aan de salarisverwerking (Raet), Arbodienst en pensioenen (ABP)
 • Overheidsinstanties: op verzoek van overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, worden persoonsgegevens verstrekt, een en ander in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Artikel 32 AVG verplicht het Kadaster om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking of toegang door onbevoegden tegen te gaan. Daartoe heeft het Kadaster de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die werknemers die deze toegang nodig hebben voor een goede vervulling van hun werkzaamheden en hiervoor geautoriseerd zijn. Deze autorisaties worden periodiek gecontroleerd en zo nodig geschoond. Verder wordt via het zogeheten loggen zichtbaar gemaakt wie, wanneer en welke persoonsgegevens van u heeft ingezien. Ingeval van verzending van (persoons)gegevens naar (externe) verwerkers vindt dit enkel via encryptie/beveiligde verbindingen plaats. 

Waarvoor en welke persoonsgegevens gebruikt en verwerkt het Kadaster?

 • Het Kadaster gebruikt uw (voor)naam, geboortedatum, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, Burgerservicenummer en e-mailadres, in het kader van uw (voormalige) aanstelling of sollicitatie bij het Kadaster. Desgewenst kunt u zelf deze gegevens nog aanvullen met de gegevens van een eventuele partner en/of kinderen, bijv. voor door het Kadaster georganiseerde personeelsactiviteiten. Het Kadaster gebruikt uw (pas)foto voor de toegangspas tot het gebouw en de (alleen) intern bekend gemaakte personeelslijst. Daarnaast gebruikt het Kadaster uw persoonsgegevens om u te informeren over relevante ontwikkelingen binnen de organisatie, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgevin
 • Het Kadaster gebruikt uw gegevens - voor zover relevant- onder andere in het kader van ziekte- en verzuimbeleid, Arbowet, Participatiewet en overige regelgeving.
 • Het Kadaster gebruikt uw financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen maar ook uit hoofde van het voldoen aan wettelijke, met name fiscale, voorschriften. 
 • Verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Uw CV-gegevens worden alleen met uw toestemming raadpleegbaar gemaakt voor derden.
 • In het kader van de AVG dienen voor bepaalde werkzaamheden en systemen de loggegevens bewaard te worden. Dit houdt in dat in een systeem wordt bijgehouden wie, welke stukken op welk tijdstip heeft ingezien dan wel heeft gemuteerd. Afhankelijk van uw specifieke werkzaamheden kan het dus voorkomen dat u daarbij gelogd wordt.
 • In het kader van financiële controles wordt loginformatie over het gebruik van de door het Kadaster uitgegeven faciliteiten en kantoormiddelen (zoals bedrijfsauto’s, mobiele devices en printers) verzameld.
 • In het kader van beveiliging zijn in de verschillende kadastergebouwen bewakingscamera’s geïnstalleerd. Op het gebruik van deze camera’s en de beelden is het Protocol Cameratoezicht van toepassing. Dit protocol is op te vragen bij de Functionaris Gegevensbescherming.

Hoe zit het met uw privacyrechten?

Meer informatie over uw rechten als betrokkene (inzage, rectificatie, wissing et cetera) vindt u op de pagina rechten van betrokkenen


Naar de pagina Privacy

Hoe lang bewaart het Kadaster uw gegevens?

Het Kadaster bewaart uw gegevens in het klantsysteem en  deze kunt u  zo nodig inzien of wijzigen. Verwerkte IP-adressen worden drie maanden bewaard. Na de hiervoor genoemde bewaartermijn wordt uw IP-adres vernietigd dan wel verwijderd van de systemen van het Kadaster.

Verstrekt het Kadaster de gegevens en aan wie?

Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het Kadaster. Ter verbetering van onze service- en dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marktonderzoek en daarvoor eventuele derden inschakelen die namens ons dit onderzoek doen. Ook verstrekken wij persoonsgegevens aan derden als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Gegevens over eventuele betalingsachterstanden kunnen gedeeld worden met een door het Kadaster in te schakelen incassobureau.

Welke persoonsgegevens worden geregistreerd?

 • persoonlijke gegevens: zoals naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, emailadres, klantnummer, IP-adres, evt. aangevuld met bedrijfsgegevens (functie/afdeling)
 • betalingsgegevens: zoals bankrekeningnummer, SEPA (i.v.m. automatische incasso), factuurnummer en incassobedrag

Waarvoor gebruikt het Kadaster persoonsgegevens?

Klanten kunnen informatieproducten afnemen via persoonlijk contact, telefonisch contact of internet door gebruikmaking van contactformulieren. Voor zakelijke klanten biedt het Kadaster via de algemene website het webportaal Mijn Kadaster aan en voor particulieren de Webwinkel.

Wanneer u informatieproducten van het Kadaster wil afnemen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van het Kadaster en gebruikt om informatieproducten aan u te kunnen leveren, vragen te beantwoorden en om de eventuele betaling af te handelen. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het Kadaster. Uw gegevens kunnen door het Kadaster ook worden gebruikt om u te informeren over product gerelateerde zaken van het Kadaster.

Hoe zit het met uw privacyrechten?

De gegevens die het Kadaster van u registreert in de basisregistratie kadaster zijn gratis te raadplegen via de website MijnOverheid.nl. U leest meer over uw rechten als betrokkene op de pagina Rechten van betrokkenen

Naar de pagina Privacy

Hoe lang bewaart het Kadaster mijn gegevens?

De gegevens in de registraties van het Kadaster worden permanent bewaard. Op grond van de Archiefwet worden gegevens na 20 jaar overgedragen aan het Nationaal Archief. Ze blijven echter ook bij het Kadaster bewaard.

Verstrekt het Kadaster de gegevens ook in massale vorm?

Het Kadaster verstrekt gegevens in massale vorm onder andere aan overheidsorganisaties voor de uitoefening van hun publieke taken, zoals belastingheffing en ruimtelijke plannen en aan opsporingsinstanties in verband met eventuele onderzoeken naar (vastgoed)fraude. Het Kadaster verstrekt het Burgerservicenummer alleen aan overheidsinstanties indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun publieke taken.
Het Kadaster verstrekt gegevens in massale vorm ook aan grote vastgoedbeheerders, zoals aan woningcorporaties als het hun eigendommen betreft, of aan nutsbedrijven als het gaat om percelen waar zij een opstalrecht leidingen op hebben. 

Het Kadaster verstrekt op verzoek informatie uit de openbare registers en registratie ten behoeve van wetenschappelijke, historische en statistische onderzoeken. Hierbij worden persoonsgegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd om de privacy van betrokkenen te waarborgen.
Het Kadaster verstrekt geen gegevens in massale vorm voor direct marketing voor commerciële of charitatieve doelen. Ook worden geen gegevens verstrekt voor profilering of het nemen van besluiten op grond van geautomatiseerde verwerking.

Waarvoor gebruikt het Kadaster persoonsgegevens?

Het Kadaster zorgt voor rechtszekerheid op het gebied van vastgoed, schepen en vliegtuigen. Het is van belang voor de rechtszekerheid dat de gegevens in de registratie openbaar zijn: iedereen kan raadplegen wie eigenaar is of andere rechten heeft. Ook persoonlijke gegevens zijn voor iedereen in te zien. Inzien betekent dat de gegevens per adres of perceelnummer opgevraagd kunnen worden. Geautoriseerde gebruikers, zoals een notaris of deurwaarder, kunnen ook gegevens opvragen op naam (dat wil zeggen: wat heeft deze persoon op naam).

Het Kadaster gebruikt geregistreerde persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken zoals opgenomen in de Kadasterwet. Zo gebruikt het Kadaster uw naam en adres bijvoorbeeld om u een kennisgeving te sturen bij wijzigingen in de registratie of om u een uitnodiging te sturen om een nieuwe grens aan te wijzen. Het Kadaster kan statistische analyses doen op gegevens in de registratie, maar zorgt er daarbij voor dat resultaten daaruit niet kunnen worden herleid tot individuele personen.

Om de kwaliteit van uw gegevens te controleren en om te zorgen dat de gegevens juist zijn, checkt het Kadaster uw gegevens in de Basisregistratie personen (BRP). Hiervoor gebruikt het Kadaster onder andere uw Burgerservicenummer. Het Kadaster mag dit doen in verband met het houden van de openbare registers en de basisregistratie kadaster. Dit gebruik is toegestaan op grond van een door de Minister van BZK gegeven autorisatie.

Welke persoonsgegevens worden geregistreerd?

Het Kadaster registreert onder andere de volgende gegevens:

 • persoonlijke gegevens van de koper: zoals naam, adres en geboortedatum, geslacht, evt. partnergegevens, huwelijkse staat
 • de rechten die de koper heeft met betrekking tot registergoederen: zoals eigendom of opstal
 • verwijzing naar de ingeschreven stukken in het openbaar register
 • perceelnummer, adres en omschrijving van het registergoed
 • transactiegegevens: transactiedatum en koopsom
 • hypotheekgegevens: gegevens van de hypotheeknemer en de hoofdsom.
   

Wat is de termijn voor verjaring?

Verjaring kan gaan gelden na 10 en 20 jaar. Om de verjaringstermijn te bepalen waarna u eigenaar wordt, moet bepaald worden of u een bezitter ‘te goeder trouw’ bent of niet.     
Grond

 • U bent een bezitter ‘te goeder trouw’ als u uzelf als eigenaar van de grond beschouwt met een goede verklaring. Er staat bijvoorbeeld een hek op de grond en hiertegen is nooit bezwaar gemaakt. Dan geldt een verjaringstermijn van 10 jaar. 
 • Als u weet of had moeten weten dat de grond niet van u is, bent u niet ‘te goeder trouw’. De grond is moet dan 20 jaar in uw bezit zijn geweest. Het kan ook zijn dat opvolgend bezitter bent.

Beplanting

 • Als u ‘te goeder trouw’ bent een verjaringstermijn van 10 jaar. Dit betekent dat u kunt aantonen dat u meer dan 10 jaar geleden toestemming kreeg van de buren om de boom, struik of heg te laten staan.
 • Een verjaringstermijn van 20 jaar geldt als in meer dan 20 jaar geen bezwaar is gemaakt tegen de geplante boom, struik of heg naast de erfgrens. Ook dan mag de beplanting blijven staan.
   

Wanneer kunt u aanspraak maken op eigendom door verjaring?

Als u aanspraak wilt maken op verjaring moet het zichtbaar zijn dat u de grond in bezit hebt. U hebt bijvoorbeeld een hek geplaatst op de grond of u hebt er een schuurtje geplaatst. Onderhoudt u de grond alleen en hebt u deze eventueel beplant? Dan is er geen sprake van bezit. De notaris of rechter bepaalt per situatie of er sprake is van bezit. 

Wat gebeurt er na de (ver)koop van de grond?

Blijft de grens gelijk, dan ontvangt u een kennisgeving (brief) van het Kadaster. Wijzigt de grens, dan moet de nieuwe grens aangewezen worden aan een landmeter. Dat doet u door in het terrein de grens te markeren. De landmeter zorgt ervoor dat de gegevens worden vastgelegd in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Wilt u hier meer over weten? Lees dan verder op de pagina Aanwijzen van een nieuwe grens. Zowel de oude als de nieuwe eigenaar krijgt vervolgens een kennisgeving (brief) van de wijziging.

Wat kunt u doen aan overlast van vallende bladeren?

Het is vervelend als u last heeft van vallende bladeren uit de boom van uw buren. Helaas kunt u hier juridisch gezien niets aan doen. Volgens de wet is dit geen onaanvaardbare hinder.  

Wanneer is er sprake van verjaring (en wat is dat)?

Staat een boom al meer dan 20 jaar binnen 2 meter van de erfgrens en is hier nog nooit bezwaar tegen gemaakt? Dan kan er sprake zijn van verjaring en mag de boom blijven staan. Ook als u meer dan 10 jaar geleden toestemming kreeg van uw (vorige) buren bent u misschien ‘te goeder trouw’ en mag de boom blijven staan. 


U kunt ook door verjaring eigenaar worden van (een stukje) grond. Lees meer op de pagina Verjaring

Wanneer mag u een boom binnen 2 meter of een heg of struik binnen een halve meter van de erfgrens plaatsen?

Een boom of heg dichterbij de erfgrens planten mag bijvoorbeeld als de buurman van de grond naast uw grond toestemming geeft of wanneer er sprake is van een erfdienstbaarheid.

Meer weten over de situaties wanneer u een boom binnen 2 meter of een heg of struik binnen een halve meter van de erfgrens mag plaatsen? Kijk dan op de website van het Juridisch Loket.
 

Hoe kunt u zich beschermen tegen beslaglegging als u een woning koopt?

U kunt dat doen door de notaris het voorlopige koopcontract te laten inschrijven bij het Kadaster. De notaris doet onderzoek naar koper en verkoper, en meldt het als er beslag ligt op het huis. Een woning mag in principe niet verkocht worden zolang er beslag op ligt.

Is de landmeter altijd in dienst van het Kadaster?

De landmeter kan een medewerker van het Kadaster zijn. Maar het is ook mogelijk dat een landmeter van een door het Kadaster ingehuurde landmeetkundige partij u bezoekt. Wij besteden dit werk soms uit om alle splitsingen snel genoeg te kunnen afhandelen. Een landmeter moet zich altijd kunnen legitimeren.

Wat gebeurt er na het bezoek van de landmeter?

De landmeter controleert de meting op kantoor en verwerkt dit in de kadastrale kaart. Bij de verwerking krijgt elk nieuw perceel een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. De eigenaar ontvangt een kennisgeving (brief) van ons met de nieuwe perceelnummers en groottes. De aanvrager krijgt een leverbon en een kadastraal kaartje met de nieuwe perceelnummers en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.

Wanneer komt de landmeter om de nieuwe grenzen in te meten?

De landmeter neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. We streven ernaar om binnen 20 werkdagen de meting en verwerking afgerond te hebben.

Hebt u bewijs nodig dat uw boot of schip is uitgeschreven bij het Kadaster?

Met een bewijs van doorhaling teboekstelling schip kunt u laten zien dat een boot of schip is  uitgeschreven uit de openbare registers van het Kadaster. U hebt dit bewijs nodig als u uw boot of schip wilt inschrijven in het buitenland. Voor meer informatie: pagina Bewijs doorhaling schip.

Wilt u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster?

U schrijft uw eigendom bijvoorbeeld uit als de boot of het schip gesloopt of vergaan is, of als u het bij een buitenlands kadaster registreert. Het is ook mogelijk een schip in aanbouw uit te schrijven. Na de uitschrijving ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers. Meer informatie vindt u op de pagina Doorhaling teboekstelling schip.